Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Storebrand.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Storebrand Forsikring

Storebrand tilbyr to varianter, Standard og Super.

Prisene oppgis av Storebrand med 10 prosent nettrabatt, som bare gjelder første året. Her er prisene oppgitt uten denne rabatten.

Storebrand Enslig Familie
Type Standard Super Standard Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.06.2019
Pris 1 080 1 668 1 488 2 280
Samlerabatt ved 3 forsikringer 15%
Reisens varighet - inntil ant dager 45 70 45 70
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn 20 20 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Ja Nei Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 50 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 15 000 150 000 30 000 300 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 10 000 3 000 10 000
Sykkel 10 000 40 000 10 000 40 000
Mobiltelefon 4 000 40 000 4 000 40 000
Pass, reisedokumenter 5 000 10 000 5 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 15 000 40 000 15 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 3 000 6 000 3 000 pp 6 000 pp
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp 20 000 60 000 20 000 pp 60 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 5 000 3000 pp 5 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 0 0 0 0
Maxbeløp 0 0 0 0
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 0 0 0 0
Reisesyke
Reiseavbrudd maxbeløp 20 000 150 000 50 000 150 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 200 1 200 1 200 1 200
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 35 000 35 000 35 000 35 000
Ansvar og rettshjelp
Reiseansvar - antall millioner 7 15 7 15
Rettshjelp 20 000 100 000 20 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 600 000 300 000 600 000
Ulykke voksen - død 150 000 400 000 150 000 400 000
Ulykke barn - invaliditet * * 500 000 800 000
Ulykke barn - død * * 100 000 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 50 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 20 000 0 20 000
Egenandel
Reisegods 1 000 0 1 000 0
Avbestilling 1 000 0 1 000 0
Ansvarsskade 1 000 0 1 000 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 0 1 000 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Pelsverk, Vesker, Briller, Foto-/videoutstyr, Optisk utstyr, Audiovisuelt utstyr med tilbehør, CD, DVD, Blueray, Dataspill, Minidisk, Plater og kassetter, PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør, Musikkinstrumenter og musikkutstyr, Våpen med tilbehør og ammunisjon.
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelse tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan Forsikring

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - Hedvig

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Tryg Forsikring