Hvert år får skadeforsikringskunder i Gjensidige, som eneste forsikringskunder i Norge, utbetalt kundeutbytte.

Rent teknisk er ikke dette en rabattordning, men en overskuddsdeling. Forsikringskundene er medeiere i selskapet gjennom Gjensidigestiftelsen - som er største aksjonær i Gjensidige Forsikring (62 prosent), og som betaler ut deler av utbytte mottatt fra Gjensidige til forsikringstagerne.

Hvor stort utbytte blir avhenger av resultatet i skadeforsikringsvirksomheten, og hvor andel som betales ut i utbytte. Gjensidige beregner hvor stor din andel av utbyttet er ut i fra opptjent premie i det året utbyttet stammer fra. Dette er altså det du betaler for forsikringene i utbytteåret. 

Grunnlaget for utbyttet er skadeforsikringer du har i Gjensidige gjennom hele året.

Fra 2010 til 2020 har utbyttet ligget i området 10-15 prosent. Dette har betydning for vurdering av hvor du skal plassere forsikringen. Hvis Gjensidige er noen prosent dyrere, kan de likevel bli billigere ut fra forventet utbytte. Du kan ikke være sikker på et utbyttenivå på 10 til 15 prosent av premien, men det er sannsynlig at det vil opprettholdes på et hyggelig nivå.

For å få utbetalt utbyttet ditt, må du logge inn på Gjensidiges sider og oppgi kontonummeret som pengene skal utbetales til. Du har også mulighet til å donere din andel av utbyttet til en veldedig organisasjon.

Utbyttebeløpet skattlegges med 22 prosent i 2021. Utbytte utbetalt i 2021 (fra året 2020) var 13,0 prosent, etter skatt blir dermed dette 10,14 prosent. Utbyttet  blir automatisk ført opp i skattemeldingen.

Slik er historikken på utbyttet:

Utbetalingsår Prosent
2008 5,60%
2009 0,00%
2010 9,90%
2011 12,60%
2012 10,80%
2013 15,60%
2014 15,40%
2015 12,90%
2016 13,50%
2017 14,20%
2018 14,40%
2019 14,10%
2020 13,70%
2021 13,00%

 

Se også:

Hvordan sammenligne forsikringsselskap

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på reiseforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på innboforsikring