Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på tyveri: Sykkel, uteareal, boder, fra andre bygg, garderobeskap, Bygningsskade ved innbrudd, veskenapping.

Dekningene som er satt opp i to tabeller nedenfor.

Viktige lenker til innboforsikringer:

Guide til innboforsikring.

Test av innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes Innbodekninger:

Innboforsikring - hoveddekninger

Innboforsikring - juridiske dekninger

Innboforsikring - dekning ved flytting og lagring

Innboforsikring - erstatningsberegning

Innboforsikring - andre dekninger

Dekning av sykkel, uteareal, boder

Sykkel

Sykler dekkes opp til en viss verdi når den står låst utenfor bostedet eller fellesarealet. Maksimal dekning varierer fra 5.000 kroner til 30.000 kroner,

Hvis sykkelen er registrert i en FG-godkjent ordning vil som oftest bli trukket fra 2.000 kroner i egenandelen.

Uteareal som ikke er fellesareal

Fra arealet som ikke er felles dekkes tyverier opptil 10.000 til 30.000 kroner.

Bod i felles kjeller, loft eller garasje

Tyverier fra felles kjeller, loft, eller garasje har en maksimal dekning fra 30.000 til 100.000 kroner.

Innboforsikring Sykkel Uteareal Bod
Codan Standard 10 000 10 000 30 000
Codan Pluss 25 000 20 000 60 000
DNB Standard 20 000 15 000 100 000
DNB Topp 40 000 30 000 200 000
Eika Innbo 10 000 30 000 50 000
Eika Innbo Pluss 30 000 50 000 50 000
Frende Standard 10 000 30 000 60 000
Frende med uhell 10 000 30 000 60 000
Gjensidige Innbo 30 000 100 000 100 000
Gjensidige Innbo Pluss 30 000 100 000 100 000
If Standard 40 000 40 000 50 000
If Super 40 000 40 000 100 000
KLP Innbo 5 000 15 000 60 000
KLP Innbo Maks 20 000 30 000 100 000
Landkreditt Innbo 5 000 30 000 30 000
Landkreditt Utvidet 5 000 30 000 30 000
SpareBank 1 Standard 20 000 15 000 100 000
SpareBank 1 Topp 40 000 30 000 200 000
Storebrand Standard 40 000 40 000 50 000
Storebrand Super 40 000 40 000 Dekket
Tryg Standard 5 000 10 000 30 000
Tryg Ekstra 20 000 20 000 60 000

Dekning av tyveri fra andre bygg, garderobeskap, bygningsskade ved innbrudd, veskenapping

Bygning utenfor forsikringsstedet

Dette er tyverier som skjer fra en annen bolig enn forsikringsstedet. De fleste dekker dette, og da i området 30.000 til 60.000 kroner.

Garderobeskap

Tyveri fra låsbart skap utenfor tyveristedet. Over halvparten dekker dette i området 5.000 til 30.000 kroner.

Bygningsskade ved innbrudd

Hvis bygningen eller bygningsdeler får skader på grunn av innbrudd eller innbruddsforsøk, dekkes dette i området 15.000 til 60.000 kroner. Alle dekker dette.

Veskenapping

Alle dekker dette. Maksimal erstatning er i området 10.000 til 40.000 kroner.

Innboforsikring Fra byg. Garderobe Bygningss. Veske
Codan Standard 30 000 Nei 15 000 15 000
Codan Pluss 60 000 20 000 30 000 30 000
DNB Standard 100 000 5 000 20 000 15 000
DNB Topp 200 000 15 000 40 000 30 000
Eika Innbo Nei Nei 30 000 30 000
Eika Innbo Pluss Nei Nei 30 000 30 000
Frende Standard 30 000 10 000 30 000 20 000
Frende med uhell 30 000 10 000 30 000 20 000
Gjensidige Innbo 30 000 30 000 30 000 15 000
Gjensidige Innbo Pluss 30 000 30 000 30 000 15 000
If Standard 40 000 40 000 40 000 40 000
If Super 40 000 40 000 40 000 40 000
KLP Innbo 40 000 15 000 20 000 20 000
KLP Innbo Maks 40 000 15 000 20 000 20 000
Landkreditt Innbo 60 000 10 000 20 000 15 000
Landkreditt Utvidet 60 000 30 000 20 000 15 000
SpareBank 1 Standard 100 000 5 000 20 000 15 000
SpareBank 1 Topp 200 000 15 000 40 000 30 000
Storebrand Standard 40 000 40 000 40 000 40 000
Storebrand Super 40 000 40 000 40 000 40 000
Tryg Standard 0 0 30 000 15 000
Tryg Ekstra 20 000 20 000 30 000 20 000

 

Dekningene på de forskjellige innboforsikringene:

Innboforsikring - Codan Forsikring

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring