Du kan få tilbake det du har betalt mva i en rekke butikker i utlandet, mot å levere et skjema på flyplassen. Dermed blir shoppingen taxfree.

Hvis det legges til en mva-prosent på 20 prosent, betyr det at du du skulle fått tilbake 16,7 prosent av kjøpsbeløpet. Handler du for 5000 kroner ville dette vært 835 kroner. Siden du må betale en provisjon på det du skal ha tilbake ligger beløpet i praksis på i overkant av halvparten av mva-satsen.

Ordningen med mva-fundering gjelder ikke i de andre nordiske landene. Siden vi ikke er medlem av EU, kan nordmenn få refusjon i alle EU-land.

Hvor stor refusjonen er varierer fra land til land, dette avhenger av mva-satsen. Minstebeløpet du må handle for varierer også.

Det er butikker som selger «turistvarer» som er med i systemet for mva-refusjon. Blant de vanligste bransjene finner vi klær, sko, gullsmed, glass- og gavebutikker, elektronikk og reiseutstyr.

Det er flere selskaper som har satt dette i system. Den største er Global Blue som har avtaler med 37 land. Siden de nordiske landene ikke er aktuelle for nordmenn er det i 32 land du kan få tilbake momsen.

Slik får du tilbake mva

Det er tre steg i prosessen for å få tilbake momsen:

  1. Se etter butikker merket med «Tax Free Shopping». I butikken sier du fra at du ønsker å få tilbake momsen. Ekspeditøren fyller da ut et skjema, og fester kvitteringen til denne.
  2. Ved avreisen går du til tollvesenet. Ved store flyplasser er det egne skranker for momsrefusjon.
  3. Siste steget er å få tilbake pengene. Dette kan du gjøre ved å oppsøke Global Blues skranker på flyplassen. Et annet alternativ er å legge kvitteringene i en adressert konvolutt, og sende det til Global Blue. Da får du pengene rett inn på konto.

Dette får du tilbake

Det er altså forskjellige krav til beløpet du kjøper for, samtidig som momsen er forskjellig. I tabellene nedenfor har vi tatt med hva du må kjøpe for i lokal valuta, og hva det blir i norske kroner.

Helt til høyre i tabellen ser du hva du får tilbake i prosent av varens pris. Dette tallet viser prosentbeløpet hvis alt hadde blitt refundert.

Men det er en serviceavgift som blir trukket fra det beløpet du skal ha tilbake. Det kan være flere prosentpoeng som forsvinner. Global Blu hadde en kalkulator som viste størrelsen på denne avgiften, men den er blitt fjernet.

Minimum i Minimum i
Land lokal valuta i kr Refund
Argentina 70,00 7 17,4 %
Bahamas 25,00 200 10,7 %
Belgia 125,01 1 340 17,4 %
Estland 38,01 400 16,7 %
Frankrike 175,01 1 880 16,7 %
Hellas 50,00 530 19,4 %
Irland 30,00 320 23,0 %
Italia 154,95 1 660 18,0 %
Japan 5 000,00 430 9,1 %
Kashakstan 53 020,00 1 160 10,7 %
Kina 500,00 690 11,5 %
Kroatia 740,00 1 060 20,0 %
Kypros 50,00 530 16,0 %
Latvia 44,00 470 17,4 %
Libanon 150 000,00 910 9,9 %
Litauen 40,00 430 17,4 %
Luxembourg 74,00 790 14,5 %
Marokko 2 000,00 2 020 16,7 %
Nederland 50,00 530 17,4 %
Polen 200,00 470 18,7 %
Portugal 61,50 660 18,7 %
Russland 10 000,00 7 16,7 %
Serbia 6 000,00 930 16,7 %
Singapore 100,00 680 6,5 %
Slovakia 100,00 1 070 16,7 %
Slovenia 50,01 530 18,0 %
Spania 0,00 0 17,4 %
Storbritannia 30,00 360 16,7 %
Sveits 300,00 3 000 7,1 %
Sør-Korea 30 000,00 240 9,1 %
Tsjekkia 2 000,01 800 17,4 %
Tyrkia 118,00 130 15,3 %
Tyskland 50,01 530 16,7 %
Ungarn 59 001,00 1 750 21,3 %
Uruguay 600,00 130 18,0 %
Østerrike 75,01 800 16,7 %

 

Se også:

Taxfree handel

Taxfree-kvoten

Varer du kan fortolle

Kalkulatorer:

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.