Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å takke ja til trygghetsforsikring når du for eksempel kjøper mobil blir svært kostbart over tid.

I de aller fleste elektronikkforretningene blir du spurt om du vil ha en trygghetsforsikring, eller en trygghetsavtale. Du gjør lurt i å tenke deg om et par ganger før du svarer «Ja takk» på selgerens spørsmål.

Dette dekker trygghetsforsikringen

En trygghetsforsikring gjelder normalt i disse tilfellene:

  • Fall og støtskader
  • Uhell
  • Veskeskader
  • Lynnedslag
  • Brann
  • Tyveri
  • Transportskade

Noen andre momenter:

  • Det er ingen aldersfradrag ved erstatning av produktet.
  • Gjelder over hele verden
  • Ingen egenandel, men det er unntak for mobiltelefon og kanskje pc  

Dersom produktet ditt for eksempel blir slått ut av et lynnedslag, får en vannskade eller faller i bakken. Kan ikke produktet repareres, skal du få tilsvarende eller nyere modell av produktet - og dette gjelder også dersom garantitiden er utløpt, og produktet altså ikke er helt nytt lenger.

Dette koster trygghetsforsikringene

Trygghetsforsikringene prises i prosent av varens verdi. De er relativt sett dyrere på billigere produkter (av samme sort) enn med høyere pris.

Prisen er også avhengig av hvilket produkt det er, fordi det er forskjell på risikoen for utbetalinger. En trygghetsforsikring på en mobiltelefon vil koste mye mer enn for en vaskemaskin i forhold til prisen.

Normalt er det ingen egenandel på disse forsikringene. Men det kan være unntak for mobiltelefon og pc. I for eksempel Elkjøp er det en egenandel på 499 kroner (mobiler som koster minst 2000 kroner) ved første skade, og 999 ved påfølgende skader. Power har en egenandel på 400 kroner både ved PC, nettbrett, og mobil.

Under ser du en tabell over hva trygghetsforsikringer koster (gjennomsnitt av Elkjøp og Power) i to forskjellige prisklasser.

I tabellen er det oppgitt hvor mye trygghetsforsikringen koster i prosent av prisen. En billig pc ser du koster 40,6 i prosent av mobiltelefonprisen, på dyre modeller 26,4 prosent.

På disse produktene tilbys det trygghetsforsikringer på ett til 2 år (Elkjøp tilbyr også halvt års forsikring på mobil).

Forsikringsavtalene gjelder i 3 år, med unntat av mobiltelefoner der det er 2 år.

Prisnivå 1 er den billigere varianten av produktet, prisnivå 2 den dyrere.

Bærbar pc Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
2 års forsikring 3 997 1 144 28,6%
3 år forsikring 3 997 1 624 40,6%
Prisnivå 2:
2 års forsikring 7 997 1 469 18,4%
3 år forsikring 7 997 2 114 26,4%
Mobiltelefon Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
1 års forsikring 2 140 470 21,9%
2 år forsikring 2 290 529 23,1%
Prisnivå 2:
1 års forsikring 9 340 2 074 22,2%
2 år forsikring 9 990 4 099 41,0%
Nettbrett Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
2 års forsikring 1 645 464 28,2%
3 år forsikring 1 799 599 33,3%
Prisnivå 2:
2 års forsikring 4 790 1 034 21,6%
3 år forsikring 4 790 1 199 25,0%
TV Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
1 års forsikring 4 990 509 10,2%
3 års forsikring 4 990 749 15,0%
5 års forsikring 4 990 999 20,0%
Prisnivå 2:
1 års forsikring 14 744 1 049 7,1%
3 års forsikring 14 744 1 499 10,2%
5 års forsikring 14 990 2 399 16,0%
Vaskemaskin Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
3 års forsikring 3 347 499 14,9%
5 års forsikring 3 347 754 22,5%
Prisnivå 2:
3 års forsikring 8 997 829 9,2%
5 års forsikring 8 997 1 209 13,4%
Kjøleskap Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
3 års forsikring 3 597 364 10,1%
5 års forsikring 3 597 684 19,0%
Prisnivå 2:
3 års forsikring 8 997 509 5,7%
5 års forsikring 8 997 924 10,3%
Komfyr Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
3 års forsikring 3 747 389 10,4%
5 års forsikring 3 747 734 19,6%
Prisnivå 2:
3 års forsikring 9 247 554 6,0%
5 års forsikring 9 247 1 009 10,9%
Kamera Pris Forsikring I prosent
Prisnivå 1:
2 års forsikring 1 095 369 33,7%
3 år forsikring 1 147 529 46,1%
Prisnivå 2:
2 års forsikring 5 590 689 12,3%
3 år forsikring 5 788 959 16,6%

Hva forsikringen koster for et produkt (på nett) ser du enten når du går inn på detaljsiden for produktet, eller i kassen.

Svært dyrt samlet sett

De fleste husholdninger vil gjennom livet kjøpe svært mange elektronikkprodukter. En familie på fire vil i løpet av en tiårsperiode kjøpe kanskje 40 litt større elektronikkprodukter. Å kjøpe slike småforsikringer vil over tid være svært dyrt. Det skal ha mye uflaks over tid for at det skal lønne seg å kjøpe disse forsikringene. T

Slike forsikringen er dessuten uviktige fordi verdien av enkeltgjenstandene tross alt er små. Det er de store risikoene som for eksempel død, uførhet, bil, og bolig som er det viktige. Småforsikringene er derfor et unødvendig produkt som bare fordyrer kjøpet - i det lange løp.

Her er et eksempel på hva den årlige kostnaden er for en del produkter samlet sett. Da har vi satt opp et eksempel som om du kjøpe alle produktene samtidig, og så beregnet hva du vil betale for de tre årene forsikringene vil vare. Både samlet i de tre årene, og i gjennomsnitt de neste tre årene.

Totalt koster produktene 24.913 kroner i prisnivå 1, i prisnivå 2 koster de 70.549 kroner. Forsikringskostnaden per år i prisnivå 1 er på 7,07 prosent, i kjøpsnivå 2 på 5,56 prosent.

Prisnivå 1 Prisnivå 2
Gjenstand Pris Forsikring Pris Forsikring
Bærbar PC 3 997 1 624 7 997 2 114
Nettbrett 1 799 599 4 790 1 199
Mobiltelefon 2 290 529 9 990 4 099
TV 4 990 749 14 744 1 499
Vaskemaskin 3 347 499 8 997 829
Kjøleskap 3 597 364 8 997 509
Komfyr 3 747 389 9 247 554
Kamera 1 147 529 5 788 959
Sum 24 913 5 282 70 549 11 762
I prosent 21,2% 16,7%
I kroner fordelt på tre år 1 761 3 921
I prosent fordelt på tre år 7,07% 5,56%

Sikring gjennom forbrukerlov/innboforsikring/reiseforsikring

Det du får av ekstra beskyttelse er først og fremt det å slippe ting i bakken (for eksempel en mobiltelefon), søle væske (for eksempel over en bærbar pc, miste mobilen i vannet), lavere egenandel ved tyverier (hvis trygghetsforsikringen inneholder dette).

Men mister du for eksempel mobilen på havets bunn, er du ikke dekket av forsikringen. Du må fysisk ha produktet i hende for å kreve erstatning. Noen selskap er strenge på at årsaken må være en «ytre uforutsett hendelse», dvs om mobilen glir ut av hendene på deg er da ikke nok.

Dersom produktet du har kjøpt blir stjålet av noen som bryter seg inn i huset ditt, eller blir skadet i brann eller flom, blir tapet dekket av innboforsikringen. En tilsynelatende fordel med trygghetsforsikring (som butikkene bruker for alt den er verdt) er at det ikke er noen egenandel ved skade, eller at den er lav. På innboforsikringen er det en egenandel på minst 3.000 kroner, og ofte høyere. Men i praksis er det slik: Har du innbrudd i huset er flere verdisaker stjålet slik at du uansett må ta i bruk innboforsikringen og utløses egenandelen. Mobiltelefonen fra Elkjøp vil du da uansett kunne ta med i forsikringsoppgjøret uten at den påvirker egenandelen. Den utløser jo ikke egenandelen som allerede er «i bruk».

I de siste par årene er det også blitt slik at innboforsikringen også inkluderer en uflaksforsikring/tabbeforsikring.  Alle forsikringsselskapene tilbyr dette i en utvidet dekning.

På reiseforsikring er du sikret mot tyverier. Her er de i de fleste tilfellene ingen egenandel. Så selv om trygghetsforsikringen gjelder for hele verden, gir ikke trygghetsforsikringen noen ekstra tyveriforsikring. Men uhellene dekker den i hele verden.

For den uforsiktige kan det lønne seg

Det finnes ett unntak. Disse forsikringen skiller ikke på personlige egenskaper. De koster det samme om du er en kløne eller petimeter. Vet du at du ofte mister en mobiltelefon i vannet eller gulvet er en slik forsikring mer verdt. Det er vel også mer sannsynlig at en 15-åring har et uhell med mobiltelefonene enn en 60-åring.

Dette er et ekstra argument for å styre unna dersom du ikke er en kløne. Gjennom forsikringen betaler du nemlig for klønene. Forsikring er ikke annet enn et spleiselag hvor de som ikke rammes betaler for dem som rammes. I tillegg betaler man for dem som svindler, samt dekker inn kostnadene og fortjenesten til forsikringsselskapet. Du kan altså forvente å tape på en forsikring. Derfor bør du bare forsikre det som gir for store konsekvenser for din økonomi.

Vilkår

Her kan du  lese mer om trygghetsavtalene, og se vilkårene i noen av de største elektronikkbutikkene:

Elkjøp - Trygghetsavtale (Tryg Forsikring)

Power - Trygghetsavtale (Solid Forsäkringer)

Komplett - Trygghetsavtale (Tryg Forsikring)

NetonNet - Trygghet + (Solid Forsäkringer)