Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra If Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til If Forsikring

If har tre produktvarianter: Basis, Standard, og Super.

Her kan du se Ifs dekning på innboforsikring.

Super inkluderer en Boligsjekk som gjøres av Anticimex. En bygningsekspert kommer hjem til deg som vil gi deg råd om vedlikehold i en rapport.

Super inkluderer to timer juridisk rådgivning i året fra Advokatfirmaet Solver. 

Super inkluderer en utleieforsikring utover tapt husleie.

Selskap If Skadeforsikring
Produkt Basis Standard Super
Vilkår Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.09.2023 01.09.2023 01.09.2023
Skader
Hageanlegg Dekket Dekket Dekket
Platting og brygge 100 000 100 000 100 000
Basseng og boblebad Dekket Dekket Dekket
Offentlig påbud Dekket Dekket Dekket
Totalskade Dekket Dekket Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket Dekket
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter en erstatningsmessig bygningsskade Dekket Dekket Dekket
Merutgifter på grunn av prisstigning i normal gjenoppføringstid eller reparasjonstid. Dekket Dekket Dekket
Kunstnerisk utsmykking 200 000 200 000 200 000
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket Dekket
Vannskade som følge av vann over terrengnivå har trengt inn i utett bygning. Dekket Dekket Dekket
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg Dekket Dekket Dekket
Vannskade på tilstøtende rom som følge av utett våtrom Nei Nei Dekket
Tining av rør 50 000 50 000 50 000
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000 100 000
Privatansvar 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Dekket Dekket Dekket
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Dekket Dekket Dekket
Diverse dekninger  
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 250 000 250 000
Håndverkerfeil våtrom Nei Nei Dekket
Håndverkerfeil som gir andre bygningsskader Nei Nei Dekket
Dekningsgaranti Nei Nei Dekket
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 85%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 80% 40%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 5% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 2 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 80%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring