object(stdClass)#4500 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "999" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Dette er pris og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Landbruksforsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Landbruksforsikring

Du må ha andre forsikringer i Landbruksforsikring for å kunne tegne reiseforsikring.

Det er mangler på noen av dekningene på nettsidene til Landbruksforsikring. Disse er markert med spørsmålstegn.

Landbruksforsikring Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2019
Pris 1 313 1 680
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0 0
Reisens varighet - inntil ant dager 90 90
Maksimal alder for tegning ? ?
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn med på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet ? ?
Verdigjenstander samlet ? ?
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 3 000
Sykkel 20 000 20 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000 pp
Andre enkeltgjenstander 50 000 50 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000 pp
Forsinket avgang:
Erstatning 1 000 1 000 pp
Forsinket fremmøte/Innhenting av reiserute
Maxbeløp 20 000 20 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 5 000 5000 pp
Forsinket ankomst til reisemål
Per døgn
Samlet - -
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 200 1 200
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet ? ?
Ulykke voksen - død ? ?
Ulykke barn - invaliditet ? ?
Ulykke barn - død ? ?
Behandlingsutgifter ? ?
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Samlet Ubegrenset Ubegrenset
Per person Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandel Egenandel
Veggedyr og kakkerlakker
Per skadetilfelle 0 0
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Som verdigjenstander regnes blant annet foto-/ video-/ datautstyr og annet elektronisk/ optisk utstyr, smykker, ur o.l., sportsutstyr, pels, våpen, musikkinstrumenter
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video/datautstyr og lignende: 10 % per år.
Nettbrett: 20 % per år.
Sykkel/el-sykkel fra det året sykkelen er 5 år: 20 % per år.
Annet reisegods: fradrag etter sannsynlig brukstid og slitasje.
Det trekkes maksimalt 80 % fradrag.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring