Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra DNB Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til DNB Forsikring

DNB har to produktvarianter, Basis og  Best.

Gir dekningsgaranti for Best: Finner du et annet forsikringsselskap som dekker noen annet eller mer, dekkes dette også.

Best inkluderer også en Dobbelboligforsikring.

Her kan du se DNBs dekning på innboforsikring.

Selskap DNB
Produkt Basis Best
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.01.2019 01.01.2019
Skader
Hageanlegg 50 000 Dekket
Platting og brygge 50 000 50 000
Offentlig påbud Dekket Dekket
Totalskade Dekket Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskader
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Nei Dekket
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Nei
Tining av rø r 50 000 50 000
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 3 000 000 3 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Nei Nei
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Dekket Dekket
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 250 000
Håndverkerfeil Nei Dekket
Kunstnerisk utsmykking Nei Dekket
Dekningsgaranti Nei Dekket
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning ? ?
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 5% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning ? ?
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 80%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - Codan

Boligforsikring - Eika

Boligforsikring - Frende

Boligforsikring - Gjensidige

Boligforsikring - If

Boligforsikring - KLP

Boligforsikring - Landkreditt Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1

Boligforsikring - Storebrand

Boligforsikring - Tryg