Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Frende Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Frende Forsikring

Frende har to produktvarianter, Standard og Utvidet dekning.

Her kan du se Frendes dekning på innboforsikring.

Selskap Frende
Produkt Standard Utvidet dekning
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.01.2021 01.01.2021
Skader
Hageanlegg Dekket Dekket
Platting og brygge 100 000 100 000
Offentlig påbud 250 000 250 000
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør Nei Dekket
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 5 000 000 5 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Dekket Dekket
Oppfylling av pulverapparat Dekket Dekket
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Dekket Dekket
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Dekket Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Nei Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei Nei
Håndverkerfeil Nei 10 mill
Kunstnerisk utsmykking 200 000 200 000
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 80% 50%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 3 år 10% / 100%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 10% / 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 100%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan Forsikring

Boligforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Eika Forsikring

Boligforsikring - Gjensidige Forsikring

Boligforsikring - If Skadeforsikring

Boligforsikring - KLP Forsikring

Boligforsikring - Landkreditt Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Storebrand Forsikring

Boligforsikring - Tryg Forsikring