Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i SpareBank 1 Forsikring

Spb 1 Forsikring Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2019
Pris 1 505 2 150
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Maksimal alder for tegning 75 år 75 år
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Ja Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet 700 000 700 000
Verdigjenstander samlet 40 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 6 000 6 000
Sykkel 30 000 30 000
Mobiltelefon 25 000 25 000
Pass, reisedokumenter 7 500 7 500
Andre enkeltgjenstander 10 000 10 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000
Forsinket avgang:
Erstatning 3 000 3 000 pp
Forsinket fremmøte/Innhenting av reiserute
Maxbeløp Per døgn Per døgn
Overnattingsutgifter per døgn 3 000 3 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål
Per døgn 500 500 pp
Samlet
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 150 000 150 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 2 000 2 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 50 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 700 000 700 000
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 12 000 12 000
Veggedyr og kakkerlakker
Per skadetilfelle 0 0
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1 000 1 000
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Klokker, Pelsverk, Bunad, Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, mobiltelefon og spillkonsoll, Fotoutstyr med tilbehør, Musikkinstrumenter, Sportsutstyr, Våpen, Kjøreutstyr til motorkjøretøy.
Alderfradrag på verdigjenstander
Gjenstand Per påbegynt år
Mobiltelefon 20%
Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, og spillkonsoll. 10%
Sykkes 20%
Briller 10%
Maksimalt fradrag er 80%

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring