Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved skade på hageanlegg, påbud fra det offentlige, totalskade på boligen, og riving / bortkjøring ved skade.

Les mer om husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekning

Selskap Hageanlegg Påbud fra offentlige Totalskade Riving og bortkjøring
Codan Standard 500 000 1 000 000 Nei 300 000
Codan Pluss 1 000 000 2 000 000 Dekket 300 000
DNB Basis Dekket Dekket Dekket Dekket
DNB Best Dekket Dekket Dekket Dekket
Eika Bolig ? 1 000 000 1 000 000 Nei
Eika Bolig Pluss 300 000 Dekket 1 000 000 Dekket
Frende Standard 1 000 000 250 000 Dekket Nei
Frende Utvidet dekning 1 000 000 250 000 Dekket Dekket
Gjensidige Hus Dekket Dekket Dekket Dekket
Gjensidige Hus Pluss Dekket Dekket Dekket Dekket
If Standard 150 000 1 000 000 Nei Dekket
If Super 500 000 Dekket Dekket Dekket
KLP Hus 150 000 1 000 000 Nei Dekket
KLP Hus Maks 150 000 1 000 000 Dekket Dekket
Landkreditt Husforsikring ? 20 % av sum Dekket Dekket
Landkreditt Utvidet dekning ? 20 % av sum Dekket Dekket
Nemi Husforsikring 150 000 1 000 000 Nei 20 % av sum
Nemi Superforsikring 500 000 Dekket Dekket 20 % av sum
SpareBank 1 Standard 500 000 20% av sum Nei Dekket
SpareBank 1 Topp 1 000 000 20% av sum Dekket Dekket
Storebrand Standard Dekket 1 000 000 Nei Dekket
Storebrand Super Dekket Dekket Dekket Dekket
Tryg Husforsikring 100 000 1 000 000 Nei 20 % av sum
Tryg Ekstra 1 000 000 2 000 000 Dekket 20 % av sum

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - Codan

Husforsikring - DNB

Husforsikring - Eika

Husforsikring - Frende

Husforsikring - Gjensidige

Husforsikring - If

Husforsikring - KLP

Husforsikring - Landbruksforsikring

Husforsikring - Nemi

Husforsikring - SpareBank 1

Husforsikring - Storebrand

Husforsikring - Tryg