Dette er priser og dekningsomfang  på reiseforsikringene fra DNB.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i DNB Forsikring

DNB har to produktvarianter, Basis og Best.

På Best er det en dekningsgaranti. Denne garanterer at DNB utbetaler differansen hvis en annen reiseforsikring har bedre vilkår.

DNB Enslig Familie
Type Basis Best Basis Best
Vilkår Basis Best
Vilkår datert 01.01.2018 24.05.2018
Pris 1168 1838 1618 2415
Samlerabatt ved 3 forsikringer 5%
Maksimal alder for tegning 80 80 80 80
Max alder hjemmeboende barn 20 20 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Nei Nei Nei Nei
Reisens varighet - inntil ant dager 45 90 45 60
Dekker dagsreiser Nei Ja Nei Ja
Alarmsentral Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet 15 000 Ubegrenset 15 000 Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 15 000 40 000 15 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 3 000 10 000 3 000 10 000
Sykkel 15 000 40 000 15 000 40 000
Mobiltelefon 1 500 3 000 1 500 3 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10 000 10 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 15 000 40 000 15 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 2 500 6 000 2 500 pp 6 000 pp
Forsinket avgang:
Erstatning 1 500 6 000 4 000 pp 6 000 pp
Forsinket fremmøte/Innhenting av reiserute
Maxbeløp 20 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 1 500 6 000 4000 pp 6 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål
Per døgn - - - -
Samlet - - - -
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp 80 000 Ubegrenset 80 000 Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 1 000 1 500 1 000 1 500
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse 50 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 35 000 50 000 35 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 5 15 5 15
Rettshjelp 20 000 100 000 20 000 100 000
Ulykke:
Ulykke voksen - invaliditet 300 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke voksen - død 300 000 500 000 300 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet 300 000 700 000 300 000 700 000
Ulykke barn - død 50 000 150 000 50 000 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5% 5% 5%
Avbestilling
Erstatning 40 000 Ubegrenset 100 000 Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning 20 000 Ubegrenset 50 000 Ubegrenset
Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
Erstatning 0 Egenandel 0 Egenandel
Veggedyr og kakkerlakker
Per skadetilfelle 0 0 0 0
Egenandel
Reisegods 500 0 500 0
Avbestilling 500 0 500 0
Ansvarsskade 3000 0 3000 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 500 0 500 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, Smykker, Ur, Kunst, Antikviteter, Tepper, Pels ,Våpen og lignende, Musikkinstrumenter, Sportsutstyr (inkludert fiske-, ski-, golf-, klatre- og luftsportsutstyr), Dykkerutstyr og sykkel med montert tilbehør. Unntak for sykkel og sportsutstyr til bruk i konkurranser/ritt.
Alderfradrag på verdigjenstander
Erstatningen er begrenset til hva tilsvarende gjenstand koster, med fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring