Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de viktigste momentene du må ta med i betraktning når du skal leie bil i utlandet.

Det er mange leiebilfirmaer i markedet, og prisforskjellene kan være svært store. Sjekk derfor markedet grundig før du bestemmer deg for leiebilselskap. Det finnes en rekke andre nettsteder å sjekke, men de bruker stort sett en (eller flere) av leiebilfirmaene som står oppført nedenfor.

Det er ulik standard på bilene. En ukjent bilutleier kan være billigere utelukkende fordi at bilene er av dårligere standard. De store bilutleiefirmaene har gjerne bedre kvalitet på bilene, og et større serviceapparat. Hvis utleiefirmaet ikke har noen ledige biler i den klassen du har leid, har du rett til en bil i en høyere klasse.

Når du kommer til en flyplass er det ikke på langt nær alle utleiefirmaene som er direkte på flyplassen. I mange tilfeller må du ta en shuttlebus for å komme til utleiekontoret. I slike tilfeller risikerer du å bruke ekstra tid. Dette kan du sjekke ved å gå inn på flyplassens nettside.

Hvis du leier bil av en leiemegler, har ikke de egne utleiekontoer. Det er hvor selve utleiefirmaet er du skal hente bilen. Hvor tidlig i bestillingsprosessen hvilket leiebilfirma du skal leie i blir oppgitt er det ulik praksis på.

Det er godt mulig at du kan få et bedre tilbud lokalt der du lander. Men hvis du trenger bil med en gang kan dette fort bli et sjansespill. Det er svært lite trolig at det billigste stedet å leie er på flyplassen. Hvis du ikke trenger bil med en gang, kan du sjekke mer lokalt. Men som oftest er dette upraktisk.

Det kan være restriksjoner på om du kan krysse landegrenser med leiebilen. Hvis du skal krysse en grense, må du sjekke om dette er lov i leievilkårene.

De viktigste momentene ved valg av leiebil

Det er flere momenter som du må passe på når du skal leie bil i utlandet. Dette er de viktigste punktene.

Forsikringer

I leieprisen ligger det alltid en ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Selv om du er dekket for dette er egenandelen ved skade eler tyveri svært høy. Den kan komme opp i 2.000 euro. Normalt ligger den i området for 1000 til 2000 euro for biler i økonomiklassen og kompaktklassen.

Mange utleiefirmaer oppgir ikke forsikringskostnaden ved bestilling på nett, men henviser til stasjonen der du skal hente bilen. Dette er en del av totalkostnaden, og den må du vite før du leier. Uten å vite denne kostnaden på forhånd bør du ikke leie denne bilen.

Reduksjon av egenandel

For å fjerne egenandelen tilbyr alle en egenandelsforsikring (gjerne kalt Super Cover - SCDW). Den kan redusere Men noen tar en egenandel selv om du har denne forsikringen. Mange utleiefirmaer tar en svært høy pris for denne. Hvis du ønsker en slik forsikring, må du ta med kostnaden for denne i den samlede prisvurderingen. Sjekk også hva som dekkes ved et eventuelt tyveri av bilen. På engelsk heter ansvarsforsikring «Third Party Liability», kasko heter «Collision Damage Waiver/Insurance», tyveri heter «Theft/Loss Waiver/Insurance». Det er svært store forskjeller på hva du må betale. Dette kan være alt fra 30 til 200 kroner dagen.

Mange leiebilformidlere har egne forsikringer for dette som du kan kjøpe på forhånd. Da trenger du ikke kjøpe dette på stasjonen, men du vil alltid få tilbud om det. Da skal du takke nei. Hvis du har en forsikring via leiebilformidlere,n må du legge ut for en eventuell skade inntil egenandelstaket. Deretter krever du pengene tilbake.

Skade på dekk og glass

På kaskoforsikringen dekkes som oftest ikke skader på dekk/hjul, glass, tak, understell, interiør, og tauekostnader. Du får du gjerne tilbud om en forsikring som også dekker dette på utleiestedet.

Veihjelp

I dette ligger det diverse typer assistanse. For eksempel å få nye nøkler hvis du har mistet dem. Det kan også ligge dekning for skade på dekk og glass i denne typen.

Ulykkesdekning

Det er ikke nødvendig å tegne ulykkesforsikring/personskadeforsikring hvis du skulle få tilbud om det. Dette har du i reiseforsikringen, og/eller gene ulykkesforsikringer.

Egenandelen kan dekkes av reiseforsikringen

Du har flere muligheter for å få egenandelen dekket. Den viktigste har nå blitt reiseforsikringen. Alle forsikringsselskapene har nå en reiseforsikring som inkluderer en dekning for egenandelen. For de selskapene som ar to varianter er det den med utvidet dekning som har egenandelsdekningen.

Det er også noen kredittkort som dekker denne. I noen tilfeller må du betale noe for denne.

Her kan du se en oversikt over dekningen i reiseforsikringene og kredittkort.

Depositum

Når du leier bilen med full tank holdes det av et depositum tilsvarende kostnaden for full tank. Hvis du ikke har en forsikring som dekker egenandelen vil det også bli satt av et depositum for eventuelle skader på bilen. Dette depositumet kan være stort. Sjekk alltid hvor stort dette depositumet er før du leier.

Pass derfor på at du har tatt høyde for at dette beløpet blir frosset. Pass også på at det er en øvre grense for sikkerheten på kortet.

Drivstoff

Det er to alternativer for tanking. I det første alternativet får du bilen levert med full tank, og du skal levere den med full tank. Hvis du ikke har fylt opp tanken blir du belastet for drivstoffkostnaden, pluss et gebyr. Kredittkortet blir belastet for et depositum for full tank, som føres tilbake ved levert bil med full tank.

I det andre tilfellet får du levert bilen med full tank, men trenger ikke levere den med full tank. Her må du betale for full tank ved levering. Prisen på drivstoffet kan du regne med er mye høyere enn om du kjøper den selv. I tillegg kommer det et administrasjonsgebyr. Samlet blir dette mye dyrere enn å levere den tilbake med full tank. I noen tilfeller får du tilbake for det som er igjen på tanken, i andre tilfeller ikke.

Det er klart å foretrekke å få den med full tank og levere den med full tank. Da betaler du ikke noe ekstra for drivstoffet du ikke har brukt opp. Hvis du for eksempel bare skal kjøre bilen kort, vil du nesten ikke ha brukt drivstoff. Da blir dette måten ekstra dyr. I tillegg kommer de fordyrende elementene med dyrere drivstoff og administrasjonsgebyr.

Betaling

Det er vanlig at du betaler en lavere pris ved forskuddsbetaling enn ved avhenting. Blant flere av utleiefirmaene kan du velge hvordan du skal betale. Betal alltid med kredittkort ved en slik forskuddsbetaling. Det gir deg økt trygghet. 

Avbestillingsregler

Det er noe ulik praksis mht avbestillingsregler. Det mest vanlige er å kunne avbestille kostnadsfritt inntil noen dager før avhenting. De eksakte reglene for dette vil du finne i leievilkårene. Hvis du har forskuddsbetalt, er det vanlig at du får tilbake beløpet hvis du avbestiller innen en gitt frist.

Kjørelengde

Som oftest inkluderer leieforholdet fri kjørelengde. Hvis den er begrenset, vil det koste deg en viss kilometersats for alt som blir overkjørt.

Flere som skal kjøre

Det koster ekstra hvis det er flere som skal kjøre bilen. Dette koster i området 30 til 75 kroner per dag for én ekstra sjåfør. Hvis det er en uregistrert sjåfør som kjører, må du betale hele kostnaden ved skader. Forsikringen gjelder bare på sjåfører som er registrert hos utleier.

Normalt blir denne kostnaden oppgitt ved at du kan bestille ekstra sjåfør. Dette er en del av totalkostnaden, og den må du vite før du leier.

Yngre sjåfører

For yngre sjåfører er det standard praksis at det legges til et beløp per dag. Vanlig grense for dette er 25 år (kan være høyere), og at du har hatt lappen i over ett år. Disse grensene kan også være ulike avhengig av hva slags bil du leier. Med dyrere bil kan både aldersgrensen og hvor lang tid du har hatt lappen gå oppover.

Bilklasser

Utleiefirmaene opererer med litt ulik gradering av bilklassene. Du har alltid rett på bil i samme klassen, men ikke akkurat et bestemt bilmerke. Det er derfor bedre med en oppdeling i flere klasser fordi det gir mindre variasjon i hva slags bil du får. 

Siden utleiefirmaene opererer med forskjellige klasser, blir det også litt vanskeligere å sammenligne prisene. Dette må du bare gjøre din egen vurdering på når du sjekker prisene.

Henting og levering

Husk på å sjekke bilen nøye før du overtar den. Hvis du ikke påpeker småfeil (for eksempel bulker, riper, glasskader), risikerer du å måtte punge ut for dem ved tilbakelevering. Et tips er å ta bilder av bilen både når du får den, og når du skal levere den tilbake. Sjekk kilometerstanden både ved henting og levering hvis du ikke har ubegrenset kjørelengde.

Ta bilder av bilen, spesielt der det er riper og bulker.

Fyll alltid opp tanken før du leverer bilen hvis den skal leveres med full tank. Utleiefirmaet kan belaste deg for en skyhøy drivstoffpris pluss et gebyr hvis du ikke gjør dette.

Hvis du skal levere bilen et annet sted enn der du henter den, kan det endre prisbildet mellom utleiefirmaene. Ekstraprisen på dette varierer kraftig mellom selskapene, slik at det billigste selskapet ikke trenger å være billigst med et annet leveringssted. Det er gjerne ekstra dyrt hvis du skal levere bilen i et annet land.

Dette må du passe på når du sjekker pris

Priser og leievilkår varierer fra land til land. Sjekk alltid flere leiebilmeglere og leiebilfirmaer når du skal leie bil.

Pass på at du har fått med deg alle kostnadskomponentene. Hovedkomponentene er:

  • Selve leieprisen
  • Kostnad for å redusere egenandelen ved skadetilfelle til null
  • Ekstra sjåfør
  • Betalingsmåte (forskudd eller på stasjonen).

Noen ganger tilkommer det ekstrakostnader som det ikke blir opplyst om med en gang. For eksempel forsikring av dekk og glass ol som ikke er dekket av andre forsikringer.

Tillegg som barneseter, GPS ol kan koste utrolig mye.

Her ser du en del aktuelle leiebilfirmaer å bruke.

Andre rabattmuligheter

Det kan lønne seg å utnytte rabatter som du får via turoperatører. Du kan få leiebilrabatter i svært mange sammenhenger, for eksempel i forbindelse med kredittkort. Det florerer også med tilbud i ulike foreninger og arbeidsplasser. Men det er slett ikke sikkert at dette er det beste tilbudet du kan få. Strengt tatt er det vel uvanlig å betale veiledende pris for leiebil.

Du kan sjekke hvilke rabatter du kan få ved å bruke vårt rabattsøk. Her finner du over en rekke avtaler som kan gi deg rabatt på leiebil. På rabattsøket velger du «Leiebil» under «Velg produkt».

Ved uhell

Sjekk om utleier har et eget nødnummer ved motorstopp eller skade.  Alle seriøse selskap skal ha det.

Dersom du skulle kollidere med leiebilen, bør du ta kontakt med utleier så fort som mulig, og følge rettledning fra denne.

Utleier har som oftest egne rutiner for trafikkuhell, og benytter seg kanskje også av faste verksteder. Dersom du velger å håndtere situasjonen på egen hånd, uten å konsultere utleier, kan det koste deg dyrt.

Det er ekstra dyrt å få bøter med leiebilen. Normalt tar leiefirmaet et ekstra gebyr på noen titalls euro i gebyr for å gi beskjed om hvem som har kjørt bilen.

Trukket for mye på kortet

En del som betaler leiebil med kredittkort opplever at de blir trukket for utgifter som kundene mener det ikke er gjort avtale om. I så tilfelle, kan du ta kontakt med kredittkortselskapet. Det er en fordel om du kan vise til bilder av bilen som er tatt ved ut- og innlevering.

Dersom du havner i en tvist med utleier, bør du ta kontakt med Forbruker Europa hvis det er leie i Europa, eller Forbrukerrådet.

 

Se også:

Aktuelle leiebilfirmaer

Leiebil av privatpersoner

Slik finner du best pris på flyreiser

Slik finner du billigst hotell

Rabattsøket
Her kan du blant annet søke etter rabatt på leiebil.

Eksterne nettsider:

Forbruker Europa: Leiebil