Dette er priser og dekningsomfang på reiseforsikringene fra Frende.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i Frende Forsikring

Frende Enslig Familie
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.05.2019
Pris 1 572 2 208
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Reisens varighet - inntil ant dager 75 75
Maksimal alder for tegning Ingen Ingen
Max alder hjemmeboende barn 21 21
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Ja Ja
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral Falck Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet Ubegrenset Ubegrenset
Kontanter ved tyveri/ran 10 000 10 000
Sykkel 40 000 40 000
Mobiltelefon 40 000 40 000
Pass, reisedokumenter 20 000 20 000
Andre enkeltgjenstander 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 6 000 6 000
Forsinket avgang:
Erstatning 6 000 6 000 pp
Forsinket fremmøte/Innhenting av reiserute
Maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 6 000 6 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål
Per døgn - -
Samlet 5000 5000 pp
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Reisekost Reisekost
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 500 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling Ubegrenset Ubegrenset
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede, Jury sikrede, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning for leiebil
Erstatning Egenandel Egenandel
Veggedyr og kakkerlakker
Per skadetilfelle 50 000 50 000
Egenandel 0 0
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander:
Smykker, Ringer, Ur, Perler og edelstener, Alle typer elektroniske apparater med tilbehør, Musikkinstrumenter, Pelsverk.
Alderfradrag på verdigjenstander
Sykkel: 10 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 3 år maks 80 %
Datautstyr: 20 % fradrag for hvert år gjenstanden er eldre enn 1 år maks 80 %.
Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l.: Erstatningen settes til markedspris.

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring