Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Gjensidige.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Gjensidige Forsikring

Gjensidige Enslig Familie
Vilkår * *
Vilkår datert * *
Pris 2 136 2 991
Samlerabatt ved 3 forsikringer 18%
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn * 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen * Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral SOS
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 40 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 5 000 5 000
Sykkel 30 000 30 000
Mobiltelefon 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 40 000 40 000
Andre enkeltgjenstander 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Forsinket reisegods:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000 pp
Forsinket fremmøte:
Innhenting av reiserute 25 000 25 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn Ubegrenset Ubegrenset
Forsinket avgang:
Innhenting av reiserute 25 000 25 000 pp
Overnattingsutgifter per døgn Ubegrenset Ubegrenset
Forsinket ankomst til reisemål – generell erstatning:
Per døgn 0 0
Maxbeløp 0 0
Betalte arrangementer:
Billetter, arrangementer, hotell 5 000 5 000 pp
Tap av leiebil 10 000 10 000
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 15 000 15000 pp
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 300 000
Ulykke voksen - død 100 000 100 000
Ulykke barn - invaliditet * 500 000
Ulykke barn - død * 100 000
Behandlingsutgifter 15 000 15 000
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Uhell
Uhellsdekning 0 0
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning 15 000 15 000
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, Mobiltelefon, Smartklokker, Smykker, Ur, Sportsutstyr, Våpen, Verktøy, Musikkinstrumenter.
Alderfradrag på verdigjenstander
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr: 10 % per år.
Mobiltelefoner, smartklokker og nettbrett: 20 % per år
Klær, sko og briller: 10 % per år
Sykkel/elsykkel: 20 % per år fra det året sykkelen er 5 år
Annet reisegods: fradrag for verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje.
Fradraget kan maksimalt bli 80 %.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Reiseforsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring