Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra KLP.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i KLP Forsikring

Medlemmer i KLP får 15 prosent lavere priser enn ikke-medlemmer. Denne prisen er oppgitt her.

KLP Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert står ikke
Pris medlem 1431 1986
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0%
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Maksimal alder for tegning 74 74
Max alder hjemmeboende barn * 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * Nei
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet Ubegrenset Ubegrenset
Kontanter ved tyveri/ran 10 000 10 000
Sykkel 40 000 40 000
Mobiltelefon 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10000 pp
Andre enkeltgjenstander 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000 pp
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp 50 000 50 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn 3 000 3 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 0 0
Maxbeløp 0 0
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 150 000 150 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 50 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 10 10
Rettshjelp 50 000 50 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 300 000
Ulykke voksen - død 300 000 300 000
Ulykke barn - invaliditet * 500 000
Ulykke barn - død * 100 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Endret dato operasjon for sikrede, Innkalt til jurytjeneste, Skade /bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, Smykker, Ur o.l., Kunst/antikviteter, Sportsutstyr, Pels, Våpen, Musikkinstrumenter.
Alderfradrag på verdigjenstander
Mobiltelefon og -utstyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 1 år, maksimum 80 %.
Datautstyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året PC/datautstyret er 1 år, maksimum 80 %.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan Forsikring

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - Hedvig

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring