Alle helårs reiseforsikringer har i dag en avbestillingsforsikring inkludert.

Det store flertallet har en reiseforsikring. Enten en for hele familien, eller en for enkeltpersoner. Samtlige av forsikringsselskapene har inkludert en avbestillingsbeskyttelse i reiseforsikringsdekningen.

Andre avbestillingsforsikringer

Du kan få avbestillingsforsikringer annet enn på helårs reiseforsikringer. Dette kan være:

 • I forbindelse med bestilling av fly/pakketur
 • Forsikring som gjelder et visst antall dager
 • Inkludert når du betaler turen med kredittkort

Du kan få kjøpt avbestillingsforsikringer i forbindelse med bestilling av turer, som da varer akkurat på den turen. Dette gjelder enten du bestiller fly eller en pakketur.

Du kan også bestille reiseforsikring fra en gitt dato til en annen i flere av forsikringsselskapene. For eksempel kan dette bestilles på DNB Forsikring, Europeiske og Gouda Reiseforsikring.

I mange av kredittkortene er det en reise- og avbestillingsforsikring inkludert, hvis du betaler reisen med kortet (eller minst halvparten av drivstoffkostnadene når du er på tur.

Her kan du se hvilke kredittkort som har reise og avbestillingsforsikring

Dette kan passe for noen som har et enkelt reisemønster. For eksempel single personer som reiser lite.  For eksempel bare en utenlandstur i året.

Dekningen i avbestillingsforsikringen

Det er to momenter ved avbestillingsforsikringen:

 • Hvilket totalbeløp kan den dekke
 • Hvilke avbestillingsgrunner er godkjente

Hvor stort det samlede beløpet som erstattes for enslig og familie er begrenset til en totalsum, ofte per år. For familie er det begrenset til en totalsum per person, eller samlet.

Det er mange forskjellige grunner til at reisen kan avbestilles. Det er forskjeller mellom reiseforsikringene når det gjelder hvilke grunner som gjør av avbestillingsforsikringen trer i kraft.

Grunnene kan deles inn i to:

1. Årsaket av akutt sykdom, ulykke, død hos:

 • Den forsikrede
 • Sikredes nærmeste familie
 • Eneste reiseledsagers, og den nærmeste familie
 • En i et reisefølge. Dette er normalt seks personer, som har bestilt reise med samme avreisedato og hjemreisedato.
 • En nøkkelperson. Dette er en person som reisen er avhengig av. Dette kan for eksempel være bilfører, båtfører, dirigent, foreleser

2. Andre forhold som kan dekkes:

 • En skade på forsikredes bolig, hytte eller kontor, som gjør det nødvendig å være til stede.
 • En endret dato for nødvendig undersøkelse eller operasjon. Normalt må denne beskjeden ha kommet senest 14 dager før avreisen. Dette gjelder også for ektefelle og barn. Noen reiseforsikringer dekker også eneste reiseledsager.
 • Innkalling til jurytjeneste. Normalt må denne beskjeden ha kommet senest 14 dager før avreisen. Dette gjelder også for ektefelle og barn. Noen reiseforsikringer dekker også eneste reiseledsager.
 • At det på reisemålet er en epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling el. Det er myndighetenes offisielle reiseråd som er det avgjørende.
 • Komplikasjoner ved graviditet. Få som har dette punktet.
 • Samlivsbrudd. Få som har dette punktet.

Dekning i reiseforsikringene for enkeltpersoner

Dette er forsikringsselskapenes avbestillingsdekningen som ligger i reiseforsikringen.

Her er det tatt med maksimal sum som dekkes, og hvilke avbestillingsårsaker som er godkjente.

Reiseforsikring Max Dekning
Codan Standard 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Codan Pluss 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Basis 40 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Best Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Standard 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Super Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Frende Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Standard 20 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Super 200 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
KLP 150 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Landkreditt 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor
Nemi Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Spb 1 Forsikring Topp 700 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Standard 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Super 600 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Standard 20 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror

Dekning i familie-reiseforsikring

Her er det tatt med maksimal sum som dekkes, og hvilke avbestillingsårsaker som er godkjente.

Reiseforsikring Max Dekning
Codan Standard 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Codan Pluss 200 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Jury reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Basis 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reisefølge, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
DNB Best Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Eika Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Standard 100 000 pp Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Europeiske Super Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Graviditet -fødsel/komplikasjoner før uke 36, Samlivsbrudd, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Frende Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gjensidige Reise Pluss Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Standard 50 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Gouda Super 300 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
KLP 200 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Landkreditt Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Nemi Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Spb 1 Forsikring Topp 700 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Standard 100 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Storebrand Super 600 000 Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Standard 20.000 pp Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Tryg Reise Ekstra Ubegrenset Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror

 

Se også:

Guide til reiseforsikring

Reiseforsikring - dette dekker den

Reiseforsikring - dette deker den ikke

Reiseforsikring - finn beste pris

Ta med europeisk helsetrygdekort

Her kan du kjøpe reiseforsikring

Reiseforsikringenes dekninger:

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene