Er ditt norske aksjefond forvaltet på en måte som kunne gitt meravkastning?

Dersom du får resultat «IKKE AKTIVt», betyr det at fondet ikke har blitt forvaltet aktivt, likevel har forvalter tatt seg betalt for aktiv forvaltning. Fondet har derfor hatt lav sannsynlighet for meravkastning som har kunnet overgå gebyrene. Du kan da ha en klagesak.

Les mer under kalkulatoren.

 

Kalkulator

     
  Velg periode:  
  Velg startår:  
  Velg sluttår:  
 
  Norske fond Oppstart   Resultat  
  Alfred Berg Aktiv 29.12.1995    
  Alfred Berg Gambak 01.11.1990    
  Alfred Berg Humanfond 23.12.1999    
  Alfred Berg Norge Classic 01.10.1990    
  Alfred Berg Norge Etisk 14.03.2002    
  C WorldWide Norge 07.07.1995    
  Danske Invest Norge I 03.01.1994    
  Danske Invest Norge Vekst 03.01.1994    
  Delphi Norge 03.06.1994    
  Delphi Vekst 20.10.1997    
  DNB Norge 27.07.1995    
  DNB Norge (Avanse I) 01.10.1966    
  DNB Norge Selektiv 19.04.1996    
  DNB SMB 16.03.2001    
  Eika Norge 08.09.2003    
  Eika SMB 01.04.1998    
  FIRST Generator 03.09.2010    
  Fondsfinans Norge 16.12.2002    
  FORTE Norge 01.03.2011    
  FORTE Trønder 02.01.2013    
  Globus Norge II Acc 23.11.1998    
  Handelsbanken Norge 06.03.1995    
  Holberg Norge 28.12.2000    
  KLP AksjeNorge 12.03.1999    
  Landkreditt Norge 24.05.2006    
  Landkreditt Utbytte 28.02.2013    
  NB Aksjefond 01.08.1996    
  Nordea Avkastning 01.02.1981    
  Nordea Norge Verdi 02.02.1996    
  Nordea SMB 21.05.1997    
  Nordea Vekst 01.02.1981    
  ODIN Norge C 26.06.1992    
  Pareto Investment Fund A 03.01.1985    
  PLUSS Aksje 18.10.1996    
  PLUSS Markedsverdi 11.01.1995    
  RF Aksjefond Acc 01.10.1997    
  RF Plussfond Acc 21.01.2002    
  Storebrand Norge 14.09.1983    
  Storebrand Optima Norge 28.12.2000    
  Storebrand Vekst 09.10.1992    
  Storebrand Verdi 22.12.1997    
  Terra Norge 03.04.1998    
       

Kalkulatoren viser kun aksjefond som er markedsført og solgt som aktivt forvaltet fond. Indeksfond er ikke med i tabellen da de ikke gir seg ut for å være aktivt forvaltet. De måles kun på pris, ikke på grad av aktivitet. Fondene er oppført alfabetisk.

«Velg periode» betyr i utgangspunktet den perioden du har eiet fondet. Men test også kortere perioder da fondet kan ha vært «ikke aktivt» i en kortere periode. Hvert årstall gjelder for hele kalenderåret, for eksempel 2001-2003, gjelder altså for hele kalenderårene 2001, 2002 og 2003.

«Oppstart» viser året fondet ble etablert.

«Resultat»: «Ikke aktiv» betyr at aksjefondet sannsynligvis er et falskt aktivt aksjefond. Men du bør i tillegg sjekke gebyrene i fondet. Er gebyrene svært lave, kan lav grad av aktiv forvaltning forsvares. Gebyrene for dagens aksjefond finner du på Finansportalen. Er fondet avviklet, kontakt forvalter.

Derfor er et  «ikke aktivt» aksjefondet sannsynligvis overpriset
Indeksfond er et aksjefond som nærmest helautomatisk følger en børsindeks, og som derfor tar lave gebyrer. Fondet forvaltes ikke aktivt, og avkastningen tilsvarer derfor børsens avkastning, hverken mer eller mindre (men fratrukket gebyrene). I aktive forvaltede aksjefond forsøker et forvalterteam å plukke ut aksjer som skal gi bedre avkastning enn børsindeksen. Et aktivt forvaltet aksjefond har normalt fem ganger høyere gebyrer enn indeksfond. Et aktivt forvaltet aksjefond kan ikke kopiere børsen, men må gjøre egne valg av aksjer for å kunne ha mulighet til å slå børsen. Dersom det aktive fondet likevel har en aksjesammensetning som nærmest kopierer børsen, er forvalter «ikke aktivt». Fondet er da et fordekt indeksfond, men som er priset som et aktivt fond.

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB.

Spørsmål og svar om ikke-aktive aksjefond og om rettsaken.

Dette er metodikken som er brukt.

Grunnlagsdataene er hentet fra Morningstar. Kalkulatoren er laget på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Sjekk andre typer aksjefond

Det er også laget en sjekk for andre typer aksjefond:

Globale aksjefond

Nordiske aksjefond

Europeiske aksjefond

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.