Å takke ja til trygghetsforsikring når du for eksempel kjøper mobil blir svært kostbart over tid.

I de aller fleste elektronikkforretningene blir du spurt om du vil ha en trygghetsforsikring, eller en trygghetsavtale. Du gjør lurt i å tenke deg om et par ganger før du svarer «Ja takk» på selgerens spørsmål.

Dette dekker trygghetsforsikringen

En trygghetsforsikring  gjelder normalt i disse tilfellene:

  • Fall og støtskader
  • Uhell
  • Veskeskader
  • Lynnedslag
  • Brann
  • Tyveri
  • Transportskade

Noen andre momenter:

  • Det er ingen aldersfradrag ved erstatning av produktet.
  • Gjelder over hele verden
  • Ingen egenandel, men det er unntak for mobiltelefon og kanskje pc  

dersom produktet ditt for eksempel blir slått ut av et lynnedslag, får en vannskade eller faller i bakken. Kan ikke produktet repareres, skal du få tilsvarende eller nyere modell av produktet - og dette gjelder også dersom garantitiden er utløpt, og produktet altså ikke er helt nytt lenger.

Dette koster trygghetsforsikringene

Trygghetsforsikringene koster i prosent av varens verdi mest på produkter med lav pris.

Prisen er også avhengig av hvilket produkt det er fordi det er forskjell på risikoen for utbetalinger. En trygghetsforsikring på en mobiltelefon vil koste mye mer enn for en vaskemaskin.

Normalt er det ingen egenandel på disse forsikringene. Men det kan være unntak for mobiltelefon og pc. I for eksempel Elkjøp er det en egenandel på 499 kroner (mobiler som koster minst 2000 kroner) ved første skade, og 999 ved påfølgende skader. Power har en egenandel på 400 kroner både ved PC og mobil.

Under ser du en tabell over hva trygghetsforsikringer koster  (gjennomsnitt av Elkjøp og Power) i to forskjellige prisklasser.

I tabellen er det oppgitt hvor mye trygghetsforsikringen koster i prosent av prisen. En billig mobil ser du koster 44,9 prosent av mobiltelefonprisen, på dyre modeller 23,7 prosent.

På disse produktene tilbys det trygghetsforsikringer på ett til 2 år (Elkjøp tilbyr også halvt års forsikring på mobil).

Produkt Prisklasse Pris 1 år 2 år
PC Lav pris 3 597 17,8% 26,4%
PC Høy pris 8 497 10,1% 18,5%
Printer Lav pris 1 493 16,7%
Printer Høy pris 3 993 16,0% 22,3%
Nettbrett Lav pris 1 890 24,0% 33,5%
Nettbrett Høy pris 8 740 14,8% 18,9%
Mobil Lav pris 1 690 44,9%
Mobil Høy pris 11 190 23,7%

I tabellen under gjelder forsikringen i tre til fem år. Dette er produkter som flyttes lite, med unntak av kamera som da også har en mye høyere pris.

Produkt 3 år 4 år 5 år
Kamera Lav pris 1 897 32,1%
Kamera Høy pris 6 488 16,6%
TV Lav pris 5 990 12,8% 16,0% 17,7%
TV Høy pris 19 900 10,9% 12,5% 14,9%
Vaskemaskin Lav pris 3 495 16,1% 21,4% 26,0%
Vaskemaskin Høy pris 10 069 9,0% 12,1% 15,8%
Kjøleskap Lav pris 2 635 15,5% 16,3% 20,1%
Kjøleskap Høy pris 7 991 7,1% 6,6% 8,6%
Komfyr Lav pris 14 997 6,2% 6,4% 8,1%
Komfyr Høy pris 7 747 7,6% 8,2% 10,7%

Hva forsikringen koster for et produkt (på nett) ser du enten når du går inn på detaljsiden for produktet, eller i kassen.

Svært dyrt samlet sett

De fleste husholdninger vil gjennom livet kjøpe svært mange elektronikkprodukter. En familie på fire vil i løpet av en tiårsperiode kjøpe kanskje 40 litt større elektronikkprodukter. Å kjøpe slike småforsikringer vil over tid være svært dyrt. Det skal ha helt usannsynlig mye uflaks over tid for at det skal lønne seg å kjøpe disse forsikringene. Tenk gjennom hvor mye elektronikk du har kjøpt de siste 10 årene? Hvor ofte har du vært innom elektrobutikken å kommet hjem med noe? Og hvor ofte har du ødelagt det på grunn av uflaks? Statistisk er svaret «svært sjeldent».

Slike forsikringen er dessuten uviktige fordi verdien av enkeltgjenstandene tross alt er små. Det er de store risikoene som for eksempel død, uførhet, bil, og bolig som er det viktige. Småforsikringene er derfor et unødvendig produkt som bare fordyrer kjøpet - i det lange løp.

Her er et eksempel på hva den årlige kostnaden er for en del produkter samlet sett.

Det er samme eksempler som i tabellen over, men denne er i kroner.

Her ser vi at fire billige produkter vil koste 1.831 kroner å forsikre (21,1 prosent i forhold til varens kostnad). Hvis du bare kjøper dyre produkter vil prisen øke til 4.191 kroner, men synke i prosent til 12,9 prosent.

Prisnivå 1 Prisnivå 2
Gjenstand Pris Forsikring Pris Forsikring
1 års forsikring
Bærbar PC 3 597 639 8 497 859
Nettbrett 1 890 494 8 740 1 294
Mobiltelefon 1 690 449 11 190 1 399
Printer 1 493 249 3 993 639
Sum 8 670 1 831 32 420 4 191
I prosent 21,1% 12,9%

Sikring gjennom forbrukerlov/innboforsikring/reiseforsikring

Det du får av ekstra beskyttelse er først og fremt det å slippe ting i bakken (for eksempel en mobiltelefon), søle væske (for eksempel over en bærbar pc, miste mobilen i vannet), lavere egenandel ved tyverier (hvis trygghetsforsikringen inneholder dette).

Men mister du for eksempel mobilen på havets bunn, er du ikke dekket av forsikringen. Du må fysisk ha produktet i hende for å kreve erstatning. Noen selskap er strenge på at årsaken må være en «ytre uforutsett hendelse», dvs om mobilen glir ut av hendene på deg er da ikke nok.

Dersom produktet du har kjøpt blir stjålet av noen som bryter seg inn i huset ditt, eller blir skadet i brann eller flom, blir tapet dekket av innboforsikringen. En tilsynelatende fordel med trygghetsforsikring (som butikkene bruker for alt den er verdt) er at det ikke er noen egenandel ved skade, eller at den er lav. På innboforsikringen er det en egenandel på minst 3.000 kroner, og ofte høyere. Men i praksis er det slik: Har du innbrudd i huset er flere verdisaker stjålet slik at du uansett må ta i bruk innboforsikringen og utløses egenandelen. Mobiltelefonen fra Elkjøp vil du da uansett kunne ta med i forsikringsoppgjøret uten at den påvirker egenandelen. Den utløser jo ikke egenandelen som allerede er «i bruk».

I de siste par årene er det også blitt slik at innboforsikringen også inkluderer en uflaksforsikring/tabbeforsikring.  Alle forsikringsselskapene tilbyr en utvidet dekning. Det er i denne utvidede dekningen en uflaksforsikring er inkludert. 

På reiseforsikring er du sikret mot tyverier. Her er de i de fleste tilfellene ingen egenandel. Så selv om trygghetsforsikringen gjelder for hele verden, gir ikke trygghetsforsikringen noen ekstra tyveriforsikring. Men uhellene dekker den i hele verden.

For den uforsiktige kan det lønne seg

Det finnes ett unntak. Disse forsikringen skiller ikke på personlige egenskaper. De koster det samme om du er en kløne eller petimeter. Vet du at du ofte mister en mobiltelefon i vannet eller gulvet er en slik forsikring mer verdt. Det er vel også mer sannsynlig at en 15-åring har et uhell med mobiltelefonene enn en 60-åring.

Dette er et ekstra argument for å styre unna dersom du ikke er en kløne. Gjennom forsikringen betaler du nemlig for klønene. Forsikring er ikke annet enn et spleiselag hvor de som ikke rammes betaler for dem som rammes. I tillegg betaler man for dem som svindler, samt dekker inn kostnadene og fortjenesten til forsikringsselskapet. Du kan altså forvente å tape på en forsikring. Derfor bør du bare forsikre det som gir for store konsekvenser for din økonomi.

Vilkår

Her er dekningsomfanget på trygghetsforsikring i noen av de større elektronikkbutikkene:

Elkjøp - Trygghetsavtale (Tryg Forsikring)

Power - Trygghetsavtale (Solid Forsäkringer)

Komplett - Trygghetsavtale (Insr Insurance)

NetonNet - Trygghet + (Solid Forsäkringer)