I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 30 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet.

Denne testen er bygd opp av omtrent 1200 delkarakterer på de forskjellige reiseforsikringenes dekninger. Karakterene går fra null til 6.

Totalkarakteren er bygd opp av at de omtrent 30 enkeltdekningene får tildelt en vekt. For eksempel er den samlede vekten for reisegods på 5 prosent.

Det er både tatt med reiseforsikring for single og for familier. Dekningen gjelder for hele verden.

Du finner det du trenger å vite om reiseforsikring her: Guide til reiseforsikring.

Denne testen er blant annet et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Karakterene i reiseforsikringstesten

Dette er karakterene hver enkelt reiseforsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort. Disse karakterene gjelder for enslig. For familie vil karakterene ikke være langt fra, og kan sees lenger ned i kalkulatoren. Forutsetningene ser du også lenger ned i kalkulatoren.

For de selskapene som har to varianter av reiseforsikringen har vi tatt med begge. De med utvidet dekning vil naturlig nok få en bedre karakter (men de vil da også koste mer).

En forskjell på 0,1 er en svært liten forskjell, i praksis

Det er Frende Reiseforsikring som har den beste karakteren med 5,4. Tett foran SpareBank 1 og DNB som tilbyr den samme forsikringen i Fremtind Forsikring.

Ved å klikke på lenken kan du gå inn å se på dekningsdetaljene på de enkelte reiseforsikringene.

Høyeste oppnåelige karakter er 6,0.

Reiseforsikring Karakter
Frende Reiseforsikring 5,4
DNB (Fremtind) 5,3
Sparebank 1 (Fremtind) 5,3
Europeiske Super 5,1
Tryg Reise Ekstra 5,1
Eika Reise Pluss 5,0
KLP Reiseforsikring 4,9
Landkreditt Reiseforsikring 4,9
Storebrand Super 4,9
Gjensidige Reise Pluss 4,7
Codan Pluss 4,6
Europeiske Standard 4,5
Gouda Super 4,3
Hedvig 3,8
Codan Standard 3,5
Storebrand Standard 2,9
Tryg Standard 2,4
Gouda Standard 2,2

DNB og SpareBank 1 har identiske forsikringer, som er i Fremtind Forsikring.

Ved andre forutsetninger vil også karakteren kunne endres seg.

Du kan selv endre forutsetningene

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning.  Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt. Da vil karakteren bli satt ut fra hvilke vekter du har valgt.

Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er.

Disse dekningene er med i testen

Punktene under viser hvilke dekninger som er med i testen:

 • Maksimal varighet på reisen
 • Om den dekker dagsreiser
 • Reisegods - maksimal dekning:
  • Reisegods samlet
  • Verdigjenstander samlet
  • Sykkel
  • Mobiltelefon
  • Andre enkeltgjenstander
 • Innhenting og forsinkelser:
  • Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie
  • Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute Maksbeløp, og overnatting per døgn
  • Forsinket fremmøte på reisemålet - Maksbeløp, og overnatting per døgn
  • Erstatning av billetter, arrangementer ol
 • Reisesyke:
  • Reiseavbrudd maxbeløp
  • Reiseavbrudd max per døgn per person
  • Reisesyke og hjemtransport
  • Tilkallelse
  • Hjemkallelse
  • Reiseledsager, syk/død
 • Ansvar og rettshjelp:
  • Reiseansvar
  • Rettshjelp
 • Ulykke:
  • Om ulykkesforsikringen også gjelder utenom reise
  • Ulykke voksen - invaliditet
  • Ulykke voksen - død
  • Ulykke barn - invaliditet
  • Ulykke barn - død
  • Behandlingsutgifter
 • Avbestilling:
  • Maksimal erstatning
  • Hvilke grunner til avbestilling er godtatt
 • Evakuering
 • Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
 • Egenandel:
  • Reisegods
  • Avbestilling

Her kan du se hva som ligger i den enkelte dekningene på reiseforsikring.

Pris og karakter

Prisen på reiseforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

Det er ikke på noen måte sikkert at reiseforsikringen med best karakter er det beste valget. Det beste valget er en reiseforsikring som gir deg tilstrekkelig dekning til lavest mulig pris. Så her snakker vi om en kost-nytte vurdering.

På Smarte Penger kan du se på alle vilkårsdetaljene til hver enkelt reiseforsikring satt opp på en standardisert måte.

Det er mange yrkesorganisasjoner som har rabatterte priser på reiseforsikring. Her kan du se oversikten over rabattene.

Resultat av reiseforsikringstesten

For å se på resultatet av testen eller endre vektene er det fire skillefaner du kan se på:

 • Se på resultatet på reiseforsikring for single
 • Endre vektene for reiseforsikring for single
 • Se på resultatet på reiseforsikring for familie
 • Endre vektene for reiseforsikring for familie

Reiseforsikringene blir sortert etter karakteren. Samtidig med karakteren ser du også prisen på reiseforsikringen.

Testresultat      
Forsikringsselskap Karakter Pris Pris m/rab
Endre vekt reiseforsikring
       
Dekning: Vekt I prosent  
Dager forsikringen gjelder  
Gjelder på dagsreise  
Reisegods:      
Reisegods - samlet sum  
Verdigjenstander samlet  
Kontanter ved tyveri/ran  
Sykkel  
Mobil  
Andre enkeltgjenstander  
Forsinkelse:      
Forsinket bagasje over 4 timer  
Forsinket avgang/ fremmøte/ innhenting av reiserute  
 - Overnattingsutgifter per døgn  
Forsinket ankomst reisemål - per døgn  
 - Maksimalt erstatningsbeløp  
Erstatning av billetter, arrangementer ol  
Reiseavbrudd:      
Maksimalerstatning  
Erstatning per døgn  
Reisesyke og hjemtransport  
Tilkallelse  
Hjemkallelse  
Reiseledsager, syk/død  
Juridisk:      
Reiseansvar  
Rettshjelp  
Ulykke:      
Om den gjelder også utenom reise?   
Invaliditet  
Død  
Avbestilling:      
Erstatning  
Dekning  
Evakuering  
Egenandel ved leiebil  
Egenandeler:      
Reisegods  
Avbestilling  
Samlet vekt  
Testresultat      
Forsikringsselskap Karakter Pris Pris m/rab
Endre vekt reiseforsikring
       
Dekning Vekt I prosent  
Dager forsikringen gjelder  
Gjelder på dagsreise  
Reisegods:  
Reisegods - samlet sum  
Verdigjenstander samlet  
Kontanter ved tyveri/ran  
Sykkel  
Mobil  
Andre enkeltgjenstander  
Forsinkelse  
Forsinket bagasje over 4 timer  
Forsinket fremmøte/innhenting av reiserute  
 - Overnattingsutgifter per døgn  
Forsinket ankomst reisemål - per døgn  
 - Maksimalt erstatningsbeløp  
Erstatning av billetter, arrangementer ol  
Reiseavbrudd  
Maksimalerstatning  
Erstatning per døgn  
Reisesyke og hjemtransport  
Tilkallelse  
Hjemkallelse  
Reiseledsager, syk/død  
Juridisk  
Reiseansvar  
Rettshjelp  
Ulykke:  
Om den gjelder også utenom reise?   
Invaliditet  
Død  
Invaliditet barn  
Død barn  
Avbestilling  
Erstatning  
Dekning  
Evakuering  
Egenandel ved leiebil  
Egenandeler  
Reisegods  
Avbestilling  
Samlet vekt  

 

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom