Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er pris og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Landkreditt Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Landkreditt Forsikring

Du må ha andre forsikringer i Landkreditt Forsikring for å kunne tegne reiseforsikring.

Landkreditt Forsikring Singel Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.05.2023
Pris
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0% 0%
Reisens varighet - inntil ant dager 90 90
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn med på reisen Ja Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 50 000 50 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 3 000
Sykkel 20 000 20 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000 pp
Andre enkeltgjenstander 50 000 50 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 30 000 30 000 pp
Overnattingsutgifter 5 000 5 000 pp
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 30 000 30 000 pp
Overnattingsutgifter 5 000 5 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 1 000 1 000 pp
Maxbeløp 1 000 døgn 1 000 døgn pp
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 0
Tap av leiebil 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 2 000 4 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager, syk/død 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Nei
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 100 000
Behandlingsutgifter * 5,00%
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Inkalt til jurytjeneste, Samlivsbrudd, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 0 0
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandelen Egenandelen
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Som verdigjenstander regnes blant annet foto-/ video-/ datautstyr og annet elektronisk/ optisk utstyr, smykker, ur o.l., sportsutstyr, pels, våpen, musikkinstrumenter
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video/datautstyr og lignende: 10 % per år.
Nettbrett: 20 % per år.
Sykkel/el-sykkel fra det året sykkelen er 5 år: 20 % per år.
Annet reisegods: fradrag etter sannsynlig brukstid og slitasje.
Det trekkes maksimalt 80 % fradrag.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring