object(stdClass)#4500 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "999" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

En bilforsikring kan bestå av en rekke dekninger. Her gjennomgår vi alle delforsikringene som en bilforsikring kan bestå av.

Det er bare ansvarsforsikringen som du er nødt til å ha i en bilforsikring. Dette er lovfestet i Bilansvarsloven 

Les: Guide til bilforsikring

Hoveddekningene i bilforsikringen

Ansvarsforsikring

Alle bileiere er pliktig til å ha ansvarsforsikring. Forsikringen dekker det ansvaret som din bil kan påføre personer og gjenstander. Det er personer som står angitt i forsikringsbeviset, eller andre rettmessige brukere, som normalt omfattes av forsikringen.

Sammen med ansvarsforsikringen vil det fra 2018 bli krevd inn trafikkforsikringsavgift. Denne erstatter årsavgiften på bil.

Delkasko

Dette er en fellesbetegnelse på flere separate forsikringer. Disse kan også kjøpes hver for seg. I delkasko inngår vanligvis brann, tyveri, glassruteskader og redning.

  • Brannforsikringen dekker brann, lynnedslag og eksplosjon.
  • Tyveriforsikringen dekker tyveri, og skader i forbindelse med tyveri. Rent hærverk dekkes ikke.
  • Glassruteforsikringen dekker utskiftning av knust rute, eller reparasjon. Egenandelene ligger mellom 1.000 og 2.000 kroner.
  • Redningsforsikringen dekker hjemtransport av fører og passasjer, og berging av bil. Kalles også veihjelp. Denne tilbys i samarbeide med et bilredningsselskap.

Kasko

Utover delkasko dekkes skade på egen bil, også når du selv er skyld i uhellet. Den dekker altså kollisjon, hærverk, utforkjøring og annen tilfeldig ytre påvirkning.

Hvorvidt du skal ha kasko eller ikke, er et vanlig diskusjonstema. Det du bør se på, er om du i verste fall har råd til at bilen blir totalt ødelagt. Hvis bilen er lite verdt og du har lav bonus, kan det være uforholdsmessig dyrt å ha full kasko. For mange unge med lav bonus og lav verdi på bilen, vil det ofte ikke lønne seg å ha kasko.

Toppkasko (utvidet dekning)

Tilleggsdekning til kaskodekningen. Det normale er at denne dekker motorhavari (inntil et visst antall km), kostnad til leiebil som følge av en kaskoskade, og bagasje (opp til et visst kronebeløp). Og eventuelle andre tillegg.

Deldekningene i bilforsikringene

Dette er alle deldekningene som du kan finne under en av hoveddekningene.

Ansvar/Juridisk

Erstatningsansvar ved personskade

Dette er lovbestemt til å være 10 millioner kroner.

Erstatningsansvar ved skade på ting

Dette er lovbestemt til å være 2 millioner kroner.

Rettshjelpsforsikring

Dekker utgifter til juridisk bistand for eier av motorvogn som er i en tvist. Standarden er 100.000 kroner, med en egenandel på 4.000 kroner og 20 prosent av det overskytende.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Forsikringen kommer til utbetaling hvis det skjer en ulykke i sammenheng med bilkjøringen. Dette er dekningene med beløpsområdet

Ved død

Død ligger i området 100.000 til 200.000 kroner

Ved invaliditet

Invaliditet ligger i området 200.000 til 500.000 kroner

Barns invaliditet

Invaliditet ligger i området 200.000 til 1 million kroner

Til bilen

Dekk og felger

Fastmontert tilleggsutstyr utover det originale fra fabrikk

Bagasje/personlig løsøre

Glass

Maks dekning ved reparasjon uten egenandel

Egenandel skifte av glass

Veihjelp / Redning

Veihjelp

Dekker assistanse på veien, og i de fleste tilfellene hjemme. Alle dekker dette.

Bilhjelp hjemme

Assistanse når bilen har probemer på hjemmeadressen. Ikke alle dekker dette.

Egenandel

Normalt er dette 500 kroner. Noen har null i egenandel

Uhell

Feilfylling av drivstoff

Bilnøkkelforsikring

Leiebil

Leiebil

Erstatning når leiebil ikke benyttes

Antall dager

Totalskadegaranti /Nybilgaranti

Maksimal alder

Maks kjørelengde

Verdigrense

Totalskadegaranti/Nybilgaranti

Maks kjørelengde

Maks alder

Egenandel ny bil

Egenandel bil gått 125.000 km, 5 år gml

Annet

Startleie ved leasing

Parkeringsskade lagd av andre – maks

Bonus

Startbonus ved nytegning

Bonusskala