Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Gjensidige Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Gjensidige Forsikring

Gjensidige har to produktvarianter, Hus og Hus Pluss.

Her kan du se Gjensidiges dekning på innboforsikring.

Selskap Gjensidige
Produkt Hus Hus Pluss
Vilkår * *
Vilkår gjeldende fra * *
Skader
Hageanlegg Dekket Dekket
Platting og brygge 50 000 50 000
Offentlig påbud Dekket Dekket
Totalskade Dekket Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Nei Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør Nei Dekket
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 3 000 000 3 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Nei Nei
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Dekket Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt ? ?
Ombygging for rullestolbruker 250 000 250 000
Håndverkerfeil Nei Dekket
Kunstnerisk utsmykking Nei Nei
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 90%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 7 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 10 år 10% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 80%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 80%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan

Boligforsikring - DNB

Boligforsikring - Eika

Boligforsikring - Frende

Boligforsikring - If

Boligforsikring - KLP

Boligforsikring - Landkreditt Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1

Boligforsikring - Storebrand

Boligforsikring - Tryg