Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er fremgangsmåten for å finne den billigste bilforsikringen, som dekker ditt behov.

Det er på bilforsikring det er størst prisforskjeller blant skadeforsikringene. Spesielt gjelder dette hvis husholdningen har to biler.

Bilforsikring har også flere momenter å ta hensyn til enn ved andre typer skadeforsikring. Bonussystemet gjorde det vanskeligere å sammenligne, men nå har nesten alle selskapene så godt som like bonussystemer.

Det vil lønne seg å sammenligne pris på denne sammen med resten av forsikringene du har. Når du sjekker pris bare på bilforsikring, vil du ikke få eventuelle samlerabatter fra forsikringsselskapene. Dette er noe du får i mange selskaper, gjerne fra du har tre forsikringer i samme selskap.

Det kan lønne seg å forhøye egenandelen. Gjør du det får du en rabatt på husforsikringen. Hvor stor rabatt avhenger av selskapet, se en oversikt over egenandels-rabattene på bilforsikring. Se også egenandelskalkulatoren som hjelper deg med dette.

Sjekk av priser på bilforsikring

Hvis du har flere forsikringer, lønner det seg å sjekke dem samlet. Da blir det også tatt hensyn til samlerabattene du får. Disse kan nå opp i 20 prosent, og kan ha stor betydning for sluttresultatet.

Du kan sjekke prisene husforsikring på flere måter. Dette er de forskjellige alternativene.

Pris direkte fra selskapene

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle forsikringsselskapene. Du finner en oversikt alle forsikringsselskapene med lenker til priskalkulatorene i «Her kan du sjekke priser på forsikringer». Fordelene med å gå inn på de enkelte priskalkulatorene er at du kan se alle valgmulighetene du har i hvert enkelt selskap. Ulempen er at du må fylle inn mange av de samme opplysningene flere ganger.

Du kan også ringe ett eller flere forsikringsselskap. Du kan for eksempel ringe de to som ser mest interessante ut fra det du har hentet inn av priser på nett.

Priser på bilforsikring fra Finansportalen

Du kan hente priser fra flere forsikringsselskap via ett skjema på Finansportalen. Men ikke alle forsikringsselskapene er med. Du får heller ikke med alle valgmulighetene i de forskjellige selskapene. 

Her kan du se priser på bilforsikring fra Finansportalen.

Bruk av anbudstjenester for å innhente priser

Ved å sende legge inn forsikringsopplysningene i ett skjema kan du få tilbud fra flere forsikringsselskap på en gang. Men det er gjerne begrenset til at du får tilbud fra tre selskap. Det er ingen av anbudstjenestene som har særlig mange forsikringsselskap i stallen. En mulighet er å kombinere anbudstjenester med søk på selskaper som ikke har gitt tilbud via anbudstjenester. Det koster aldri noe å bruke en anbudstjeneste.

Få tilbud fra flere forsikringsselskap her.

Nyttige hjelpemidler på smartepenger.no

Som hjelp til å vurdere tilbudene fra forsikringsselskapene er det noen nyttige hjelpemidler på smartepenger.no:

Test av bilforsikring

I denne testen rangeres forsikringsselskapene på omtrent 25 forskjellige dekninger. Hver dekning i hvert forsikringsselskap får en karakter fra Smarte Penger, og en tilordnet vekt. Disse vektene kan du selv endre slik at du får en rangering som passer dine preferanser.

Her finner du testen på bilforsikring.

Guide til bilforsikring

I denne guiden får du en full gjennomgang av alt som har betydning for bilforsikring.

Her finner du guiden til bilforsikring.

Detaljer om dekning på bilforsikring

Du kan se på dekningene som hvert enkelt forsikringsselskap har på sine bilforsikringer. Da ser du enkelt om selskapet har god nok dekning på alle punkter. Disse er satt opp på en standardisert måte slik at de er enkle å sammenligne.

Her ser du dekningsdetaljene på de forskjellige bilforsikringene.

Sammenligning av forskjellige dekninger på bilforsikring

Sammenligning av de enkelte selskapene på de forskjellige dekningene:

 

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Slik finner du den beste prisen på husforsikring

Finn beste pris på innboforsikring

Slik finner du den beste prisen på reiseforsikring

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Beregn bonustapet ved bruk av bilforsikringen
Viser hva som lønner seg. Betale for skaden selv eller la bilforsikringen dekke den og lide et fremtidig bonustap.