I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger.

Guide til barneforsikring.

Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt inn i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du kan også se alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt forsikringsselskap satt opp på en standardisert måte.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til barneforsikring.

Du kan selv endre forutsetningene

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt.

Disse dekningene er med i testen:

 • Beløp engangsutbetaling uførhet
 • Beløp årlig uførepensjon
 • Om utbetalingen på uførepensjonen blir gradert eller ikke
 • Om uførepensjonen får en økning etter utbetaling eller ikke
 • Beløp medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Beløp ved medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Nødvendig ombygging av bolig ved uførhet
 • Utbetaling ved død
 • Dagpenger ved sykehusopphold fra dag,
 • Dagsats for sykehusopphold, om det utbetales fra første dag av sykdommen
 • Beløp utvidet hjelpestønad
 • Beløp utbetaling ved alvorlig sykdom
 • Antall sykdommer som dekkes
 • Når barneforsikringen opphører
 • Om uførepensjon og uførekapital kan fortsette uten ny helseerklæring fra 26 år

Pris og karakter

Prisen på reiseforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget. Det er derfor ikke sikkert at den med best dekning er det rette valget for deg.

Du kan se på alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt barneforsikring satt opp på en standardisert måte.

Karakterer på barneforsikringen

Karakterene på enkeltdekninger går fra null til 6. Ut fra vektene regnes gjennomsnittskarakteren ut. Du kan selv endre alle vekter.

Prisen på forsikringen holdes utenom karakterene. Først ser du rankingen etter karakter. Under dette en ranking etter pris.

Du har to valg:

 • Se på resultatet på barneforsikring
 • Endre vektene for barneforsikring

Test barneforsikring
       
Vekter på dekningene:      
Dekning Vekt Prosent  
Opphørsalder  
Engangsutbetaling uførhet  
Årlig uførepensjon  
 - Ikke gradert  
 - Regulering under utbetaling  
Medisinsk invaliditet ved ulykke  
Medisinsk invaliditet ved sykdom  
Behandlingsutgifter ved ulykke  
Ombygging av bolig  
Utbetaling ved død  
Dagpenger ved sykehusopphold  
Utvidet hjelpestønad  
Utbetaling ved alvorlig sykdom  
Antall sykdommer som dekkes  
Forsettelsesforsikring  
Sum  
       
Resultat:      
Barneforsikring Karakter Pris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få tilbud og sammenlign forsikringer.   

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Andre forsikringstester på Smarte Penger:

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring