Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rammes du av at et rutefly overbookes, har du rett til kompensasjon etter visse regler.

Årsaken er at det statistisk er en del som ikke møter opp til flyturen. Det blir derfor solgt noen ekstra billetter på disse flyene. I blant er det en så stor andel som møter opp at det ikke er plass til alle.

Flyselskapet er da forpliktet til å spørre passasjerene om det er noen som ønsker å vente på neste avgang mot en kompensasjon. Hvor stor denne skal være er egentlig et forhandlingsspørsmål, men det er ingen grunn til å forlange mindre enn standard kompensasjon.

Hvis ikke tilstrekkelig mange tar imot tilbudet er det noen som må nektes ombordstigning.  Da er det lovpålagte EU-regler for hvor stor kompensasjonen skal være. Disse rettighetene står i Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging. - die

Du har de samme rettighetene hvis du blir nektet ombordstigning av andre grunner. Er det selvforskyldt, har du ikke krav på noen erstatning.

Du har rett til forpleining som står i rimelig forhold til ventetiden til du får reist.

Se også:

Flyforsinkelser - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Flystreik - dine rettigheter

Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.

Kompensasjonen gis etter disse satsene

Du har rett til erstatning gis uavhengig av om du har lidd et økonomisk tap. Du er ikke pliktig til å godta å få erstatningen i reisekuponger, eller andre tjenester fra flyselskapet. Du ha rett til å kunne få pengene på konto.

  • 250 euro for alle flygninger på høyst 1.500 kilometer
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS-området på mer enn 1.500 kilometer og alle andre flyginger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer
  • 600 euro for alle flyginger som ikke omfattes av de to over

Denne kompensasjonen kan settes ned med 50 prosent. Da må de tilby deg omruting som ikke gir en større forsinkelse enn:

  • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer ved andre flygninger

 

Les mer om flyreiser:

Flyforsinkelser - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.

Hvis du ikke bruker flybilletten

Slik finner du best pris på flyreiser

Bagasjeregler i de enkelte flyselskapene

Bagasjerettigheter på fly

Slik klager du på reiser

Fra andre nettsteder:

Forbrukerrådet: Når flyet er overbooket