Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Eika Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Eika Forsikring

Eika har to produktvarianter, Bolig og Bolig Pluss.

Her kan du se Eikas dekning på husforsikring.

Selskap Eika Forsikring
Produkt Bolig Bolig Pluss
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 14.04.2024 14.04.2024
Skader
Hageanlegg Dekket Dekket
Platting og brygge 100 000 100 000
Basseng og boblebad Dekket Dekket
Offentlig påbud 1 000 000 Dekket
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring 1 000 000 1 000 000
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter en erstatningsmessig bygningsskade Dekket Dekket
Merutgifter på grunn av prisstigning i normal gjenoppføringstid eller reparasjonstid. 100 000 Dekket
Kunstnerisk utsmykking 200 000 200 000
Vann
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vannskade som følge av vann over terrengnivå har trengt inn i utett bygning. Nei Dekket
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Vannskade på tilstøtende rom som følge av utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør 50 000 50 000
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 5 000 000 5 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Dekket Dekket
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter 150 000 Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker 250 000 500 000
Håndverkerfeil våtrom Nei 10 000 000
Håndverkerfeil som gir andre bygningsskader Nei 10 000 000
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 10 år 5% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 80%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 80%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring