Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se dekningen de forskjellige forsikringsselskapene har på reiseforsikringen.

Mange forsikringsselskaper tilbyr to reiseforsikringer med forskjellig dekningsomfang. Begge disse er med i oversiktene over dekningsomfanget for de enkelte forsikringsselskapene.

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte reiseforsikringene på en standardisert måte. Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer.

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring

Se også:

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Dette dekker reiseforsikringen

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på reiseforsikring

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Avbestillingsforsikring - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen