Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis flyet er forsinket har du krav på forpleining, og eventuelt erstatning etter visse regler.

En forsinkelse på bare to timer gir rett til mat og drikke. Det gjelder på korte flyreiser, dvs kortere enn 1.500 kilometer. På lengre flyreiser må forsinkelsen være større. Men er du innenfor reglene, kan ikke flyselskapet argumentere seg unna. Reglene er klokkeklare. Mat og drikke skal du alltid ha.

Les også:

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Flystreik - dine rettigheter

Overbooking- nektet ombordstigning

Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.

Disse rettighetene står i Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging. I tillegg har de fleste nordmenn også en reiseforsikring som også gir dekninger på noe av de samme feltene.

Rettighetene gjelder ved reiser til og fra et EU/EØS-land.

Pengekravet kan riktignok flyselskapet avvise dersom de kan bevise at en ekstraordinær hendelse utenfor deres kontroll gjorde det umulig å unngå forsinkelsen. For eksempel et kraftig tordenvær som holdt flyplassen stengt i flere timer, eller ved streik.

Flyselskapene plikter å gi informasjon om passasjerenes rettigheter ved forsinkelse, men dette «glemmer» noen av flyselskapene fortsatt.

I tabellen under har vi delt inn erstatningen etter flydistanse, og etter forsinkelse innen hver av disse gruppene:

Flydistanse: Inntil 1.500 km
Forsinkelse Erstatning
2 timer Mat
3 timer Mat +250 euro
4 timer Mat +250 euro
5 timer 250 euro + enten mat og drikke eller refusjon av billett
Flydistanse: 1.500-3.500 km
Forsinkelse Erstatning
2 timer Ingen mat
3 timer Mat +400 euro
4 timer Mat +400 euro
5 timer 400 euro + enten mat og drikke eller refusjon av billett
Flydistanse: Over 3.500 km
Forsinkelse Erstatning
2 timer Ingen mat
3 timer Ingen mat + 600 euro
4 timer Mat +600 euro
5 timer 600 euro + enten mat og drikke eller refusjon av billett

Mat og drikke

Du har krav på mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden. «Matkupongen» får du ved å henvende deg til flyselskapet. Allerede ved 2 timers forsinkelse inntrer rett til mat, men 2-timers-regelen gjelder kun for korte flyturer, dvs kortere enn 1.500 km (se tabellen nedenfor over eksempler på flyruter og distanse i km), for eksempel er Gardermoen-Paris 1.492 km.

For lengre flyturer, se tabellen over.

Retten til forpleining avhenger ikke om flyselskapet har skyld i forsinkelsen eller ikke. Tidligere måtte flyselskapene hatt et ansvar for forsinkelsen for at denne retten skulle gjelde.

Overnatting

Dersom du bookes om til flyavgang neste dag, har du krav på hotellovernatting og transport mellom flyplassen og hotellet.

Det transporterende luftfartsselskap skal ta særlig hensyn til behovene hos bevegelseshemmede personer og eventuelle personer som følger dem, samt til behovene hos barn uten ledsager.

Rett til erstatning i euro

Ved forsinkelser over 3 timer, utløses erstatning i kontanter. Den kommer i tillegg til mat, drikke og eventuell overnatting ovenfor. Erstatningens størrelse avhenger av lengden på flyreiser målt i kilometer.

  • 250 euro for alle flygninger på høyst 1.500 kilometer
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS-området på mer enn 1.500 kilometer og alle andre flyginger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer
  • 600 euro for alle flyginger som ikke omfattes av de to over

Du har rett til erstatning uavhengig av om du har lidd et økonomisk tap. Du er ikke pliktig til å godta erstatning i reisekuponger, eller andre tjenester fra flyselskapet. Du ha rett til å få pengene på konto.

Denne kompensasjonen kan settes ned med 50 prosent dersom flyselskapet klarer å tilby deg ombooking som ikke gir en større forsinkelse ved ankomst til sluttdestinasjonen på mer enn:

  • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer ved andre flygninger

Erstatning i euro gjelder ikke ved ekstraordinære hendelser

I noen tilfeller har du ikke rett til erstatning i euro (men mat, drikke og overnatting har du uansett rett til):

  • Dersom flyselskapet kan bevise at innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var gjort.
  • Flyselskapet har opplyst om innstillingen minst to uker før planlagt avgangstid
  • Flyselskapet har opplyst om innstillingen mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid og du tilbys omruting slik at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankommer til det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid
  • Flyselskapet har opplyst om innstillingen mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og tilbys omruting slik at du kan reise høyst en time før planlagt avgangstid og ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer etter planlagt ankomsttid.

Rett til refusjon av billetten

Hvis forsinkelsen er på mer enn 5 timer har du rett til refusjon av billettprisen for den del eller deler av reisen som ikke har funnet sted. Du har rett til refusjon av hele billettprisen hvis reisens formål ikke kan oppnås grunnet forsinkelsen.

Hvis du velger å få billetten refundert har du krav på returflygning tilbake til avreisestedet.

OBS! Hvis du krever å få tilbake pengene for billetten, mister du retten til mat, drikke og overnatting

Reiseforsikringen kan også brukes

Du kan også bruke reiseforsikringen. I denne er det en dekning som heter «innhenting av reiserute». Ved hjelp av denne kan du også få dekket merutgifter hvis for eksempel bilen du kjører får en break-down som medfører at du mister flyet.

Eksempler på avstander fra Gardermoen

For å ha rett til forpleining på til for eksempel Alicante må forsinkelsen være på minst tre timer siden distansen er over 1.500 km. Til Berlin er det nok med 2 timers forsinkelse.

Sted Km
Aberdeen 834
Alicante 2 569
Athen 2 635
Bangkok 8 635
Barcelona 2 135
Berlin 882
Chania 2 897
Dubai 5 134
Las Palmas 4 102
London 1 205
Madrid 2 414
Malaga 2 840
Malta 2 715
New York 5 911
Nice 1 856
Paris 1 392
Reykjavik 1 778
Tenerife 4 079
Tokyo 8 739

 

Les mer om flyreiser

Flystreik - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Fly - overbooking/nektet ombordstigning

Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.

Slik finner du lavest pris på flybillett

Hvis du ikke bruker flybilletten

Bagasjeregler i de enkelte flyselskapene

Bagasjerettigheter på fly

Slik klager du på reiser

Fra andre nettsteder:

Forbrukerrådet:

Flyforsinkelser

Flyrettighetskalkulator

Lovdata:

Forskrift om flypassasjeres rettigheter