Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette kan du fortolle av vin, brennevin, øl, og tobakk etter standardsatser, utover taxfree kvoten.

Reisende som har fylt 18 år (for brennevin er aldersgrensen 20 år) kan i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten fortolle etter reisegodstariffens satser:

  • inntil 4 liter brennevin
  • inntil 27 liter øl og vin
  • inntil 400 sigaretter eller 500 gram andre tobakksvarer

For å fortolle kan du gå på rød sone og ordne det der. Eller du kan fortolle varene i kvoteappen, eller bruke en fortollingsautomat.

Dersom du ønsker å fortolle større mengder enn det som er nevnt over må dette fortolles etter ordinære satser.

Den som ønsker å ta med og fortolle større mengder enn 4 liter vin eller brennevin, må legge fram tillatelse fra Rusmiddeldirektoratet.

Den som ønsker å ta med og fortolle større mengder enn 400 sigaretter eller 500 gram andre tobakksvarer må legge fram dispensasjon fra Statens tobakksskaderåd fra kravet om at varepakningen skal være merket på norsk med en tekst som viser at tobakk gir alvorlig helseskade.

Dette er satsene for forenklet fortolling

Kjøper du for eksempel en flaske vin (0,7 liters flaske) for 100 kroner, koster det 51 kroner å tolle den inn. Totalpris for vinflasken blir dermed 151 kroner.

Vare Mengde Sats
Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent Inntil 4 liter 411 kr per l. kr 282 per flaske (0,7 l.)
Øl (også sterkøl) over 2,5 volumprosent Til sammen inntil 27 liter Kr 24 per liter kr 7,47 per 0,33 l.
Annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent Kr 24 per liter kr 7,47 per 0,33 l.
Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent Kr 67 per liter kr 51 per flaske (0,7 l.)
Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent kr 129 per liter kr 94 per flaske (0,7 l.)
Røyketobakk Til sammen inntil 500 gram Kr 377 per 100 gram
Snus Kr 117 per 100 gram
Sigarer og sigarillos Kr 377 per 100 gram
Sigaretter Inntil 400 stk Kr 377 per 100 stk
Sigarettpapir og -hylser Inntil 400 stk Kr 6,95 per 100 blad/hylser

Reglene finner du i tollforskriften i §4-20-3

Medisiner

Tar du med deg medisiner til utlandet, må du kunne dokumentere at medisinene er til deg. De bør ligge i originalemballasjen, og mengden må stå i forhold til lengden av oppholdet.

Reglene er de samme ved utreise som ved innreise. Reiser du i EØS-landene, kan du ta med medisiner for inntil ett års forbruk. Reiser du utenfor EØS, er grensen et forbruk for tre måneder. Inneholder medisinene virkestoffer som er definert som narkotika, er grensen en ukes forbruk.

Mange europeiske land har strengere lovgivning for hva slags legemidler som klassifiseres som narkotika. I enkelte tilfeller kan det lønne seg å ha med en attest. Apotekene utsteder slike. Sjekk gjerne med landets ambassade hvis du er i tvil.

Les mer om tollbestemmelser

Tollbestemmelser

Utførsel og toll

Bøter hvis du blir tatt i tollen

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.