Oversikten viser prisene på de forskjellige reiseforsikringene i markedet.

Dette er prisene på de forskjellige forsikringsselskapene har på reiseforsikring. Mange av selskapene tilbyr to varianter av reiseforsikringene. Her har vi tatt med prisene på begge.

Pris uten rabatt skal du bruke når du bare skal kjøpe reieforsikring fra selskapet. Prisen etter samlerabatt skal brukes når du har tenkt å samle flere forsikringer i dette selskapet.

Det er også mange som har tilgang til rabatterte reiseforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner eller andre organisasjoner.

Her finner du en oversikt over prisene på rabatterte reiseforsikringer.
Få tilbud på forsikring

Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.


En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget

Dekningsomfanget på reiseforsikringene:

For å se på dekningsomfanget på de forskjellige forsikringene kan du følge disse lenkene:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Under prisoversiktene er det lenker til dekningsomfanget til alle de forskjellige reiseforsikringene.

Reiseforsikring enslige

I kolonnen for rabatt har vi satt opp samlerabatten du får ved å samle 3 forsikringer. I siste kolonnen har vi satt opp prisen etter samlerabatten.

Listen er alfabetisk satt opp.

Reiseforsikring Pris Rabatt Pris e/rab.
Codan Standard 1 848 10% 1 663
Codan Pluss 1 993 10% 1 794
DNB Topp 1 704 10% 1 534
Eika Reise 1 040 0% 1 040
Eika Reise Pluss 1 447 0% 1 447
Europeiske Standard 1 144 15% 972
Europeiske Super 1 705 15% 1 449
Frende Reiseforsikring 1 860 10% 1 674
Gjensidige Reise Pluss 1 734 18% 1 422
Gouda Standard 1 395 0% 1 395
Gouda Super 1 995 0% 1 995
KLP Reiseforsikring 1 290 0% 1 290
Landkreditt Reiseforsikring 1 445 0% 1 445
Spb 1 Forsikring Topp 1 727 10% 1 554
Storebrand Standard 1 080 15% 918
Storebrand Super 1 668 15% 1 418
Tryg Standard 1 187 10% 1 068
Tryg Reise Ekstra 2 280 10% 2 052

 

Reiseforsikring familie

I kolonnen for rabatt har vi satt opp samlerabatten du får ved å samle 3 forsikringer. I siste kolonnen har vi satt på prisen etter samlerabatten.

Listen er alfabetisk satt opp.

Reiseforsikring Pris Rabatt Pris e/rab.
Codan Standard 2 351 10% 2 116
Codan Pluss 2 562 10% 2 306
DNB Topp 2 436 10% 2 192
Eika Reise 1 486 0% 1 486
Eika Reise Pluss 1 893 0% 1 893
Europeiske Standard 2 119 15% 1 801
Europeiske Super 3 181 15% 2 704
Frende Reiseforsikring 2 688 10% 2 419
Gjensidige Reise Pluss 2 519 18% 2 066
Gouda Standard 1 895 0% 1 895
Gouda Super 2 495 0% 2 495
KLP Reiseforsikring 1 790 0% 1 790
Landkreditt Reiseforsikring 1 838 0% 1 838
Spb 1 Forsikring Topp 2 468 10% 2 221
Storebrand Standard 1 488 15% 1 265
Storebrand Super 1 488 15% 1 265
Tryg Standard 1 587 10% 1 428
Tryg Reise Ekstra 2 933 10% 2 640

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Rabattavtaler på reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring
Få tilbud på forsikring

Spar penger på å få tilbud fra flere forsikringsselskaper.


En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget