Dette er priser og dekningsomfang i reiseforsikringene fra Nemi Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Nemi Forsikring

 Du må ha andre forsikringer i Nemi for å kunne tegne reiseforsikring.

Nemi Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 04.06.2018 04.06.2018
Pris 1 381 1 683
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0% 0%
Reisens varighet - inntil ant dager 45 45
Maksimal alder for tegning 75 75
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Nei
Dekker dagsreiser Nei Nei
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 20 000 50 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 6 000
Sykkel 10 000 10 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 15 000 75 000
Andre enkeltgjenstander 30 000 30 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 25 000
Forsinket avgang:
Erstatning 3 000 6 000
Forsinket fremmøte/Innhenting av reiserute
Maxbeløp 30 000 75 000
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 3 000
Forsinket ankomst til reisemål
Per døgn
Samlet
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 50 000 100 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1000 1000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 300 000
Ulykke voksen - død 300 000 300 000
Ulykke barn - invaliditet 500 000
Ulykke barn - død 100 000
Behandlingsutgifter 25 000 25 000
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 10 000 10 000
Veggedyr og kakkerlakker
Per skadetilfelle 0 0
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Briller, Mobil-/ smarttelefon, Foto-/video-/ og optisk utstyr, Radio/TV, Avspillingsutstyr for lyd, DVD/CD plater, PC/lesebrett/datautstyr og annet elektronisk utstyr, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Pelsverk, Musikkinstrumenter, Våpen, Sportsutstyr (herunder fiske-/ ski-/snowboard-/golf- og dykkerutstyr), Kjøreutstyr til motorkjøretøy (f.eks. kjøredress, hjelm, hansker og støvler).
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. For mobiltelefoner, lesebrett, digitale kamera og bærbare datamaskiner gjøres et aldersfradrag på 25 % pr. påbegynt år fra gjenstanden er ett år gammel.

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring