Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser hvilke rabattavtaler du kan få på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjoner eller andre typer organisasjoner.

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har rabattavtaler på reiseforsikring. For de aller fleste vil dekningsomfanget være tilstrekkelig, men du må alltid sjekke at forsikringen har tilstrekkelig dekning for deg.

Prisene på disse avtalene er lavere enn det du kan kjøpe en tilsvarende forsikring for individuelt.

Det gis som oftest ikke samlerabatt på kollektive avtaler. Dette gjør at prisforskjellene kan mindre når du sammenligner med individuelle forsikringer.

Guide til reiseforsikring.

Rabattavtalene på reiseforsikring

I tabellen er det satt opp årspriser for enslige og for familier.

Klikker du på lenkene kommer du til omtalen av avtalen. Der kan du også finne hvilket dekningsomfang forsikringen har.

Her kan du se prisene på forsikringsselskapenes ordinære reiseforsikringer.

Organisasjon Selskap Enslig Familie
Akademikerforbundet Tryg 1 313 1 567
Akademikerne Storebrand 1 152 1 428
BFO Europeiske Reiseforsikring 1 620 1 620
Bondelaget Gjensidige 1 466 2 019
Den Norske Turistforening Gjensidige 1 507 2 075
Forskerforbundet Tryg 1 277 1 641
Huseiernes Landsforbund Storebrand 1 368 1 870
Lederne Tryg 1 222 1 473
LO SpareBank 1 1 838 2 625
LO Kollektiv avtale SpareBank 1 1 140 1 140
NAF Gjensidige 1 670 2 438
NITO Tryg 948 1 308
Norges Farmaceutiske Forening Tryg 2 331 3 249
Norges Juristforbund Tryg 1 060 1 308
Norsk Ergoterapeutforbund Tryg 1 087 1 299
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 1 277 1 641
Norsk Journalistlag Tryg 1 660 2 087
Norsk Radiografforbund AIG 951 1 046
Norsk Sykepleierforbund DNB (Fremtind Forsikring) 888 1 488
Politiets Fellesforbund Gouda 937 1 331
Tekna Storby Gjensidige 1 128 1 728
Tekna Distrikt Gjensidige 900 1 404
Utdanningsforbundet Tryg 780 1 320
YS Gjensidige 1 467 2 021

I Tekna skilles det på prisene i det som er definert som storbyer, og i resten av landet.

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Reiseforsikring - Dette dekker den

Reiseforsikring - prisoversikt

Kredittkort med reiseforsikring

Reiseforsikringenes dekninger:

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Avbestillingsforsikring - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen