Dette er pris og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Landkreditt Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Landkreditt Forsikring

Du må ha andre forsikringer i Landkreditt Forsikring for å kunne tegne reiseforsikring.

Det er mangler på noen av dekningene på nettsidene til Landbkreditt Forsikring. Disse er markert med spørsmålstegn.

Landkreditt Forsikring Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2019
Pris 1 445 1 838
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0 0
Reisens varighet - inntil ant dager 90 90
Maksimal alder for tegning ? ?
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn med på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet ? ?
Verdigjenstander samlet ? ?
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 3 000
Sykkel 20 000 20 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000 pp
Andre enkeltgjenstander 50 000 50 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000 pp
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 20 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 5 000 5 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 1 000 1 000 pp
Maxbeløp 1000 per døgn 1000 per døgn pp
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 200 1 200
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet ? ?
Ulykke voksen - død ? ?
Ulykke barn - invaliditet ? ?
Ulykke barn - død ? ?
Behandlingsutgifter ? ?
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Samlet Ubegrenset Ubegrenset
Per person Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandel Egenandel
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Som verdigjenstander regnes blant annet foto-/ video-/ datautstyr og annet elektronisk/ optisk utstyr, smykker, ur o.l., sportsutstyr, pels, våpen, musikkinstrumenter
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video/datautstyr og lignende: 10 % per år.
Nettbrett: 20 % per år.
Sykkel/el-sykkel fra det året sykkelen er 5 år: 20 % per år.
Annet reisegods: fradrag etter sannsynlig brukstid og slitasje.
Det trekkes maksimalt 80 % fradrag.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan Forsikring

Reiseforsikring - DNB Skadeforsikring

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring