Dette er pris og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Landkreditt Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Landkreditt Forsikring

Du må ha andre forsikringer i Landkreditt Forsikring for å kunne tegne reiseforsikring.

Det er mangler på noen av dekningene på nettsidene til Landkreditt Forsikring. Disse er markert med spørsmålstegn. Også pris mangler.

Landkreditt Forsikring Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2021
Pris ? ?
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0 0
Reisens varighet - inntil ant dager 90 90
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn med på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet ? ?
Verdigjenstander samlet ? ?
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 3 000
Sykkel 20 000 20 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000 pp
Andre enkeltgjenstander 50 000 50 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000 pp
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 20 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 5 000 5 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 1 000 1 000 pp
Maxbeløp 1000 per døgn 1000 per døgn pp
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 200 1 200
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet ? ?
Ulykke voksen - død ? ?
Ulykke barn - invaliditet ? ?
Ulykke barn - død ? ?
Behandlingsutgifter ? ?
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandel Egenandel
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Som verdigjenstander regnes blant annet foto-/ video-/ datautstyr og annet elektronisk/ optisk utstyr, smykker, ur o.l., sportsutstyr, pels, våpen, musikkinstrumenter
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video/datautstyr og lignende: 10 % per år.
Nettbrett: 20 % per år.
Sykkel/el-sykkel fra det året sykkelen er 5 år: 20 % per år.
Annet reisegods: fradrag etter sannsynlig brukstid og slitasje.
Det trekkes maksimalt 80 % fradrag.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan Forsikring

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - Hedvig

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring