Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra KLP. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til KLP

KLP har to produktvarianter, Hus Standard og Hus Maks.

På Hus Standard kan det kjøpes dekning av Råte og insektsskader (ikke tatt med).

Her kan du se KLPs dekning på innboforsikring.

Selskap KLP
Produkt Hus Standard Hus Maks
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.01.2021 01.01.2021
Skader
Hageanlegg 150 000 500 000
Platting og brygge 100 000 100 000
Offentlig påbud 1 000 000 1 000 000
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Dekket Dekket
Skade fra utett våtrom Dekket Dekket
Tining av rør Nei Nei
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar Dekket Dekket
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Nei Nei
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Dekket Dekket
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Dekket Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Dekket Dekket
Sopp- og råteskade  Dekket Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Dekket Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 250 000
Håndverkerfeil Nei Dekket
Kunstnerisk utsmykking Nei 300 000
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i %/Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 85%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 100%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 10% / 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 5% / 100%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan Forsikring

Boligforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Eika Forsikring

Boligforsikring - Frende Forsikring

Boligforsikring - Gjensidige Forsikring

Boligforsikring - If Skadeforsikring

Boligforsikring - Landkreditt Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Boligforsikring - Storebrand (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Tryg Forsikring