Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Storebrand Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Storebrand Forsikring

Storebrand har to produktvarianter, Standard og Super.

Her kan du se dekningen fra Storebrand på innboforsikring.

Selskap Storebrand
Produkt Standard Super
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.07.2019 01.07.2019
Skader
Hageanlegg 500 000 1 000 000
Platting og brygge 50 000 50 000
Offentlig påbud 1 000 000 Dekket
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vann
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør Nei Nei
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 3 000 000 3 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Nei Nei
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Dekket Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 250 000
Håndverkerfeil Nei 100 000
Kunstnerisk utsmykking Nei Nei
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 85%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning ? ?
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 5% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning ? ?
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan

Boligforsikring - DNB

Boligforsikring - Eika

Boligforsikring - Frende

Boligforsikring - Gjensidige

Boligforsikring - If

Boligforsikring - KLP

Boligforsikring - Landkreditt Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1

Boligforsikring - Tryg