Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom har vi satt karakterer på over 30 enkeltdekninger på alle forsikringene som er i markedet. 

Når du skal sammenligne pris er det minst like viktig å sammenligne vilkårene. Her kan du sammenholde vilkårene med priser på Kritisk sykdom.

Hver enkelt dekning på alle sykdomsforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre, slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

I Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom ser du en oversikt over hvor mange sykdommer de enkelte selskapene dekker, og hvilke sykdommer de dekker.

Karakterene i testen av kritisk sykdom

Dette er karakterene hver enkelt forsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort.

Det er Gjensidige Forsikring og If Skadeforsikring som har den beste karakteren med 5,4.

Ved å klikke på lenkene kan du gå inn å se på dekningsdetaljene på de enkelte sykdomsforsikringene.

Høyeste oppnåelige karakter er 6,0.

Selskap Produkt Karakter
Gjensidige Forsikring Alvorlig sykdom 5,4
If Skadeforsikring Kritisk sykdom 5,4
Storebrand Forsikring Kritisk sykdom 4,7
Landkreditt Forsikring Kritisk sykdom 4,5
Youplus Forsikring Alvorlig sykdom 4,1
DNB (Fremtind Forsikring) Kritisk sykdom 3,8
Spb1 (Fremtind Forsikring Kritisk sykdom 3,8
Frende Forsikring Kritisk sykdom 3,6
Nordea Liv Alvorlig sykdom 3,6
KLP Forsikring Alvorlige sykdommer 3,5
Tryg Forsikring Kritisk sykdomsforsikring 3,3
Eika Forsikring Kritisk Sykdom 3,2

Pris og karakter

Prisen på Kritisk sykdom er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

For å få en vurdering av både dekningstesten og prisen kan du se: Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning

Du kan se priser og rabatter gjennom forskjellige organisasjoner på Kritisk sykdom her: Priser og rabatter på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Resultatet av testen på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du endrer vektene ved å gå inn på menyen, og velge "Endre vekter". Da vil de forskjellige forsikringene få nye karakter basert på disse endringene. Hvis du setter alle vektene til null unntatt én, vil denne da telle 100 prosent.

For hver konstatert sykdom har Smarte Penger tildelt den en vekt. Vekten er bestemt ut fra omtrent hvor mange som blir rammet av den aktuelle sykdommen per år. Det er svært stor forskjell på sannsynligheten for å bli rammet av de ulike sykdommene.

Denne vekten kan du selv endre, noe som kan medføre at karakterene og derav rekkefølgen mellom forsikringsselskapene kan endre seg.

Ut fra vektene og enkelt-karakterene får du opp en rangeringsliste på forsikringene som er sortert etter karakter.

Test av kritisk sykdom
       
Rangert etter karakter:  
Selskap Karakter    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
Her kan du endre vekter      
Konstatert sykdom Vekt I prosent  
Alvorlige brannskader  
Leddgikt  
Amputasjon  
Tverrsnittlammelser  
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)  
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne  
Hjerneslag  
Godartet svulst i hjerne  
Godartet svulst i ryggmarg  
Utvidelse av hjernes pulsårer (sakkulært aneurisme  
Hjerteinfarkt  
Hjerteoperasjon  
Hjerteklaffkirurgi  
Angina Pectoris  
Hovedpulsåre (aorta aneurisme)  
Alzheimers  
Epilepsi  
Kreft  
Motornevronsykdom  
Multippel sklerose  
Nyresvikt  
Organtransplantasjon  
Parkinsons sykdom  
Schizofreni  
Tarm (utlagt)  
Hørsel (døvhet)  
Syn (blindhet)  
Taleevne  
Diabetes type 1 – insulinavhengig   
Sinusvenetrombose med varige utfall  
Guillain-Barré syndrom  
Creutzfeldt Jakobs sykdom  
Annet:      
Langvarig sykehusopphold  
Må være i live 1 eller 30 dager  
Forsikringen fortsetter etter utbetaling  
Legetjeneste  
Psykologtjeneste  
Sum  

 

Se også:

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring