Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se dekningen de forskjellige forsikringsselskapene har på innboforsikringen.

Mange forsikringsselskaper tilbyr to innboforsikringer med forskjellig dekningsomfang. Begge disse er med i oversiktene over dekningsomfanget for de enkelte forsikringsselskapene.

Dekningene på de forskjellige innboforsikringene:

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte innboforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har både en standard-dekning, og en utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Dekningene på de forskjellige innboforsikringene:

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - Hedvig

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring

 

Se også:

Guide til innboforsikring.

Test av innboforsikring.

Innboforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes Innbodekninger:

Innboforsikring - Dekning av ting

Innboforsikring - Tyveri

Innboforsikring - Juridiske dekninger

Innboforsikring - Dekning ved flytting og lagring

Innboforsikring - Erstatningsberegning

Innboforsikring - Andre dekninger