Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Nemi Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les: Guide til husforsikring

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Nemi Forsikring

Nemi har to produktvarianter, Husforsikring og Superforsikring.

Her kan du se Nemis dekning på innboforsikring.

Selskap Nemi
Produkt Husforsikring Superforsikring
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 09.03.2017 09.03.2017
Skader
Hageanlegg 150 000 500 000
Platting og brygge 50 000 100 000
Offentlig påbud 1 000 000 Dekket
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring 20 % av sum 20 % av sum
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rø r Nei Nei
Juridisk
Rettshjelp 110 000 110 000
Privatansvar 3 000 000 3 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Dekket Dekket
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger ¨
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 250 000
Håndverkerfeil Nei 300 000
Kunstnerisk utsmykking Nei Nei
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 90% 60%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 80% 50%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 4 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 10% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 100%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 3 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 80%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan

Boligforsikring - DNB

Boligforsikring - Eika

Boligforsikring - Frende

Boligforsikring - Gjensidige

Boligforsikring - If

Boligforsikring - KLP

Boligforsikring - Landbruksforsikring

Boligforsikring - SpareBank 1

Boligforsikring - Storebrand

Boligforsikring - Tryg