Denne oversikten viser alt innhold om skadeforsikring som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Sammenligne selskap: Det er veldig mange forhold som spiller inn for pris på forsikringer, og det er derfor ikke alltid like lett å sammenligne forsikringsselskaper. Noe av det du må se nærmere på er eventuelle totalkunderabatter og/eller rabatter for sikkerhetstiltak. Du må også undersøke de forskjellige selskapenes dekningsgrader. På denne siden kan du kan sjekke priser og vilkår for de forskjellige selskapene. Du finner en oversikt over alle skadeforsikringsselskapene her.

Flytte forsikringen: Du kan flytte forsikringer fra ett selskap til et annet når du vil på året. Forsikringsselskapet skal dessuten ta seg av det praktiske med flyttingen, og flyttingen krever dermed lite tid og energi for deg som kunde.

Totalkunderabatter: De fleste selskapene gir rabatter ut ifra et totalkundeforhold. Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Men i en del tilfeller kan det likevel bli billigere å ha forsikringene i forskjellige selskaper fremfor ett, selv med totalkunderabatt.

Bilforsikring: Alle er pålagt å ha ansvarsforsikring, utover det kan du selv velge dekningsgrad på bilforsikringen. Det er mange faktorer som spiller inn for prisen på bilforsikringen, slik som alder på bileier, bilmodell, bonus og egenandel.

Boligforsikring: Det er to typer boligforsikring å velge mellom: villa- og innboforsikring. Du kan også få rabatter på forsikringspremien, ved å gjennomføre ulike sikkerhetstiltak i hjemmet, slik som å installere en boligalarm. Du må sjekke hvilken dekningsgrad du har på boligforsikringen din, og du må også vurdere hvor høy egenandel du bør velge.

Båtforsikring: Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør i praksis forsikre den - blant annet fordi du kan komme i ansvar ved en ulykke med båten.

Reiseforsikring: Det er sykdom og hjemtransport som er de største og mest kostbare skadeårsakene ved reiseforsikring. Det du bør undersøke ved valg av selskap du skal ha reiseforsikringen i, er hvor og når reiseforsikringen gjelder - og hva slags dekningsgrad som gjelder.

Hytteforsikring: Mye av det samme som gjelder for villaforsikringer gjelder også for hytteforsikring, men dekningsgraden er normalt lavere.

Forsikringsklager: Klager på forsikringsselskapet rettes til Finansklagenemnda. Men dersom du ønsker å klage forsikringsselskapet ditt, må du først henvende deg direkte til dem.

Skade- og risikostatistikk: Hovedtallene for risikostatistikk sier noe om hvor ofte vi kan forvente å få skader, og du kan finne tall tilbake til 2006 på smartepenger.no.

Overforsikring: Du bør ta en gjennomgang av forsikringene dine, for å sjekke om du kan være overforsikret. Du kan være overforsikret ved å være forsikret dobbelt opp på et område, for eksempel ved at du er forsikret både privat og gjennom arbeidsgiver. Du kan også være forsikret med et høyere beløp enn du har behov for.

Behovshierarkiet for forsikring: I behovshierarkiet for forsikring kan du se mer om hvilke forsikringer du må eller bør ha, eller kan droppe. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke forsikringer man har, og hvilke man har behov for - denne tabellen kan hjelpe deg til å sette opp en slik oversikt. Smarte Penger har også satt opp en oversikt over hvordan du kan beregne forsikringsbehovet ditt.

Sikkerhetsforskrifter: Forsikringsselskapet krever at du overholder visse sikkerhetsforskrifter. Det er for eksempel et krav om at du har røykvarsler og brannslokningsapparat, og at bil og bolig låses når du forlater dem. Følger du ikke disse forskriftene, risikerer du at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Skader og skadeoppgjør: Dersom du får en skade, må du ta kontakt med forsikringsselskapet så raskt som mulig. I dag kan du som oftest gjøre dette relativt enkelt på nett. Pass også på at du tar vare på eventuell dokumentasjon som kvitteringer eller bilder.

Innholdet på temaet skadeforsikring

Du finner også en rekke «forsikringord» som hører til under forsikring i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle forsikringskalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), forsikringskalkulatorer, markedsoversikter og aktuelle lover.

Faktainnhold
Skadeforsikring
Dette er skadeforsikring
Skade- og risikostatistikk
Overforsikring
Disse forsikringene trenger du mest
Sikkerhetsforskrifter i forsikring
Skader og skadeoppgjør
Forsikringsklager
Kundetilfredshet forsikring
Rettshjelp på forsikringen
Sammenligning av selskap
Hvordan sammenligne forsikringsselskap
Forsikringspriser
Vilkår skadeforsikring
Når du skal flytte forsikringen
Skadeforsikringsselskap i Norge
Samlerabatter i forsikring
Kundeutbytte for Gjensidige-kunder
Finn beste pris på forsikringer
Anbud på forsikring
Test av forsikringer
Test av barneforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Test av bilforsikring
Test av innboforsikring
Test av husforsikring
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Test av reiseforsikring
Bilforsikring
Guide til bilforsikring
Test av bilforsikring
Bilforsikring - dette dekker den
Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?
Egenandeler på bilforsikring
Bonussystemet i bilforsikring
Dette koster bonustapet deg
Startbonus på bilforsikring
Her kan du kjøpe bilforsikring
Finn beste pris på bilforsikring
Anbud på bilforsikring
Bilforsikring - Dekning biltilbehør
Bilforsikring - Glassdekning
Bilforsikring - Veihjelp
Bilforsikring - Uhellsdekning
Bilforsikring - Leiebildekning
Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti
Bilforsikring - Maskinskade
Bilforsikring - Ulykkesdekning
Dekningene på bilforsikringene:
Bilforsikring - dekningsdetaljer på alle bilforsikringene
Bilforsikring - Codan
Bilforsikring - DNB
Bilforsikring - Eika
Bilforsikring - Frende
Bilforsikring - Gjensidige
Bilforsikring - If
Bilforsikring - KLP
Bilforsikring - Landbruksforsikring
Bilforsikring - Nemi
Bilforsikring - SpareBank 1
Bilforsikring - Storebrand
Bilforsikring - Tryg
Husforsikring
Guide til husforsikring
Test av husforsikring
Egenandeler på husforsikringen
Husforsikring - dette dekker den
Sikkerhetsrabatter på husforsikringen
Rettshjelp på forsikringen
Finn beste pris på husforsikring
Anbud på husforsikring
Husforsikring - dekning ved større skader
Husforsikring - dekning ved vannskader
Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Husforsikring - diverse dekninger
Husforsikring - fradrag ved erstatning
Dekningene på husforsikringene:
Husforsikring - Codan
Husforsikring - DNB
Husforsikring - Eika
Husforsikring - Frende
Husforsikring - Gjensidige
Husforsikring - If
Husforsikring - KLP
Husforsikring - Landbruksforsikring
Husforsikring - Nemi
Husforsikring - SpareBank 1
Husforsikring - Storebrand
Husforsikring - Tryg
Innboforsikring
Guide til innboforsikring
Test av innboforsikring
Hvordan beregne verdien på innboet
Innboforsikring - dette dekker den
Her kan du kjøpe innboforsikring
Kollektive avtaler på innboforsikring
Innboforsikring - selskapenes hoveddekninger
Innboforsikring - selskapenes tyveridekning
Innboforsikring - selskapenes juridiske dekninger
Innboforsikring - selskapenes dekning ved flytting og lagring
Innboforsikring - selskapenes erstatningsberegning
Innboforsikring - selskapenes andre dekninger
Sykkelforsikring
Dekningene på innboforsikringene:
Innboforsikring - dekningsdetaljer på alle innboforsikringene
Innboforsikring - Codan
Innboforsikring - DNB
Innboforsikring - Eika
Innboforsikring - Frende
Innboforsikring - Gjensidige
Innboforsikring - If
Innboforsikring - KLP
Innboforsikring - Landbruksforsikring
Innboforsikring - Nemi
Innboforsikring - SpareBank 1
Innboforsikring - Storebrand
Innboforsikring - Tryg
Reiseforsikring
Guide til reiseforsikring
Test av reiseforsikring
Reiseforsikring - Dette dekker den
Reiseforsikring - Dette dekker den ikke
Reiseforsikring - prisoversikt
Rabatter på reiseforsikring
Avbestillingsforsikring
Reiseforsikring - selskapenes dekningsomfang
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reiseforsinkelse
Reiseforsikring - selskapenes dekning på reisegods
Reiseforsikring - selskapenes sykedekning
Reiseforsikring - selskapens dekning på ulykke
Europeisk helsetrygdekort
Kredittkort med reiseforsikring
Dekningene på reiseforsikringene:
Reiseforsikring - dekningsdetaljer på alle reiseforsikringene
Reiseforsikring - Codan
Reiseforsikring - DNB
Reiseforsikring - Eika Forsikring
Reiseforsikring - Europeiske
Reiseforsikring - Frende
Reiseforsikring - Gjensidige
Reiseforsikring - Gouda
Reiseforsikring - KLP
Reiseforsikring - Landbruksforsikring
Reiseforsikring - Nemi Forsikring
Reiseforsikring - SpareBank 1 Forsikring
Reiseforsikring - Storebrand
Reiseforsikring - Tryg Forsikring
Forsikringer ved boligbytte
Eierskifteforsikring
Boligkjøpsforsikring
Dobbeltboligforsikring
Andre forsikringer
Arbeidsledighetsforsikring
Båtforsikring
Hytteforsikring
Kjæledyrforsikring
Motorsykkelforsikring
Sykkelforsikring
Tannhelseforsikring
Trygghetsforsikring
Verdisaksforsikring
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Markedsoversikter
Finn beste pris på forsikringer
Finn beste pris på bilforsikring
Finn beste pris på husforsikring
Finn beste pris på innboforsikring
Finn beste pris på reiseforsikring
Aktuelle lover
Bilansvarsloven
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Yrkesskadeforsikringsloven
Naturskadeforsikringsloven