Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flyselskapet som har ansvaret hvis bagasjen blir forsinket.

Flyselskapene er ikke erstatningsansvarlige hvis forsinkelser skyldes ekstraordinære omstendigheter. Dette er årsaker som blant annet:

  • Dårlig vær (mest vanlig)
  • Restriksjoner pålagt av lufttrafikkontrollen
  • Andre myndighetspålagte restriksjoner

Det kreves at flyselskapet har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå reiseforstyrrelser.

Flyselskapet skal erstatte nødvendig utgifter innenfor rimelighetens grenser. Beløpet skal brukes til å kjøpe nødvendige klær og toalettartikler. Hvor mye du kan kjøpe avhenger av lengden på forsinkelsen. Det er ikke nødvendig å kjøpe så mye klær hvis forsinkelsen er på seks timer, mot å ikke få bagasjen frem i det hele tatt.

Det har også betydning hva du skal på turen. Skal du for eksempel i bryllup, vil du ha behov for dyrere klær enn på en vanlig tur.

Det du kjøper må være naturlig ut fra det reisemålet du er på. Det er ikke fritt frem for å kjøpe hva du vil.

Hvis du sender kravet til flyselskapet, må du gjøre det innen syv dager.

Reiseforsikringen

Det er mange forsikringsselskap som ikke gir noen erstatning når det er flyselskapet som er ansvarlige. Dette kan gjelde ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som omfattes av EU-direktiv 261/20074

I de fleste tilfellene er det mest praktisk å bruke reiseforsikringen. De kan så få tilbake beløpet de utbetaler fra flyselskapet, hvis flyselskapet er erstatningspliktig. Men noen reiseforsikringer gir ikke dekning hvis flyselskapet er ansvarlige. På disse reiseforsikringene dekkes bare utgiftene hvis årsaken ikke står i listen over ekstraordinære omstendigheter (se ovenfor).

Standarden på reiseforsikringer er at du har rett til erstatning på reiseforsikringen etter 4 timers bagasjeforsinkelse. Erstatningsbeløpet mellom de forskjellige reiseforsikringene varierer fra 2.000 til 6.000 kroner per person. Her finner du en oversikt over reiseforsikringenes dekninger på forsinkelser.

På samme måte som med erstatning direkte fra flyselskapet kan du bare erstatte nødvendig utgifter innenfor rimelighetens grenser.

Hvis ikke reiseforsikringen dekning er tilstrekkelig, må du sende erstatningskravet til flyselskapet på det manglende beløpet. Hvis du ikke har reiseforsikring, er du nødt til å sende inn krav til flyselskapet.

Ikke erstatning på hjemreise

På hjemreise gis det ikke kompensasjon for forsinket bagasje. Da regner forsikringsselskapet med at du ikke får ekstra kostnader på grunn av forsinkelsen.

Praktisk

Du må alltid spare på bagasjetaggen når du har sjekket inn bagasje. Dette er beviset på at du har sjekket inn bagasje.

Hvis bagasjen din ikke dukker opp på rullebåndet må du få dokumentasjon på at bagasjen er forsinket, en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Dette skaffer du deg på flyplassen fra det flyselskapet du flyr med. Uten dokumentasjon vil du ikke få utbetalt erstatningen/forsikringssummen.

Du må spare på kvitteringene til kjøp av klær, toalettsaker, og andre nødvendige ting du har kjøp.

Flyselskapene er pliktige til å levere forsinket bagasje til stedet du bor. Eller hjem til deg hvis det er på tilbaketuren.

Klage

Du kan klage til Transportklagenemnda hvis du ikke får medhold i ditt krav mot flyselskapet. Dette må du gjøre innen ett år etter at du har reklamert skriftlig til flyselskapet.

Bagasjen blir borte eller skadet

Hvis bagasjen din blir borte har du krav på erstatning. Bagasje regnes som tapt hvis det er gått mer enn 21 dager fra hjemkomst. Hvor stor erstatning du får avhenger av reisemålet. Innenfor EØS-området kan du få inntil ca. 13.000 kroner (egentlig 1000 SDR). Dette gjelder også for land som har ratifisert Montreal-konvensjonen av 1999. For andre steder er erstatningen utregnet per kilo. Du får omtrent 225 kroner per kg tapt bagasje. Dette blir vesentlig mindre. Med 15 kg i kofferten blir erstatningen bare 3.400 kroner.

Du kan også få erstatning for ødelagt bagasje, eller at reparasjonskostnaden dekkes. Flyselskapet er ansvarlig for bagasje fra innsjekk til utsjekk. Dette gjelder ikke hvis du burde forstått at gjenstanden lett kunne bli ødelagt. Lettknuselige ting vil ikke gi erstatning.

Når du skal kreve erstatning for tapt eller skadet bagasje må du fylle ut et klageskjema. Her lister du opp innholdet i kofferten. Du må også legge ved billetten (eller kvittering for elektronisk billett), skademelding for tapt bagasje (den du får på flyplassen) og bagasjekvittering.

 

Les mer om flyreiser:

Bagasje på fly - gebyrer og regler

Flyforsinkelser - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Fly - overbooking/nektet ombordstigning

Slik finner du best pris på flyreiser

Hvis du ikke bruker flybilletten

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Reiseforsikring - selskapenes dekningsomfang

Fra eksterne nettsteder:

Forbrukerrådet: Tapt eller skadet bagasje

Klage til flyselskapet

Klage hvis du ikke får medhold av flyselskapet

Lovdata:

Luftfartsloven