Du kan få tilbake det du har betalt mva i en rekke butikker i utlandet, mot å levere et skjema på flyplassen. Dermed blir shoppingen taxfree.

Hvis det legges til en mva-prosent på 20 prosent, betyr det at du du skulle fått tilbake 16,7 prosent av kjøpsbeløpet. Handler du for 5000 kroner ville dette vært 835 kroner. Siden du må betale en provisjon på det du skal ha tilbake ligger beløpet i praksis på i overkant av halvparten av mva-satsen.

Ordningen med mva-fundering gjelder ikke i de andre nordiske landene. Siden vi ikke er medlem av EU, kan nordmenn få refusjon i alle EU-land.

Hvor stor refusjonen er varierer fra land til land, dette avhenger av mva-satsen. Minstebeløpet du må handle for varierer også.

Det er butikker som selger «turistvarer» som er med i systemet for mva-refusjon. Blant de vanligste bransjene finner vi klær, sko, gullsmed, glass- og gavebutikker, elektronikk og reiseutstyr.

Det er flere selskaper som har satt dette i system. Den største er Global Blue som har avtaler med 37 land. Siden de nordiske landene ikke er aktuelle for nordmenn er det i 32 land du kan få tilbake momsen.

Slik får du tilbake mva

Det er tre steg i prosessen for å få tilbake momsen:

  1. Se etter butikker merket med «Tax Free Shopping». I butikken sier du fra at du ønsker å få tilbake momsen. Ekspeditøren fyller da ut et skjema, og fester kvitteringen til denne.
  2. Ved avreisen går du til tollvesenet. Ved store flyplasser er det egne skranker for momsrefusjon.
  3. Siste steget er å få tilbake pengene. Dette kan du gjøre ved å oppsøke Global Blues skranker på flyplassen. Et annet alternativ er å legge kvitteringene i en adressert konvolutt, og sende det til Global Blue. Da får du pengene rett inn på konto.

Dette får du tilbake

Det er altså forskjellige krav til beløpet du kjøper for, samtidig som momsen er forskjellig. I tabellene nedenfor har vi tatt med hva du må kjøpe for i lokal valuta, og hva det blir i norske kroner.

Helt til høyre i tabellen ser du hva du får tilbake i prosent av varens pris. Under kolonnen for «Fullt» vises prosentbeløpet hvis alt hadde blitt refundert. I kolonnen for «I praksis» vises hva Global Refund gir deg tilbake. Som det fremgår er det noen prosentpoeng som forsvinner.

Det er en liten serviceavgift som blir trukket fra på det beløpet du skal ha tilbake.

Handler du for eksempel i Storbritannia er mva-andel 16,7 prosent av varens pris. Beløpet du får tilbake er 9,3 prosent av varens pris.

  Minimum i Minimum i Refundering i % av pris
Land lokal valuta i kr Fullt I praksis
Argentina 70,00 30 17,4 % 13,0 %
Bahamas 25,00 200 7,5 % 5,9 %
Belgia 50,00 470 17,4 % 10,0 %
Estland 38,01 360 16,7 % 10,0 %
Frankrike 175,01 1 660 16,7 % 12,0 %
Hellas 50,00 470 19,4 % 12,0 %
Irland 30,00 180 23,0 % 12,0 %
Italia 154,95 1 470 18,0 % 12,9 %
Japan 5 401,00 390 7,4 % 6,0 %
Kina 500,00 630 14,5 % 9,0 %
Kroatia 740,00 920 20,0 % 15,0 %
Kypros 50,00 470 16,0 % 9,0 %
Latvia 44,00 410 17,4 % 12,4 %
Libanon 150 000,00 820 9,9 % 8,1 %
Litauen 55,00 520 17,4 % 12,0 %
Luxembourg 74,00 700 14,5 % 9,0 %
Marokko 2 000,00 1 670 16,7 % 12,6 %
Nederland 50,00 470 17,4 % 10,0 %
Polen 200,00 440 18,7 % 13,6 %
Portugal 61,50 580 18,7 % 12,0 %
Russland 10 000,00 0 15,3 % 11,0 %
Singapore 100,00 600 6,5 % 5,0 %
Slovakia 175,01 1 660 16,7 % 11,4 %
Slovenia 50,01 470 18,0 % 12,0 %
Spania 90,16 850 17,4 % 10,5 %
Storbritannia 30,00 320 16,7 % 9,3 %
Sveits 300,00 2 460 7,1 % 4,6 %
Sør-Korea 30 000,00 220 9,1 % 6,0 %
Tsjekkia 2 000,01 730 17,4 % 11,7 %
Tyrkia 108,00 180 7,4 % 4,1 %
Tyskland 25,00 230 16,0 % 11,4 %
Ungarn 55 001,00 1 640 21,3 % 14,1 %
Uruguay 600,00 160 18,0 % 14,4 %
Østerrike 75,01 710 16,7 % 12,7 %

 

Se også:

Taxfree handel

Taxfree-kvoten

Varer du kan fortolle

Kalkulatorer:

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Fra eksterne nettsider:

Refund-kalkulator
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hva du får tilbake ved kjøp i de enkelte landene.