Denne oversikten viser hvilke rabattavtaler du kan få på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjoner eller andre typer organisasjoner.

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har rabattavtaler på reiseforsikring. For de aller fleste vil dekningsomfanget være tilstrekkelig, men du må alltid sjekke at forsikringen har tilstrekkelig dekning for deg.

Prisene på disse avtalene er lavere enn det du kan kjøpe en tilsvarende forsikring for individuelt.

Det gis som oftest ikke samlerabatt på kollektive avtaler. Dette gjør at prisforskjellene kan mindre når du sammenligner med individuelle forsikringer.

Guide til reiseforsikring.

Rabattavtalene på reiseforsikring

I tabellen er det satt opp årspriser for enslige og for familier, eller hvilken prosentvis rabatt du får.

Klikker du på lenkene kommer du til omtalen av avtalen. Der kan du også finne hvilket dekningsomfang forsikringen har.

Her kan du se prisene på forsikringsselskapenes orinære reiseforsikringer.

Organisasjon Selskap Enslig Familie
Akademikerforbundet Tryg 1 081 1 289
Akademikerne Storebrand 1 070 1 318
Den Norske Turistforening Gjensidige 1 468 2 123
Forskerforbundet Tryg 1 261 1 621
Huseiernes Landsforbund Europeiske Standard 1 529 2 238
Huseiernes Landsforbund Europeiske Super 1 670 2 596
Lederne Tryg 1 091 1 313
LO SpareBank 1 1 505 2 150
NAF Gjensidige 1 631 2 360
NITO Tryg 880 1 210
NJFF Gjensidige 1 631 2 360
Norsk Bobil og Caravanclub Codan Standard 1 766 2 246
Norsk Bobil og Caravanclub Codan Reise Pluss 1 904 2 448
Norsk Ergoterapeutforbund Tryg 1 046 1 251
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 897 1 156
Norsk Journalistlag Tryg 1 312 1 651
Norsk Radiografforbund AIG 933 1 027
Norsk Sykepleierforbund DNB 984 1 488
Politiets Fellesforbund AIG 690 981
Tekna Storby Gjensidige 970 1 500
Tekna Distrikt Gjensidige 780 1 215
Utdanningsforbundet Tryg 756 1 296
YS Gjensidige 1 366 1 974

Noen av LO-forbundene har inkludert reiseforsikringen i kontingenten, da er prisene lavere.

I Tekna skilles det på prisene i det som er definert som storbyer, og i resten av landet.

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Reiseforsikring - prisoversikt

Kredittkort med reiseforsikring

Ta med europeisk helsetrygdekort

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over dem.

Reiseforsikringenes dekninger:

Reiseforsikring - dette er de forskjellige dekningene som kan være inkludert

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Avbestillingsforsikring - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Dekningene på de forskjellige reiseforsikringene:

Reiseforsikring - Codan

Reiseforsikring - DNB

Reiseforsikring - Eika Forsikring

Reiseforsikring - Europeiske

Reiseforsikring - Frende

Reiseforsikring - Gjensidige

Reiseforsikring - Gouda

Reiseforsikring - KLP

Reiseforsikring - Landbruksforsikring

Reiseforsikring - Nemi Forsikring

Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Reiseforsikring - Storebrand

Reiseforsikring - Tryg Forsikring