Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er fremgangsmåten for å finne den billigste reiseforsikringen som dekker ditt behov.

Prisforskjellene på reiseforsikring er ikke så store som de kan være på for eksempel bil,- og boligforsikring. Sjekk spesielt om du har tilgang til en kollektiv avtale.

Den beste reiseforsikringen for deg er den forsikringen som er billigst, og har det dekningsomfanget som er tilstrekkelig. Det er ikke viktig å ha best dekning, så lenge du ikke trenger denne ekstra dekningen. 

Hvis du har flere forsikringer, lønner det seg å sjekke dem samlet. Da blir det tatt hensyn til samlerabattene du får. Disse kan nå opp i 20 prosent, og kan ha stor betydning for sluttresultatet. For reiseforsikringen kan dette bety alt fra null til 500 kroner i samlerabatt.

Det kan også være et poeng at reiseforsikringen gjør at du får samlerabatten. Tar du den vekk kan det hende at du mister hele rabatten, eller at den blir mindre. Da vil også de andre forsikringene bli dyrere. Det kan i praksis gjøre at du taper på å flytte reiseforsikringen, selv om den har lavere pris i et annet selskap.

Priser på reiseforsikring

Det er flere måter å finne pris på reiseforsikring:

Prisoversikter på reiseforsikring

I prisoversikten på smartepenger.no oppgis det priser for all reiseforsikringene som selskapene tilbyr. Du kan se priser for både single og for familie. I tillegg priser når det tas hensyn til samlerabatter.

Her kan du se prisoversikten på reiseforsikringer:

Reiseforsikring - prisoversikt

Du kan hente priser fra flere forsikringsselskap via ett skjema på Finansportalen. Men ikke alle forsikringsselskapene er med. Du får heller ikke med alle valgmulighetene i de forskjellige selskapene. 

Her kan du se priser på reiseforsikring fra Finansportalen.

Pris direkte fra selskapene

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle forsikringsselskapene. Du finner en oversikt alle forsikringsselskapene med lenker til priskalkulatorene i «Her kan du sjekke priser på forsikringer». Fordelene med å gå inn på de enkelte priskalkulatorene er at du kan se alle valgmulighetene du har i hvert enkelt selskap. Ulempen er at du må fylle inn mange av de samme opplysningene flere ganger.

Du kan også ringe ett eller flere forsikringsselskap. Du kan for eksempel ringe de to som ser mest interessante ut fra det du har hentet inn av priser på nett.

Kollektive avtaler og rabattavtaler på reiseforsikring

Det er mange kollektive avtaler på reiseforsikringer som er svært gunstige prismessig. Det er blant disse du vil finne de aller laveste prisene. Alle de store yrkesorganisasjonene har en avtale på innboforsikring. Det er også noen avtaler via noen andre organisasjoner. Her har vi tatt med hvilket forsikringsselskap organisasjonen har avtale med, og priser for enslige og familie. Reiseforsikringen dekker da hele verden.

Mange forsikringsselskaper tilbyr to varianter av reiseforsikring. En standardforsikring, og en med utvidet dekning. Det er den utvidede dekningen som tilbys i kollektive avtaler.

Her finner du en oversikt over de kollektive avtalene og priser for rabattavtalene på reiseforsikring.

Nyttige hjelpemidler på smartepenger.no

Som hjelp til å vurdere tilbudene fra forsikringsselskapene er det noen nyttige hjelpemidler på smartepenger.no:

Test av reiseforsikring

I denne testen rangeres forsikringsselskapene på omtrent 25 forskjellige dekninger. Hver dekning i hvert forsikringsselskap får en karakter fra Smarte Penger, og en tilordnet vekt. Disse vektene kan du selv endre slik at du får en rangering som passer dine preferanser.

Her finner du testen på reiseforsikring.

Vurdering av kostnad og dekning for reiseforsikringene

Den beste reiseforsikringen for deg er den forsikringen som er billigst, og har det dekningsomfanget som er tilstrekkelig. Det er ikke viktig å ha best dekning, så lenge du ikke trenger den ekstra dekningen. Det er derfor ikke slik at reiseforsikringen med best dekning nødvendigvis er den beste for deg.

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Guide til reiseforsikring

I denne guiden får du en full gjennomgang av alt som har betydning for reiseforsikring.

Her finner du guiden til reiseforsikring.

Detaljer om dekning på reiseforsikring

Du kan se på dekningene som hvert enkelt forsikringsselskap har på sine reiseforsikringer. Da ser du enkelt om selskapet har god nok dekning på alle punkter. Disse er satt opp på en standardisert måte slik at de er enkle å sammenligne.

Her ser du dekningsdetaljene på de forskjellige reiseforsikringene.

Sammenligning av dekninger på reiseforsikring

Sammenligning av de enkelte selskapene på de forskjellige dekningene:

 

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Slik finner du den beste prisen på bilforsikring

Slik finner du den beste prisen på husforsikring

Finn beste pris på innboforsikring