Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra KLP. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til KLP

KLP har to produktvarianter, Hus, og Hus Maks.

På Hus Standard kan det kjøpes dekning av Råte og insektsskader (ikke tatt med).

Her kan du se KLPs dekning på innboforsikring.

Selskap KLP Forsikring
Produkt Hus Hus Maks
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.01.2024 01.01.2024
Skader
Hageanlegg 150 000 500 000
Platting og brygge 100 000 100 000
Basseng og boblebad Dekket Dekket
Offentlig påbud 1 000 000 1 000 000
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter en erstatningsmessig bygningsskade Dekket Dekket
Merutgifter på grunn av prisstigning i normal gjenoppføringstid eller reparasjonstid. Nei Nei
Kunstnerisk utsmykking Nei 300 000
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vannskade som følge av vann over terrengnivå har trengt inn i utett bygning. Nei Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Dekket Dekket
Vannskade på tilstøtende rom som følge av utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør Nei 50 000
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar Dekket Dekket
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Nei Nei
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Dekket Dekket
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 250 000
Håndverkerfeil våtrom Nei Dekket
Håndverkerfeil som gir andre bygningsskader Nei Dekket
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i %/Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 100%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 100%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 10% / 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 10 år 5% / 100%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring