Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Gouda.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Gouda Forsikring

Du kan også velge dekning innen EU/EØS istedet for verden.

Gouda tilbur to reiseforsikringer; Standard og Super.

Gouda Singel Familie
Type Standard Super Standard Super
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 15.03.2021
Pris 1 895 2 795 2 695 3 495
Samlerabatt ved 3 forsikringer 0%
Reisens varighet - inntil ant dager 45 70 45 70
Maksimal alder for tegning 75 75 75 75
Max alder hjemmeboende barn * * 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * * Nei Ja
Dekker dagsreiser Nei Ja Nei Ja
Alarmsentral Gouda Alarmsentral
Reisegods:
Reisegods - samlet 20 000 Ubegrenset 40 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 10 000 30 000 10 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 5 000 3 000 10 000
Sykkel 2 500 30 000 2 500 45 000
Mobiltelefon 3 000 3 000 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 5 000 20 000 10 000 20 000 pp
Andre enkeltgjenstander 6 000 25 000 6 000 30 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 2 000 5 000 2 000 pp 5 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 20 000 25 000 20 000 pp 25 000 pp
Overnattingsutgifter I maxbeløp I maxbeløp I maxbeløp I maxbeløp
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 20 000 25 000 20 000 pp 25 000 pp
Overnattingsutgifter I maxbeløp I maxbeløp I maxbeløp I maxbeløp
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0 0 0
Maxbeløp 0 0 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 0 0 0 0
Tap av leiebil 0 0 0 0
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 20 000 100 000 40 000 100 000
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 000 1 000 1 000 pp 1 000 pp
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse 35 000 Ubegrenset 35 000 Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 25 000 25 000 25 000 25 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 4 15 4 15
Rettshjelp 20 000 100 000 20 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 100 000 300 000 100 000 300 000
Ulykke voksen - død 50 000 100 000 50 000 100 000
Ulykke barn - invaliditet 200 000 500 000
Ulykke barn - død 50 000 100 000
Behandlingsutgifter 5 000 15 000 5 000 15 000
Avbestilling
Erstatning 20 000 200 000 50 000 300 000
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6, Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 0 0 0 0
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 0 15 000 0 15 000
Egenandel
Reisegods 1 000 0 1 000 0
Avbestilling 1 000 0 1 000 0
Ansvarsskade 2000/20% 0 2000/20% 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 1000 0 1000 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Ur, Perler, Edelstener, Edelt metall, Briller, Mobil-/ smarttelefon, Foto-/video-/ og optisk utstyr, Radio/TV, Avspillingsutstyr for lyd, DVD/CD plater, PC/lesebrett/datautstyr og annet elektronisk utstyr, Antikviteter, Kunstgjenstander, Tepper, Pelsverk, Musikkinstrumenter, Våpen, Sportsutstyr (herunder fiske-/ ski-/snowboard-/golf- og dykkerutstyr), Kjøreutstyr til motorkjøretøy (f.eks. kjøredress, hjelm, hansker og støvler).
Alderfradrag på verdigjenstander
Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelsen tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. For mobiltelefoner, lesebrett, digitale kamera og bærbare datamaskiner gjøres et aldersfradrag på 25 % pr. påbegynt år fra gjenstanden er ett år gammel.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring