Denne oversikten viser alt innhold om samliv som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Faktainnhold
Ekteskap og samboerskap
Forskjeller mellom ekteskap og samboerskap
Guide til samboeravtale / samboerkontrakt
Ektepakt og arvepakt
Guide til skilsmisse
Økonomiske konsekvenser av skilsmisse
Skilsmisse-kalkulator
Vederlagskrav ved brudd i samboerforhold
Barn
Guide til barnetrygd
Barnepensjon
Guide til barnebidrag
Engangsstønad ved fødsel og adopjon
Guide til foreldrefradrag
Guide til foreldrepenger
Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Kontantstøtte
Svangerskapspenger
Stønad til barnetilsyn
Oversikt over bleierabatter
Skatt
Barn, skatt og skattemelding
Barnepensjon, skatt på
Ektefeller og skatt
Mange pensjonister kan enkelt spare skatt
Fordeling av inntekt og fradrag mellom ektefeller
Fordeling av rentefradrag mellom samboere
Forsikring
Hvem skal få utbetalt forsikringen
Livsforsikring for samboere
Behovsvurdering i forsikring
Beregning av forsikringsbehovet
Samboere - sikring ved død
Trygdeytelser
Engangsstønad ved fødsel og adopjon
Gjenlevendepensjon
Gravferdsstønad
Grunnstønad
Hjelpestønad
Kontantstøtte
Stønad til barnetilsyn
Tilleggsstønader
Trygdeytelser til aleneforeldre
Trygdeytelser ved dødsfall
Arv
Arverettigheter
Hvem arver?
Pliktdelsarv
Ektefelles og samboers arverettigheter
Testament
Dette kan du testamentere
Fremtidsfullmakt
Skifte
Skifte
Uskiftet bo
Proklama
Skifteattest
Skifte og oversikt over verdier
Kalkulatorer
Arvefordelingskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Skilsmisse-kalkulator
Sykehjemskalkulator
Testamentkalkulator
Lover
Arveloven
Barneloven
Barnehageloven
Barnetrygdloven
Bidragsinnkrevingsloven
Ekteskapsloven
Folketrygdloven
Kontantstøtteloven
Sameieloven
Skifteloven