Oversikten viser prisene på de forskjellige reiseforsikringene i markedet.

Dette er prisene på de forskjellige forsikringsselskapene har på reiseforsikring. Mange av selskapene tilbyr to varianter av reiseforsikringene. Her har vi tatt med prisene på begge.

Pris uten rabatt skal du bruke når du bare skal kjøpe reieforsikring fra selskapet. Prisen etter samlerabatt skal brukes når du har tenkt å samle flere forsikringer i dette selskapet.

Det er også mange som har tilgang til rabatterte reiseforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner eller andre organisasjoner.

Her finner du en oversikt over prisene på rabatterte reiseforsikringer.

Dekningsomfanget på reiseforsikringene:

For å se på dekningsomfanget på de forskjellige forsikringene kan du følge disse lenkene:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Under prisoversiktene er det lenker til dekningsomfanget til alle de forskjellige reiseforsikringene.

Reiseforsikring enslige

I kolonnen for rabatt har vi satt opp samlerabatten du får ved å samle 3 forsikringer. I siste kolonnen har vi satt opp prisen etter samlerabatten.

Listen er alfabetisk satt opp.

Reiseforsikring Pris Rabatt Pris e/rab.
Codan Standard 1 766 10% 1 589
Codan Pluss 1 904 10% 1 714
DNB Basis 1 168 5% 1 110
DNB Best 1 838 5% 1 746
Eika Reise 990 0% 990
Eika Reise Pluss 1 377 0% 1 377
Europeiske Standard 1 609 15% 1 368
Europeiske Super 1 757 15% 1 493
Frende 1 332 10% 1 199
Gjensidige Reise Pluss 1 895 18% 1 554
Gouda Standard 1 095 0% 1 095
Gouda Super 1 595 0% 1 595
KLP 1 290 0% 1 290
Landkreditt 1 313 0% 1 313
Nemi 1 381 0% 1 381
Spb 1 Forsikring Topp 1 505 10% 1 355
Storebrand Standard 1 053 15% 895
Storebrand Super 1 620 15% 1 377
Tryg Standard 1 267 10% 1 140
Tryg Reise Ekstra 2 133 10% 1 920

 

Reiseforsikring familie

I kolonnen for rabatt har vi satt opp samlerabatten du får ved å samle 3 forsikringer. I siste kolonnen har vi satt på prisen etter samlerabatten.

Listen er alfabetisk satt opp.

Reiseforsikring Pris Rabatt Pris e/rab.
Codan Standard 2 246 10% 2 021
Codan Pluss 2 448 10% 2 203
DNB Basis 1 618 5% 1 537
DNB Best 2 415 5% 2 294
Eika Reise 1 416 0% 1 416
Eika Reise Pluss 1 803 0% 1 803
Europeiske Standard 2 356 15% 2 003
Europeiske Super 2 733 15% 2 323
Frende 2 208 10% 1 987
Gjensidige Reise Pluss 2 745 18% 2 251
Gouda Standard 1 395 0% 1 395
Gouda Super 1 895 0% 1 895
KLP 1 790 0% 1 790
Landkreditt 1 680 0% 1 680
Nemi 1 683 0% 1 683
Spb 1 Forsikring Topp 2 150 10% 1 935
Storebrand Standard 1 441 15% 1 225
Storebrand Super 2 217 15% 1 884
Tryg Standard 1 587 10% 1 428
Tryg Reise Ekstra 2 933 10% 2 640

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Rabattavtaler på reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring

Ta med europeisk helsetrygdekort

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over dem.

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring