Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser hvilke rabattavtaler du kan få på reiseforsikring gjennom yrkesorganisasjoner eller andre typer organisasjoner.

Det er mange yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner som har rabattavtaler på reiseforsikring. For de aller fleste vil dekningsomfanget være tilstrekkelig, men du må alltid sjekke at forsikringen har tilstrekkelig dekning for deg.

Prisene på disse avtalene er er i mange tilfeller en god del lavere enn det du kan kjøpe en tilsvarende forsikring for individuelt. Rabatten varierer fra null til 70 prosent.

Det gis som oftest ikke samlerabatt på kollektive avtaler. Dette gjør at rabatten blir mindre når du sammenligner med individuelle forsikringer.

Guide til reiseforsikring.

Rabattavtalene på reiseforsikring

I tabellen er det satt opp årspriser for enslige og for familier.

Her kan du se prisene på forsikringsselskapenes ordinære reiseforsikringer.

Organisasjon Selskap Enslig Familie
Akademikerforbundet Tryg 1 488 1 764
Akademikerne Storebrand 1 176 1 449
BFO Europeiske 1 704 1 704
Bondelaget Gjensidige 1 606 2 341
Den Norske Turistforening Gjensidige 1 650 2 406
Forskerforbundet Tryg 1 076 1 365
Huseiernes Landsforbund Storebrand 1 506 1 870
Lederne Tryg 1 604 1 938
LO SpareBank 1 3 084 4 320
LO Kollektiv avtale SpareBank 1 864 1 188
NAF Gjensidige 1 829 2 666
NITO Tryg 1 116 1 524
Norges Farmaceutiske Forening Tryg 2 304 3 169
Norges Juristforbund Tryg 1 039 1 295
Norsk Ergoterapeutforbund Tryg 1 065 1 259
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 1 042 1 431
Norsk Journalistlag Tryg 1 826 2 296
Norsk Radiografforbund AIG 975 1 072
Norsk Sykepleierforbund DNB (Fremtind Forsikring) 912 1 524
Politiets Fellesforbund Gouda 984 1 398
Tekna Storby Gjensidige 1 264 1 936
Tekna Distrikt Gjensidige 1 008 1 572
Utdanningsforbundet Tryg 876 1 524
YS Gjensidige 1 644 2 340

I Tekna skilles det på prisene i det som er definert som storbyer, og i resten av landet.

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Reiseforsikring - Dette dekker den

Reiseforsikring - prisoversikt

Kredittkort med reiseforsikring

Reiseforsikringenes dekninger:

Reisegods - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reiseforsinkelse - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Reisesyke - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen

Ulykkesdekningen - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringene

Avbestillingsforsikring - oversikt over selskapenes dekning i reiseforsikringen