Er ditt europeiske aksjefond forvaltet på en måte som kunne gitt meravkastning?

Dersom du får resultat «IKKE AKTIV», betyr det at fondet ikke har blitt forvaltet aktivt, likevel har forvalter tatt seg betalt for aktiv forvaltning. Fondet har derfor hatt lav sannsynlighet for meravkastning som har kunnet overgå gebyrene. Du kan da ha en klagesak.

Les mer under kalkulatoren.

 

Kalkulator

     
  Velg periode:  
  Velg startår:  
  Velg sluttår  
 
  Europeiske fond Oppstart   Resultat  
  Danske Invest Europa Small Cap KL NOK 11.03.2015    
  Delphi Europe 08.03.1999    
  DNB Europa 14.07.1998    
  DNB Europa (I) 21.09.1991    
  DNB Europa (II) 01.03.1999    
  DnB NOR European Small Cap Acc 06.12.1999    
  Eika Europa 23.06.1999    
  MLIM UBN Eur. Oppor. Acc 03.09.2001    
  Nordea Europa 18.02.2000    
  Norse Trend Europa 19.12.2013    
  ODIN Europa C 15.11.1999    
  ODIN Europa SMB 15.11.1999    
  PLUSS Europa Aksje 24.04.1998    
  SR-Utbytte A 02.05.2013    
  Storebrand Europa  24.12.1999    
  Storebrand Goldman SMB Europa Acc 10.05.2000    
       

Kalkulatoren viser kun aksjefond som er markedsført og solgt som aktivt forvaltet fond. Indeksfond er ikke med i tabellen da de ikke gir seg ut for å være aktivt forvaltet. De måles kun på pris, ikke på grad av aktivitet. Fondene er oppført alfabetisk.

«Velg periode» betyr i utgangspunktet den perioden du har eiet fondet. Men test også kortere perioder da fondet kan ha vært «ikke aktivt» i en kortere periode. Hvert årstall gjelder for hele kalenderåret, for eksempel 2001-2003, gjelder altså for hele kalenderårene 2001, 2002 og 2003.

«Oppstart» viser året fondet ble etablert.

«Resultat»: «Ikke aktiv» betyr at aksjefondet sannsynligvis er et falskt aktivt aksjefond. Men du bør i tillegg sjekke gebyrene i fondet. Er gebyrene svært lave, kan lav grad av aktiv forvaltning forsvares. Gebyrene for dagens aksjefond finner du på Finansportalen. Er fondet avviklet, kontakt forvalter.

Derfor er et  «ikke aktivt» aksjefondet sannsynligvis overpriset
Indeksfond er et aksjefond som nærmest helautomatisk følger en børsindeks, og som derfor tar lave gebyrer. Fondet forvaltes ikke aktivt, og avkastningen tilsvarer derfor børsens avkastning, hverken mer eller mindre (men fratrukket gebyrene). I aktive forvaltede aksjefond forsøker et forvalterteam å plukke ut aksjer som skal gi bedre avkastning enn børsindeksen. Et aktivt forvaltet aksjefond har normalt fem ganger høyere gebyrer enn indeksfond. Et aktivt forvaltet aksjefond kan ikke kopiere børsen, men må gjøre egne valg av aksjer for å kunne ha mulighet til å slå børsen. Dersom det aktive fondet likevel har en aksjesammensetning som nærmest kopierer børsen, er forvalter «ikke aktivt». Fondet er da et fordekt indeksfond, men som er priset som et aktivt fond.

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB.

Spørsmål og svar om ikke-aktive aksjefond og om rettsaken.

Dette er metodikken som er brukt.

Grunnlagsdataene er hentet fra Morningstar. Kalkulatoren er laget på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Sjekk andre typer aksjefond

Det er også laget en sjekk for andre typer aksjefond

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.