Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser prisene på de forskjellige reiseforsikringene i markedet.

Dette er prisene på de forskjellige forsikringsselskapene har på reiseforsikring. Mange av selskapene tilbyr to varianter av reiseforsikringene. Her har vi tatt med prisene på begge.

Pris uten rabatt skal du bruke når du bare skal kjøpe reiseforsikring fra selskapet. Prisen etter samlerabatt skal brukes når du har tenkt å samle flere forsikringer i dette selskapet.

Det er også mange som har tilgang til rabatterte reiseforsikringer gjennom yrkesorganisasjoner eller andre organisasjoner.

Her finner du en oversikt over prisene på rabatterte reiseforsikringer.

Dekningsomfanget på reiseforsikringene:

For å se på dekningsomfanget på de forskjellige forsikringene kan du følge disse lenkene:

Reiseforsikring - dette er dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Under prisoversiktene er det lenker til dekningsomfanget til alle de forskjellige reiseforsikringene.

Reiseforsikring enslige

I kolonnen for rabatt har vi satt opp samlerabatten du får ved å samle 3 forsikringer. I siste kolonnen har vi satt opp prisen etter samlerabatten.

Listen er alfabetisk satt opp.

Reiseforsikring Pris Rabatt Pris e/rab.
DNB Reiseforsikring 3 084 10% 2 776
Eika Reise 1 020 10% 918
Eika Reise Pluss 1 452 10% 1 307
Europeiske Basis 1 011 15% 859
Europeiske Standard 1 190 15% 1 012
Europeiske Super 2 062 0% 2 062
Frende Reiseforsikring 2 172 10% 1 955
Gjensidige Reise 1 588 18% 1 302
Gjensidige Reise Pluss 2 230 18% 1 829
Gouda Standard 1 645 0% 1 645
Gouda Super 2 445 0% 2 445
KLP Reiseforsikring Medlem 1 431 0% 1 431
KLP Reiseforsikring Ikke-medlem 1 537 0% 1 537
Landkreditt Reiseforsikring 1 748 0% 1 748
SpareBank 1 Reiseforsikring 3 084 10% 2 776
Storebrand Standard 1 200 15% 1 020
Storebrand Super 1 836 15% 1 561
Tryg Standard 1 440 10% 1 296
Tryg Reise Ekstra 2 424 10% 2 182

Reiseforsikring familie

I kolonnen for rabatt har vi satt opp samlerabatten du får ved å samle 3 forsikringer. I siste kolonnen har vi satt på prisen etter samlerabatten.

Listen er alfabetisk satt opp.

Reiseforsikring Pris Rabatt Pris e/rab.
DNB Reiseforsikring 4 320 10% 3 888
Eika Reise 1 452 10% 1 307
Eika Reise Pluss 1 896 10% 1 706
Europeiske Basis 1 774 15%
Europeiske Standard 2 087 15% 1 774
Europeiske Super 3 651 15% 3 103
Frende Reiseforsikring 3 756 10% 3 380
Gjensidige Reise 1 588 18% 1 302
Gjensidige Reise Pluss 3 251 18% 2 666
Gouda Standard 2 681 0% 2 681
Gouda Super 3 045 0% 3 045
KLP Reiseforsikring Medlem 1 986 0% 1 986
KLP Reiseforsikring Ikke-medlem 2 134 0% 2 134
Landkreditt Reiseforsikring 2 224 0% 2 224
SpareBank 1 Reiseforsikring 4 320 10% 3 888
Storebrand Standard 1 488 15% 1 265
Storebrand Super 2 280 15% 1 938
Tryg Standard 1 848 10% 1 663
Tryg Reise Ekstra 3 408 10% 3 067

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning.

Rabattavtaler på reiseforsikring

Kredittkort med reiseforsikring