Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette må du gjøre for å finne den beste prisen på innboforsikring.

Å finne beste pris på forsikringene betyr ikke nødvendigvis å finne den aller laveste prisen. Det er enkelt å lage en forsikring med lav pris, det er bare å gi den dårlige eller manglende dekninger.

Å finne beste pris betyr å finne den forsikringen som har lavest pris med en dekning som tilfredsstiller alle krav du har.

Når du skal sjekke pris på skadeforsikringene er det best å ta med alle forsikringene du har. Da får du prisen fratrukket samlerabatten for de selskapene som har det. Dette er noe du får i mange selskaper, gjerne fra du har tre forsikringer i samme selskap.

Hvis du har flere forsikringer, lønner det seg å sjekke dem samlet. Da blir det også tatt hensyn til samlerabattene du får. Disse kan nå opp i 20 prosent, og kan ha stor betydning for sluttresultatet.

Pris direkte fra selskapene

Du kan sjekke priser direkte på nettsidene på nesten alle forsikringsselskapene. Du finner en oversikt alle forsikringsselskapene med lenker til priskalkulatorene i «Her kan du sjekke priser på forsikringer». Fordelene med å gå inn på de enkelte priskalkulatorene er at du kan se alle valgmulighetene du har i hvert enkelt selskap. Ulempen er at du må fylle inn mange av de samme opplysningene flere ganger.

Du kan også ringe ett eller flere forsikringsselskap. Du kan for eksempel ringe de to som ser mest interessante ut fra det du har hentet inn av priser på nett.

Priser på innboforsikring fra Finansportalen

Du kan hente priser fra flere forsikringsselskap via ett skjema på Finansportalen. Men ikke alle forsikringsselskapene er med. Du får heller ikke med alle valgmulighetene i de forskjellige selskapene. 

Her kan du se priser på innboforsikring fra Finansportalen.

Kollektive avtaler på innboforsikring

Det er mange kollektive avtaler på innboforsikringer som er svært gunstige prismessig. I LO er for eksempel innboforsikringen inkludert i medlemskontingenten. Alle de store yrkesorganisasjonene har en avtale på innboforsikring. Det er også noen avtaler via noen andre organisasjoner.

Her finner du en oversikt over de kollektive avtalene på innboforsikring.

Nyttige hjelpemidler på smartepenger.no

Som hjelp til å vurdere tilbudene fra forsikringsselskapene er det noen nyttige hjelpemidler på smartepenger.no:

Test av innboforsikring
I denne testen rangeres forsikringsselskapene på omtrent 50 forskjellige dekninger. Hver dekning i hvert forsikringsselskap får en karakter fra Smarte Penger, og en tilordnet vekt. Disse vektene kan du selv endre slik at du får en rangering som passer dine preferanser.

Her finner du testen på innboforsikring.

Guide til innboforsikring
I denne guiden får du en full gjennomgang av alt som har betydning for innboforsikring.

Her finner du guiden til innboforsikring.

Detaljer om dekning på innboforsikring
Du kan se på dekningene som hvert enkelt forsikringsselskap har på sine innboforsikringer. Da ser du enkelt om selskapet har god nok dekning på alle punkter.

Her ser du dekningsdetaljene på de forskjellige innboforsikringene.