Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er forsikringsselskapenes dekning på ombygging for rullestol, skade etter håndverkerfeil,og  kunsterisk utsmykning.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekninger

Ombygging for rullestolbruker

Dekker nødvendige merutgifter til ombygging av bolig dersom et medlem i husstanden blir rullestolbruker. Det fortutsettes at denne erstatningen ikke fås fra annet hold. 

Håndverkerfeil

Følgeskade av forskjellige typer håndverk- eller entreprenørrfeil. Dette kan være skader som kommer fra feil konstruksjon eller uriktig montering. Forsikringen varer gjerne i 5 til 10 år etter at feilen ble gjort.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstnerisk utsmykning av bygning dekkes normalt ikke. Men noen få husforsikringer med utvidet dekning erstatter dette opp til et visst beløp. 

Selskap Ombygging for rullestol-bruker Skader fra håndverker-feil Kunsterisk utsmykning
DNB Standard Nei Nei Nei
DNB Topp Nei Dekket Dekket
Eika Bolig 250 000 Nei 200 000
Eika Bolig Pluss 500 000 10 000 000 200 000
Frende Standard Nei Nei 200 000
Frende Utvidet dekning Nei 10 mill 200 000
Gjensidige Hus 250 000 Nei Nei
Gjensidige Hus Pluss 250 000 Dekket Nei
If Standard Nei Nei Nei
If Super Nei Dekket 200 000
KLP Hus Nei Nei Nei
KLP Hus Maks 250 000 Dekket 300 000
Landkreditt Husforsikring 250 000 Nei Nei
Landkreditt Utvidet dekning 250 000 Dekket Dekket
SpareBank 1 Standard Nei Nei Nei
SpareBank 1 Topp Dekket Dekket Nei
Storebrand Standard Nei Nei 200 000
Storebrand Super 300 000 Dekket 500 000
Tryg Husforsikring Nei Nei Nei
Tryg Ekstra 250 000 Dekket Dekket

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring