Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Landkreditt Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Landkreditt Forsikring

Landkreditt Forsikring har to produktvarianter, Husforsikring og Utvidet dekning.

Her kan du se Landkreditt Forsikrings dekning på innboforsikring.

Selskap Landkreditt Forsikring
Produkt Husforsikring Utvidet dekning
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.11.2016 01.11.2016
Skader
Hageanlegg Dekket Dekket
Platting og brygge 50 000 50 000
Offentlig påbud 20 % av sum 20 % av sum
Totalskade Dekket Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør Nei Nei
Juridisk
Rettshjelp ? ?
Privatansvar ? ?
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Nei Nei
Oppfylling av pulverapparat Dekket Dekket
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker 250 000 250 000
Håndverkerfeil Nei Dekket
Kunstnerisk utsmykking Nei Dekket
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 100%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 10% / 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 100%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan Forsikring

Boligforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Eika Forsikring

Boligforsikring - Frende Forsikring

Boligforsikring - GjensidigeForsikring

Boligforsikring - If Skadeforsikring

Boligforsikring - KLP Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Storebrand Forsikring

Boligforsikring - Tryg Forsikring