Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Storebrand.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Storebrand Forsikring

Det gis gratis telefonrådgivning fra sykepleier hele døgnet og legetime over video, ved utenlandsreise.

Storebrand tilbyr to varianter, Standard og Super.

Storebrand Singel Familie
Type Standard Super Standard Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.07.2022
Pris 1 200 1 836 1 488 2 280
Samlerabatt ved 3 forsikringer 15%
Reisens varighet - inntil ant dager 45 75 45 75
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn 20 20 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Ja Nei Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 50 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 15 000 150 000 30 000 300 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 10 000 pp 3 000 10 000 pp
Sykkel 10 000 40 000 10 000 40 000
Mobiltelefon 4 000 40 000 4 000 40 000
Pass, reisedokumenter 5 000 10 000 5 000 pp 10 000 pp
Andre enkeltgjenstander 15 000 40 000 15 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje – beløp per person/familie 3 000 6 000 3 000 pp 6 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 20 000 Ubegrenset 20 000 pp Ubegrenset
Overnattingsutgifter 3 000 Ubegrenset 3 000 pp Ubegrenset
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 1 500 7 000 1 500 pp 7 000 pp
Overnattingsutgifter 3 000 Ubegrenset 3 000 pp Ubegrenset
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0 0 0
Maxbeløp 0 0 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 5 000 0 5 000 pp
Tap av leiebil 0 10 000 0 10 000
Reisesyke
Reiseavbrudd maxbeløp 20 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 2 000 2 000 2 000 2 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 60 000 60 000 60 000 60 000
Ansvar og rettshjelp
Reiseansvar - antall millioner 7 15 7 15
Rettshjelp 20 000 100 000 20 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 600 000 300 000 600 000
Ulykke voksen - død 150 000 500 000 150 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * * 500 000 800 000
Ulykke barn - død * * 100 000 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 50 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning – beløp per skadetilfelle 0 5 000 0 5 000
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 Egenandelen 0 Egenandelen
Egenandel
Reisegods 1 000 0 1 000 0
Avbestilling 0 0 0 0
Ansvarsskade 0 0 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Pelsverk, Vesker, Briller, Foto-/videoutstyr, Optisk utstyr, Audiovisuelt utstyr med tilbehør, CD, DVD, Blueray, Dataspill, Minidisk, Plater og kassetter, PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør, Musikkinstrumenter og musikkutstyr, Våpen med tilbehør og ammunisjon.
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelse tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - If Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Tryg Forsikring