Dette er forsikringsselskapenes dekning på ombygging for rullestol, skade etter håndverkerfeil,og  kunsterisk utsmykning.

 

 

Les mer om husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekninger

Selskap Ombygging for rullestol-bruker Skader fra håndverker-feil Kunsterisk utsmykning
Codan Standard Nei Nei Nei
Codan Pluss 500 000 500 000 Nei
DNB Basis Nei Nei Nei
DNB Best 250 000 Dekket Dekket
Eika Bolig 100 000 Nei Nei
Eika Bolig Pluss 300 000 300 000 Nei
Frende Standard Nei Nei Nei
Frende Utvidet dekning Nei 300 000 200 000
Gjensidige Hus 250 000 Nei Nei
Gjensidige Hus Pluss 250 000 Dekket Nei
If Standard Nei Nei Nei
If Super 250 000 Dekket 200 000
KLP Hus Nei Nei Nei
KLP Hus Maks 250 000 Dekket 300 000
Landkreditt Husforsikring 250 000 Nei Nei
Landkreditt Utvidet dekning 250 000 Dekket Dekket
Nemi Husforsikring Nei Nei Nei
Nemi Superforsikring 250 000 300 000 Nei
SpareBank 1 Standard Nei Nei Nei
SpareBank 1 Topp Nei Dekket 200 000
Storebrand Standard Nei Nei Nei
Storebrand Super 250 000 100 000 Nei
Tryg Husforsikring Nei Nei Nei
Tryg Ekstra 250 000 Dekket Nei

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - Codan

Husforsikring - DNB

Husforsikring - Eika

Husforsikring - Frende

Husforsikring - Gjensidige

Husforsikring - If

Husforsikring - KLP

Husforsikring - Landbruksforsikring

Husforsikring - Nemi

Husforsikring - SpareBank 1

Husforsikring - Storebrand

Husforsikring - Tryg