Er ditt nordiske aksjefond forvaltet på en måte som kunne gitt meravkastning?

Dersom du får resultat «IKKE AKTIV», betyr det at fondet ikke har blitt forvaltet aktivt, likevel har forvalter tatt seg betalt for aktiv forvaltning. Fondet har derfor hatt lav sannsynlighet for meravkastning som har kunnet overgå gebyrene. Du kan da ha en klagesak.

Les mer under kalkulatoren.

 

Kalkulator

     
  Velg periode:  
  Velg startår:    
  Velg sluttår    
     
  Nordiske fond Oppstart   Resultat  
  Alfred Berg Nordic Best Selection 11.12.1997    
  C WorldWide Norden 29.11.1995    
  Delphi Nordic 18.03.1991    
  DNB Grønt Norden 24.11.1989    
  DnB NOR Fidelity UBN Nordic Acc 08.04.2002    
  DNB Norden 27.11.1981    
  DNB Norden (II) 31.12.1997    
  Eika Alpha 15.01.2004    
  Eika Norden 30.11.1998    
  Eika Vekst 03.04.1998    
  Fondsfinans Norden 17.09.2015    
  Globus Norden Spar Acc 23.11.1998    
  Holberg Norden 28.11.2000    
  Nordea Norden 18.02.2000    
  ODIN Norden C 01.06.1990    
  Pareto Nordic 07.05.1997    
  Pareto Nordic Value A 29.10.2009    
  Sigma Nordic 18.10.2007    
  Storebrand Norden 24.11.1998    
  WarrenWicklund Norden 15.12.2000    
       

Kalkulatoren viser kun aksjefond som er markedsført og solgt som aktivt forvaltet fond. Indeksfond er ikke med i tabellen da de ikke gir seg ut for å være aktivt forvaltet. De måles kun på pris, ikke på grad av aktivitet. Fondene er oppført alfabetisk.

«Velg periode» betyr i utgangspunktet den perioden du har eiet fondet. Men test også kortere perioder da fondet kan ha vært «ikke aktivt» i en kortere periode. Hvert årstall gjelder for hele kalenderåret, for eksempel 2001-2003, gjelder altså for hele kalenderårene 2001, 2002 og 2003.

«Oppstart» viser året fondet ble etablert.

«Resultat»: «Ikke aktiv» betyr at aksjefondet sannsynligvis er et falskt aktivt aksjefond. Men du bør i tillegg sjekke gebyrene i fondet. Er gebyrene svært lave, kan lav grad av aktiv forvaltning forsvares. Gebyrene for dagens aksjefond finner du på Finansportalen. Er fondet avviklet, kontakt forvalter.

Derfor er et  «ikke aktivt» aksjefondet sannsynligvis overpriset
Indeksfond er et aksjefond som nærmest helautomatisk følger en børsindeks, og som derfor tar lave gebyrer. Fondet forvaltes ikke aktivt, og avkastningen tilsvarer derfor børsens avkastning, hverken mer eller mindre (men fratrukket gebyrene). I aktive forvaltede aksjefond forsøker et forvalterteam å plukke ut aksjer som skal gi bedre avkastning enn børsindeksen. Et aktivt forvaltet aksjefond har normalt fem ganger høyere gebyrer enn indeksfond. Et aktivt forvaltet aksjefond kan ikke kopiere børsen, men må gjøre egne valg av aksjer for å kunne ha mulighet til å slå børsen. Dersom det aktive fondet likevel har en aksjesammensetning som nærmest kopierer børsen, er forvalter «ikke aktivt». Fondet er da et fordekt indeksfond, men som er priset som et aktivt fond.

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB.

Spørsmål og svar om ikke-aktive aksjefond og om rettsaken.

Dette er metodikken som er brukt.

Grunnlagsdataene er hentet fra Morningstar. Kalkulatoren er laget på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Sjekk andre typer aksjefond

Det er også laget en sjekk for andre typer aksjefond

Norske aksjefond

Globale aksjefond

Europeiske aksjefond

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.