Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning hvis bilen blir sterkt skadet.

 Hvis bilen blir 60 prosent skadet eller mer blir bilen erstattet. Dette er dekningene:

  • Maks alder: Varierer fra ett til 3 år for at denne dekningen skal gi utbetaling.
  • Maks kjørelengde: Varierer fra 15.000 km til 100.0000 km for at denne dekningen skal gi utbetaling.
  • Verdigrense: Alle har en grense på 60 prosent.

Les mer om bilforsikring.

Test av bilforsikring.

Bilforsikring - dette dekker den.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes bilforsikringsdekninger:

Bilforsikring - Dekning biltilbehør

Bilforsikring - Glassdekning

Bilforsikring - Veihjelp

Bilforsikring - Uhellsdekning

Bilforsikring - Leiebildekning

Bilforsikring - Maskinskade

Bilforsikring - Ulykkesdekning

Forsikringsselskapenes dekning ved totalskade

Dette er selskapnes dekning:

Selskap Alder Lengde Verdi
DNB Kasko 1 år 15 000 60%
DNB Topp 3 år 60 000 60%
Eika Kasko Basis 1 år 15 000 80%
Eika Kasko Best 3 år 100 000 80%
Frende Standard * * *
Frende Utvidet dekning 3 år 60 000 60%
Gjensidige Bil Kasko 1 år 15000 0,6
Gjensidige Bil Pluss 3 år 60 000 60%
If Kasko * * *
If Super 3 år 100 000 60%
KLP Kasko 1 år 15000 0,8
KLP Kasko Maks 3 år 60 000 80%
Landkreditt Kasko 1 år 15 000 60%
Landkreditt Kasko Pluss 3 år 60 000 60%
SpareBank 1 Kasko 1 år 15 000 60%
SpareBank 1 Toppkasko 3 år 60 000 60%
Storebrand Standard * * *
Storebrand Super 3 år 60 000 60%
Tryg Kasko * * *
Tryg BilEkstra 3 år 60 000 60%

 

Dekningene på de forskjellige bilforsikringene:

Bilforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Bilforsikring - Eika Forsikring

Bilforsikring - Frende Forsikring

Bilforsikring - Gjensidige Forsikring

Bilforsikring - If Skadeforsikring

Bilforsikring - KLP Forsikring

Bilforsikring - Landkreditt Forsikring

Bilforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Bilforsikring - Storebrand Forsikring

Bilforsikring - Tryg Forsikring