Er ditt globale aksjefond forvaltet på en måte som kunne gitt meravkastning?

Dersom du får resultat «IKKE AKTIV» betyr det at fondet ikke har blitt forvaltet aktivt, likevel har forvalter tatt seg betalt for aktiv forvaltning. Fondet har derfor hatt lav sannsynlighet for meravkastning som har kunnet overgå gebyrene. Du kan da ha en klagesak.

Les mer under kalkulatoren.

 

Kalkulator

 
  Velg periode:  
  Velg startår  
  Velg sluttår  
     
  Globale fond Oppstart   Resultat  
  Alfred Berg Global Quant 31.10.1994    
  Carnegie Worldwide 01.01.1990    
  Carnegie Worldwide Emerging Growth 17.07.2002    
  Danske Invest Horisont Aksje 05.01.2005    
  Delphi Global 23.05.2006    
  DNB Aksjefokus 20.12.2005    
  DNB Aktiv 100 26.09.2005    
  DNB Global 13.07.1987    
  DNB Global Selektiv (I) 20.09.2004    
  DNB Globalspar 01.01.1981    
  DnB NOR Fidelity UBN Inte. Acc 08.04.2002    
  DnB NOR Multi Global 100 Acc 03.05.2001    
  Eika Global 01.06.2001    
  Eika Spar 16.02.1999    
  FORTE Global 01.03.2011    
  Holberg Global A 13.12.2000    
  Investeringsprofil Aksjer 11.09.2006    
  KLP AksjeGlobal Aktiv Acc 12.12.2003    
  Landkreditt Aksje Global 15.11.2005    
  MLIM UBN Gl. SmallCap Acc 08.03.2002    
  Nordea Internasjonale Aksjer 18.02.2000    
  Nordea Plan 100 30.10.2007    
  Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 10.11.2008    
  Nordea Trend Acc 09.11.2000    
  Norse TrendEn 05.10.2009    
  ODIN Aksje C 19.03.2014    
  ODIN Global C 15.11.1999    
  ODIN Global SMB 15.11.1999    
  Omega Global 02.07.2001    
  PLUSS Utland Aksje 18.05.1994    
  PLUSS Utland Etisk 17.10.2006    
  Sigma Global Explorer 18.10.2010    
  SKAGEN Focus A 26.05.2015    
  SKAGEN Global A 07.08.1997    
  SKAGEN Vekst A 01.12.1993    
  SPV Aksje 02.06.2010    
  Storebrand AksjeSpar 01.07.1981    
  Storebrand BarneSpar 22.12.1997    
  Storebrand Global Multifaktor 19.12.2006    
  Storebrand Global Verdi 05.11.1997    
  Storebrand PensjonSpar 05.11.1997    
  Storebrand Trippel Smart 01.10.2012    
  Terra Global 23.06.1999    
  Terra Global II 23.06.1999    
  UNIFOR Aksje 07.12.2009    
  Vekterfond Aksjer I 18.12.2006    
       

Kalkulatoren viser kun aksjefond som er markedsført og solgt som aktivt forvaltet fond. Indeksfond er ikke med i tabellen da de ikke gir seg ut for å være aktivt forvaltet. De måles kun på pris, ikke på grad av aktivitet. Fondene er oppført alfabetisk.

«Velg periode» betyr i utgangspunktet den perioden du har eiet fondet. Men test også kortere perioder da fondet kan ha vært «ikke aktivt» i en kortere periode. Hvert årstall gjelder for hele kalenderåret, for eksempel 2001-2003, gjelder altså for hele kalenderårene 2001, 2002 og 2003.

«Oppstart» viser året fondet ble etablert.

«Resultat»: «Ikke aktiv» betyr at aksjefondet sannsynligvis er et falskt aktivt aksjefond. Men du bør i tillegg sjekke gebyrene i fondet. Er gebyrene svært lave, kan lav grad av aktiv forvaltning forsvares. Gebyrene for dagens aksjefond finner du på Finansportalen. Er fondet avviklet, kontakt forvalter.

Derfor er et  «ikke aktivt» aksjefondet sannsynligvis overpriset
Indeksfond er et aksjefond som nærmest helautomatisk følger en børsindeks, og som derfor tar lave gebyrer. Fondet forvaltes ikke aktivt, og avkastningen tilsvarer derfor børsens avkastning, hverken mer eller mindre (men fratrukket gebyrene). I aktive forvaltede aksjefond forsøker et forvalterteam å plukke ut aksjer som skal gi bedre avkastning enn børsindeksen. Et aktivt forvaltet aksjefond har normalt fem ganger høyere gebyrer enn indeksfond. Et aktivt forvaltet aksjefond kan ikke kopiere børsen, men må gjøre egne valg av aksjer for å kunne ha mulighet til å slå børsen. Dersom det aktive fondet likevel har en aksjesammensetning som nærmest kopierer børsen, er forvalter «ikke aktivt». Fondet er da et fordekt indeksfond, men som er priset som et aktivt fond.

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB.

Spørsmål og svar om ikke-aktive aksjefond og om rettsaken.

Dette er metodikken som er brukt.

Grunnlagsdataene er hentet fra Morningstar. Kalkulatoren er laget på oppdrag fra Forbrukerrådet.

Sjekk andre typer aksjefond

Det er også laget en sjekk for andre typer aksjefond:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Europeiske aksjefond

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.