Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsselskapenes dekning på ombygging for rullestol, skade etter håndverkerfeil,og  kunsterisk utsmykning.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekninger

Ombygging for rullestolbruker

Dekker nødvendige merutgifter til ombygging av bolig dersom et medlem i husstanden blir rullestolbruker. Det fortutsettes at denne erstatningen ikke fås fra annet hold. 

Håndverkerfeil på våtrom

Følgeskade av forskjellige typer håndverk- eller entreprenørfeil. Dette kan være skader som kommer fra feil konstruksjon eller uriktig montering. Forsikringen varer gjerne i 10 år etter at feilen ble gjort.

Håndverkerfeil som gir andre bygningsskader

Dette dekker håndverkerfeil i andre deler av boligen. Den utvidede dekningen til selskapene dekker i de fleste tilfellene slik feil.

Selskap Tapt husleieinntekt Ombygging for rullestol-bruker Håndverkerfeil vårtrom Håndverkerfeil som gir andre bygningsskader
DNB Standard Dekket Nei Nei Nei
DNB Topp Dekket Nei Dekket Dekket
Eika Bolig Dekket 250 000 Nei Nei
Eika Bolig Pluss Dekket 500 000 10 000 000 10 000 000
Frende Standard Nei 250 000 Nei Nei
Frende Utvidet dekning Dekket 250 000 10 mill Dekket
Gjensidige Hus Dekket 250 000 Nei Nei
Gjensidige Hus Pluss Dekket 250 000 Dekket Dekket
If Basis Dekket Nei Nei Nei
If Standard Dekket 250 000 Nei Nei
If Super Dekket 250 000 Dekket Dekket
KLP Hus Dekket Nei Nei Nei
KLP Hus Maks Dekket 250 000 Dekket Dekket
Landkreditt Husforsikring Dekket 250 000 Nei Nei
Landkreditt Utvidet dekning Dekket 500 000 Dekket Dekket
SpareBank 1 Standard Dekket Nei Nei Nei
SpareBank 1 Topp Dekket Dekket Dekket Dekket
Storebrand Standard Dekket 250 000 Nei Nei
Storebrand Super Dekket 500 000 Dekket Dekket
Tryg Husforsikring Dekket Nei Nei Nei
Tryg Ekstra Dekket 250 000 Dekket Dekket

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring