Dette er priser og dekningsomfang  på reiseforsikringen fra DNB.

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til reiseforsikring.

Test av reiseforsikring.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring består av disse dekningene

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Reiseforsinkelse - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Ulykkesdekningen - oversikt over dekningen i reiseforsikringene

Dekningen i DNB Forsikring

Reiseforsikringen fra DNB dekkes gjennom Fremtind Forsikring.

DNB
Type Enslig Familie
Vilkår Topp
Vilkår datert 01.06.2020
Pris 1704 2436
Samlerabatt ved 3 forsikringer 10%
Maksimal alder for tegning 80 80
Max alder hjemmeboende barn 20 20
Barne-/oldebarn dekkes på reisen Ja Ja
Reisens varighet - inntil ant dager 70 70
Dekker dagsreiser Ja Ja
Alarmsentral Falck
Reisegods:
Reisegods - samlet Ubegrenset Ubegrenset
Verdigjenstander samlet 40 000 40 000
Kontanter ved tyveri/ran 10 000 10 000
Sykkel 40 000 40 000
Mobiltelefon 3 000 3 000
Pass, reisedokumenter 10 000 10 000
Andre enkeltgjenstander 40 000 40 000
Innhenting og forsinkelser
Bagasje:
Forsinket bagasje etter 4 timer – beløp per person/familie 5 000 5 000 pp
Forsinket avgang/fremmøte/Innhenting av reiserute:
Maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Overnattingsutgifter per døgn 6 000 6 000 pp
Forsinket ankomst til reisemål:
Per døgn 500 500 pp
Maxbeløp 5 000 5 000 pp
Betalte arrangementer:
Erstatning av billetter, arrangementer ol 2 000 2 000 pp
Reisesyke:
Reiseavbrudd maxbeløp Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd max per døgn per person 2 000 2 000
Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Tilkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Hjemkallelse Ubegrenset Ubegrenset
Reiseledsager,syk/død 50 000 50 000
Ansvar og rettshjelp:
Reiseansvar - antall millioner 15 15
Rettshjelp 100 000 100 000
Ulykke:
Gjelder ulykke også utenom reise? Ja
Ulykke voksen - invaliditet 500 000 500 000
Ulykke voksen - død 500 000 500 000
Ulykke barn - invaliditet * 700 000
Ulykke barn - død * 150 000
Behandlingsutgifter 5% 5%
Avbestilling
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Gjelder: Forsikrede og nærmeste familie, Eneste reiseledsager og dens familie, En i reisefølge (inntil 6), Nøkkelperson, Endret dato operasjon for sikrede/reiseledsager, Jury sikrede/reiseledsager, Skade bolig/hytte/kontor, Epidemi/katastrofe/terror
Evakuering
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandelsdekning på leiebil (CDW)
Erstatning Ubegrenset Ubegrenset
Egenandel
Reisegods 0 0
Avbestilling 0 0
Ansvarsskade 0 0
Behandlingsutgifter v/ulykke 0 0
Om verdigjenstander:
Dette regnes som verdigjenstander
Smykker, klokker, pelsverk og bunad - Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel kamera, datamaskin, mobiltelefon og spill-/konsoll - Musikkinstrumenter med tilbehør - Sports-/fritidsutstyr - Våpen med tilbehør - Kjøreutstyr til motorkjøretøy
Alderfradrag på verdigjenstander
Gjenstand Per påbegynt år
Mobiltelefon 20%
Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, og spillkonsoll. 10%
Sykkes 20%
Briller 10%
Maksimalt fradrag er 80%

 

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan Forsikring

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske Reiseforsikring

Reiseforsikring - Frende Forsikring

Reiseforsikring - Gjensidige Forsikring

Reiseforsikring - Gouda Forsikring

Reiseforsikring - KLP Forsikring

Reiseforsikring - Landkreditt Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand Forsikring

Reiseforsikring - Tryg Forsikring