Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Opp til et visst nivå på overskridelsene får du et forenklet forelegg (bot), hvis du tar med deg for mye over grensen.

Hvis du har med for mye, blir alle varer over kvoten inndratt. Opp til dette nivået får du et forenklet forelegg. Da havner du ikke i bøteregisteret, slik at dette ikke fremkommer på rullebladet ditt.

Grensen for å bli politianmeldt for smugling er hvis du tar med over:

Vare Maksimalt
Brennevin – fra 22 ,1%: til 60% 10 liter
Alkoholholdige drikker - 7 % til 22 % 20 liter
Alkoholholdige drikker - 2,5 % til og med 7 % 100 liter
Sigaretter 2.000 stk
Snus og røyketobakk 2.000 gram
Kjøttvarer 80 kg
Drivstoff 600 liter
Andre varer 20.000 kroner

Det kan ikke utstedes forenklet forelegg for vare som det kreves særskilt tillatelse til å innføre, herunder narkotika, legemidler, våpen, levende dyr og kjøtt fra land hvor det foreligger fare for smitte av husdyrsykdommer. Forenklet forelegg kan likevel utstedes ved ulovlig innførsel av alkoholholdige drikkevarer.

Omfatter en og samme overtredelse flere varetyper, legges beløpene sammen til et felles forelegg. Forenklet forelegg kan ikke gis dersom beløpene til sammen overstiger 20.000 kroner.

Smuglerkalkulator

I kalkulatoren legger du inn volumet du tar med utover den lovlige kvoten som du kan se her. Tar du inn 2 liter brennevin, er dette 1 liter mer enn kvoten tillater. Da legger du inn 1 liter. Kalkulatoren gir så svaret på hva boten blir.

Hvis du for eksempel tar inn 2 liter sprit for mye, blir boten på 800 kroner. Tar du inn 12 liter øl for mye, vil det også koste deg 800 kroner.

Dobler du den lovlige kvoten, og tar inn 2 liter sprit, 3 liter vin, og 4 liter øl blir forelegget på 1200 kroner (ikke byttet tobakkskvote).

Her finner du Smarte Pengers Smuglerkalkulator.

Forenklet forelegg

Nedenfor finner du en oversikt som viser nivået på de forenklete foreleggene. Det er volum ut over det som dekkes av kvoten som oppgis her.

Dette er den lovlige tollkvoten.

Brennevin – fra 22,1% til 60%:
Til og med 1 liter 400 kroner
Til og med 2 liter 800 kroner
Til og med 3 liter 1600 kroner
Til og med 4 liter 2500 kroner
Til og med 5 liter 3400 kroner
Til og med 6 liter 4500 kroner
Til og med 8 liter 7000 kroner
Til og med 10 liter 9500 kroner
Alkoholholdige drikker - 7 % til 22 %:
Til og med 2 liter 400 kroner
Til og med 4 liter 800 kroner
Til og med 6 liter 1600 kroner
Til og med 8 liter 2500 kroner
Til og med 10 liter 3400 kroner
Til og med 12 liter 4500 kroner
Til og med 16 liter 7000 kroner
Til og med 20 liter 9500 kroner
Alkoholholdige drikker - 2,5 % til og med 7 %:
Til og med 10 liter 400 kroner
Til og med 20 liter 800 kroner
Til og med 30 liter 1600 kroner
Til og med 40 liter 2500 kroner
Til og med 50 liter 3400 kroner
Til og med 60 liter 4500 kroner
Til og med 80 liter 7000 kroner
Til og med 100 liter 9500 kroner
Sigaretter:
Til og med 400 400 kroner
Til og med 600 800 kroner
Til og med 800 1600 kroner
Til og med 1000 2500 kroner
Til og med 1200 3600 kroner
Til og med 1600 6100 kroner
Til og med 2000 8600 kroner
Snus og røyketobakk:
Til og med 500 gram 400 kroner
Til og med 750 gram 800 kroner
Til og med 1.000 gram 1600 kroner
Til og med 1.250 gram 2500 kroner
Til og med 1.500 gram 3600 kroner
Til og med 2.000 gram 6100 kroner
Kjøttvarer:
Til og med 10 kg 400 kroner
Til og med 20 kg 800 kroner
Til og med 30 kg 1600 kroner
Til og med 40 kg 2500 kroner
Til og med 60 kg 4500 kroner
Til og med 80 kg 6500 kroner
Drivstoff
Til og med 100 liter 400 kroner
Til og med 200 liter 800 kroner
Til og med 400 liter 1600 kroner
Til og med 500 liter 2500 kroner
Til og med 600 liter 3400 kroner
Andre varer:
Til og med 2.800 kroner 400 kroner
Til og med 5.000 kroner 800 kroner
Til og med 7.500 kroner 1600 kroner
Til og med 10.000 kroner 2500 kroner
Til og med 15.000 kroner 4500 kroner
Til og med 20.000 kroner 6500 kroner

 

Les mer om tollbestemmelser

Tollbestemmelser

Varer du kan fortolle

Utførsel

Se også:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.