Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er fremgangsmåten for å finne den billigste husforsikringen / boligforsikringen som dekker ditt behov.

Å finne beste pris på forsikringene betyr ikke nødvendigvis å finne den aller laveste prisen. Det er enkelt å lage en forsikring med lav pris, det er bare å ha dårlige eller manglende dekninger. Hvor mye prisene skiller mellom selskapene avhenger blant annet av både av størrelsen på boligen, og hvor den ligger.

Å finne beste pris betyr å finne den forsikringen som har lavest pris med en dekning som tilfredsstiller alle krav du har.

Når du skal sjekke pris på skadeforsikringene er det best å ta med alle forsikringene du har. Da får du prisen fratrukket samlerabatten for de selskapene som har det. Dette er noe du får i mange selskaper, gjerne fra du har tre forsikringer i samme selskap.

Det kan lønne seg å forhøye egenandelen. Gjør du det får du en rabatt på husforsikringen. Hvor stor rabatt avhenger av selskapet, se en oversikt over egenandels-rabattene på husforsikring. Se også egenandelskalkulatoren som hjelper deg med dette.

På bolig kan du få mange forskjellige typer sikkerhetsrabatter. Hva du får i rabatter her varierer mellom selskapene, men i en prissammenligning er det viktig å ta med seg de rabattene du kan få.

For selve husforsikringen finnes det ikke mye rabatter å hente via organisasjoner og foreninger. Det har derfor liten betydning for å finne den beste prisen.

Innboforsikring

I en husforsikring forsikrer du selve boligen. Innboforsikring henger nært sammen med denne. På innboforsikringen er det ganske enkelt. Du bestemmer forsikringssummen, og får en pris ut fra denne.

Det som er viktig å sjekke her er om du har tilgang til en kollektiv avtale på innboforsikring. Disse kan ha betydelig lavere pris enn individuelle. Les mer om dette: Kollektive avtaler på innboforsikring er billigst

Sjekk av priser på husforsikring

Hvis du har flere forsikringer, lønner det seg å sjekke dem samlet. Da blir det også tatt hensyn til samlerabattene du får. Disse kan nå opp i 20 prosent, og kan ha stor betydning for sluttresultatet.

Du kan sjekke prisene husforsikring på flere måter. Dette er de forskjellige alternativene:

Pris direkte fra selskapene

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle forsikringsselskapene. Du finner en oversikt alle forsikringsselskapene med lenker til priskalkulatorene i «Her kan du sjekke priser på forsikringer». Fordelene med å gå inn på de enkelte priskalkulatorene er at du kan se alle valgmulighetene du har i hvert enkelt selskap. Ulempen er at du må fylle inn mange av de samme opplysningene flere ganger.

Du kan også ringe ett eller flere forsikringsselskap. Du kan for eksempel ringe de to som ser mest interessante ut fra det du har hentet inn av priser på nett.

Priser på husforsikring fra Finansportalen

Du kan hente priser fra flere forsikringsselskap via ett skjema på Finansportalen. Men ikke alle forsikringsselskapene er med. Du får heller ikke med alle valgmulighetene i de forskjellige selskapene. 

Her kan du se priser på husforsikring fra Finansportalen.

Bruk av anbudstjenester for å innhente priser

Ved å sende legge inn forsikringsopplysningene i ett skjema kan du få tilbud fra flere forsikringsselskap på en gang. Men det er gjerne begrenset til at du får tilbud fra tre selskap. Det er ingen av anbudstjenestene som har særlig mange forsikringsselskap i stallen. En mulighet er å kombinere anbudstjenester med søk på selskaper som ikke har gitt tilbud via anbudstjenester. Det koster aldri noe å bruke en anbudstjeneste.

Få tilbud fra flere forsikringsselskap her.

Nyttige hjelpemidler for vurdering av husforsikring på smartepenger.no

Som hjelp til å vurdere tilbudene fra forsikringsselskapene er det noen nyttige hjelpemidler på smartepenger.no:

Test av husforsikring

I denne testen rangeres forsikringsselskapene på over 40 forskjellige dekninger. Hver dekning i hvert forsikringsselskap får en karakter fra Smarte Penger, og en tilordnet vekt. Disse vektene kan du selv endre slik at du får en rangering som passer dine preferanser.

Her finner du testen på husforsikring.

Guide til husforsikring

I denne guiden får du en full gjennomgang av alt som har betydning for husforsikring.

Her finner du guiden til husforsikring.

Detaljer om dekning på husforsikring

Du kan se på dekningene som hvert enkelt forsikringsselskap har på sine husforsikringer. Da ser du enkelt om selskapet har god nok dekning på alle punkter. Disse er satt opp på en standardisert måte slik at de er enkle å sammenligne.

Her ser du dekningsdetaljene på de forskjellige husforsikringene.

Sammenligning av forskjellige dekninger på husforsikring

PÅ disse dekningene kan du se en sammenligning av de enkelte selskapene:

 

Se også:

Test av innboforsikring

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på forsikringer

Slik finner du den beste prisen på bilforsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Slik finner du den beste prisen på reiseforsikring