Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 30 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet. Du kan selv endre forutsetningene og få karakterer basert på dette.

Denne testen er bygd opp av omtrent 1200 delkarakterer på de forskjellige reiseforsikringenes dekninger. Dette gjelder for 18 reiseforsikringer for både single og familie, der det er 36 dekninger som blir vurdert på hver av forsikringene.

Karakterene går fra null til 6. Totalkarakteren er bygd opp av at de 36 enkeltdekningene får tildelt en vekt.

Kalkulatoren ser du nederst i artikkelen.

Det er både tatt med reiseforsikring for single og for familier. Dekningen gjelder for hele verden.

Du finner det du trenger å vite om reiseforsikring her: Guide til reiseforsikring.

Denne testen er blant annet et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Karakterene i reiseforsikringstesten

Dette er karakterene hver enkelt reiseforsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort. Disse karakterene gjelder for enslig. For familie vil karakterene være like eller så godt som like, og kan sees lenger ned i kalkulatoren. Forutsetningene for karaktersettingen ser du også lenger ned.

For de selskapene som har to varianter av reiseforsikringen har vi tatt med begge. De med utvidet dekning vil naturlig nok få en bedre karakter (men de vil da også koste mer).

En forskjell på 0,1 er en svært liten forskjell, i praksis er det likt.

Det er Storebrand Super som har den beste karakteren med 5,4. Tett foran Frende Reiseforsikring og Eika Reise Pluss med 5,3. Dette gjelder for singeldekning. For familiedekning vil karakterene ligge likt, eller nært opptil.

Ved å klikke på lenkene kan du gå inn å se på dekningsdetaljene på de enkelte reiseforsikringene.

Høyeste oppnåelige karakter er 6,0.

Reiseforsikring Karakter  
Storebrand Super 5,4  
Frende Reiseforsikring 5,3  
Eika Reise Pluss 5,3  
DNB (Fremtind) 5,2  
Sparebank 1 (Fremtind) 5,2  
Gjensidige Reise Pluss 5,1  
KLP Reiseforsikring 5,0  
Europeiske Super 4,9  
Tryg Reise Ekstra 4,9  
Landkreditt Reiseforsikring 4,9  
Gouda Super 4,3  
Europeiske Standard 4,2  
Eika Reise 3,9  
Gjensidige Reise 3,4  
Storebrand Standard 3,2  
Gouda Standard 2,4  
Tryg Standard 2,2  
Europeiske Basis 1,4  

DNB og SpareBank 1 har identiske forsikringer, som er i Fremtind Forsikring.

Ved å velge andre forutsetninger vil også karakteren kunne endres seg.

Du kan selv endre forutsetningene i kalkulatoren

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt. Da vil karakteren automatisk justeres ut fra hvilke vekter du har valgt.

Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er.

Disse dekningene er med i testen

Punktene under viser hvilke dekninger som er med i testen:

 • Maksimal varighet på reisen
 • Om den dekker dagsreiser
 • Reisegods - maksimal dekning:
  • Reisegods samlet
  • Verdigjenstander samlet
  • Sykkel
  • Mobiltelefon
  • Andre enkeltgjenstander
 • Innhenting og forsinkelser:
  • Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie
  • Forsinket fremmøte - Innhenting av reiserute, og overnatting per døgn
  • Forsinket avgang - Innhenting av reiserute, og overnatting per døgn
  • Forsinket ankomst på reisemålet - Maksbeløp, og overnatting per døgn
  • Erstatning av hotell, billetter, arrangementer ol
  • Erstatning for tap av leiebil
 • Reisesyke:
  • Reiseavbrudd maxbeløp
  • Reiseavbrudd max per døgn per person
  • Reisesyke og hjemtransport
  • Tilkallelse
  • Hjemkallelse
  • Reiseledsager, syk/død
 • Ansvar og rettshjelp:
  • Reiseansvar
  • Rettshjelp
 • Ulykke:
  • Om ulykkesforsikringen også gjelder utenom reise
  • Ulykke voksen - invaliditet
  • Ulykke voksen - død
  • Ulykke barn - invaliditet
  • Ulykke barn - død
  • Behandlingsutgifter
 • Avbestilling:
  • Maksimal erstatning
  • Hvilke grunner til avbestilling er godtatt
 • Evakuering
 • Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
 • Egenandel:
  • Reisegods
  • Avbestilling

Her kan du se hva som ligger i de enkelte dekningene på reiseforsikring.

Pris og karakter

Prisen på reiseforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

Det er ikke på noen måte sikkert at reiseforsikringen med best karakter er det beste valget. Det beste valget er en reiseforsikring som gir deg tilstrekkelig dekning til lavest mulig pris. Så her snakker vi om en kost-nytte vurdering.

Vurderingen av pris og dekning samlet ser du i Smarte Penger vurderer reiseforsikringene.

På Smarte Penger kan du se på alle vilkårsdetaljene til hver enkelt reiseforsikring, satt opp på en standardisert måte.

Det er mange yrkesorganisasjoner som har rabatterte priser på reiseforsikring. Her kan du se oversikten over rabattene.

Resultat av reiseforsikringstesten

For å se på resultatet av testen eller endre vektene er det fire skillefaner du kan se på:

 • Se på resultatet på reiseforsikring for single
 • Endre vektene for reiseforsikring for single
 • Se på resultatet på reiseforsikring for familie
 • Endre vektene for reiseforsikring for familie

Reiseforsikringene blir sortert etter karakteren. Samtidig med karakteren ser du også prisen på reiseforsikringen.

 

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom